Главная Обратная связь

Дисциплины:


ІІІ. Практикум з культури мовиТ 1.2.Літературна мова. Мовна норма. Культура мови.

Культура мовлення під час дискусії

І. Підготуйте відповіді на запитання, виконайте завдання:

1. Що таке літературна мова? Назвіть ознаки літературної мови.

2. Які періоди пройшла у своєму розвитку українська літературна мова? Пригадайте найвизначніші пам’ятки кожного періоду.

3. Окресліть зміст понять “норма літературної мови”, “культура мови”. Яке суспільне значення вони мають?

4. Назвіть типи мовних норм. Заповніть таблицю.

 

№ пор. Тип мовних норм Регулюють правильність Приклади
Орфографічні   написання слів Верховна Рада України, бароко

ІІІ. Правописний практикум

5. Повторіть правила вживання апострофа (§6, 16, 17. - Тут і далі посилання на: Український правопис /АН України, Ін-т мовознавства ім. О. Потебні, Ін-т укр. мови. - К., 1993). Запишіть слова.

Сім..я, п..ятниця, св..ятковий, тьм..яний, зв..язати, солов..їний, м..ята, торф..яний, довір..я, Св..ятослав, медв..яний, матір..ю, зор..я, сузір..я,м..який, під..юдити, від..ємний, з..їзд, вар..яг.

 

6. Запишіть слова у дві колонки: 1 – ті, у які вставили апостроф, 2 – ті, які пишуться без апострофа.

А) Дев..ятсот, серм..яга, хутор..янин, зв..язок, духм..яне, пор..ядок, бур..ян, без..язикі, тьм..яно, цв..ях, присв..ята, реп..ях, п..ятдесят, з..ясовано, Солов..йов.

Б) Медв..яний, п..ятсот, арф..яр, посер..йознішав, дзв..якнути, розв..язано, помор..янин, св…ято, сузір..я, харків..янин, вар..яг, від..їзд, різьб..яр, мавп..яча, роз..ятрити, при..їзд.

 

7. Виправте лексичні помилки.


добре відношення

приймати міри

приймати участь

приймати до уваги

підписуватися на газети

міроприємство

виписка з протоколу

рахувати помилкою

по крайній мірі

заключення

заключати договір

здавати іспит

намітити

направляти

навик

об’ява

для наглядності

вияснити

бувший

відзив

нанести шкоду


8. Виправте синтаксичні помилки.


повідомити по факсу

робота по сумісництву

по розгляді заяви

не дивлячись на це

досвід по розробці

комісія по питанням

по замовленню

по формі

при допомозі

при наявності

так як

в деякій мірі

завод по виробництву

в залежності від


 

ІІІ. Практикум з культури мови

9. Поясніть значення крилатих висловів, два з них уведіть у речення.


Альфа й омега

Біла ворона

Блудний син

Буря в склянці води

Випити чашу до дна.

Випити гірку чашу

Відкрити Америку

Вовк в овечій шкурі

Гордіїв вузол

Держиморда

Друг, що тричі відрікся

Дух часу

Езопівська моваЗамість хліба дати камінь

Книга за сімома печатями

Кожний камінь кричить

Колесо фортуни.

Фортуна

Лебедина пісня

Лікарю, вилікуй себе самого

Перейти Рубікон

Пуп землі

Робити з мухи слона

Сіль землі

Суєта суєт

Умивати руки

 


10. За допомогою словника визначте і запишіть визначення поняття дискусії, диспуту, полеміки. Знайдіть спільне й відмінне у них.

 

11. Наведіть систему аргументів до запропонованих тез.

Людина і природа

Людина — друг природи. Вона зрошує посушливі степи, вирощує ліси. Скрізь помітно її турботу про природу.

Людина — ворог природи. Вона знищує те, що тисячоліттями створювала природа. Вона звела нанівець багато рідкісних тварин і рослин, спустошує надра планети, забруднює річки, моря й озера.

Людина друг чи ворог природи? Людина — друг природи, але може бути і її ворогом. Безкультурна людина і людина-споживач найчастіше є ворогами природи, вони руйнують, грабують та знищують. Особистість освічена — її друг, охороняє, зберігає природні багатства.

Таким чином, одні люди — вороги природи, інші — найтурботливіші друзі.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...