Главная Обратная связь

Дисциплины:


Крок 3 за квітень 2012 року 1 страница1. Хлопчика 13-ти років госпіталізова­но у відділення реанімації з діагнозом "син­дром Лайєлла". Об'єктивно: температура 39, Ї°С\ Ps- 128/хв., ЧД- 30/хв. Яку допомогу в першу чергу необхідно надати дитині?

A. Жарознижуючі препарати

B. Глюкокортикоїдні гормони

C. Седативні препарати

D. Сечогінні препарати

E. Серцеві глікозиди

2. У пацієнта під час протезування кульшо­
вого суглоба, що проводилося під загаль­
ною анестезією, відбулася зупинка кровоо­
бігу. У даній ситуації:

A. Масаж серця не проводиться, достатньо
проведення штучної вентиляції легень

B. Необхідно проведення непрямого масажу
серця

С Необхідна лапаротомія і проведення

масажу серця через діафрагму

D. Необхідна торакотомія і проведення

прямого масажу серця

Е.-

3. У хворого у відділенні реанімації зафіксо­
вана зупинка ефективного кровообігу. Який
з нижче перерахованих препаратів при вну­
трішньовенному введенні забезпечить ефе­
ктивну реанімацію?

A. Внутрішньовенно адреналін по 1 мг кожні
5 хвилин реанімації

B. Негайно розпочати внутрішньовенну
інфузію глюкози

C. Використати гіпертонічний розчин хло­
риду натрію

D. Налагодити введення реосорбілакту

E. Першочергово необхідно ввести бікарбо­
нат натрію 200 мл 4,2% розчину

4. У дитини 10-ти років через 2 місяці пі­
сля трансфузії донорської крові з'явились
жовтяниця, гепатоспленомегалія, фебриль-
на температура, слабкість. При лаборатор­
ному дослідженні: АлАТ- 40 (ммоль/ч-л),
загальний білірубін - 80 мкмоль/л. У кро­
ві високий титр антитіл до M-Anti-CMV-
IgM, ПЛР +++. Який найбільш імовірний
діагноз?

A. Цироз печінки

B. Гострий холецистит
С Вірусний гепатит В

D. Цитомегаловірусна інфекція

E. Дискінезія жовчних шляхів

5. У дівчини 19-ти років запідозрена недо­
статність наднирників (хвороба Аддісона).
Що з нижче перерахованого може допомог­
ти при підтвердженні діагнозу?


A. Артеріальна гіпертензія

B. Гіперглікемія

C. Гіпокаліємія

D. Гіпонатріємія

E. Гіпотермія

6. Дитина народилася в машині швидкої до­
помоги на шляху до пологового будинку.
У новонародженого відсутнє спонтанне ди­
хання після погладжування шкіри уздовж
хребта. Які подальші дії?

A. Почати штучну вентиляцію легень

B. Поплескати по п'яті

С Поплескати по сідницях

D. Дати кисень

E. Повторювати погладжування

7. У вагітної 29-ти років у приймальному
відділенні виникли біль у епігастральній ді­
лянці, нудота, блювання, мерехтіння "му­
шок "перед очима. AT- 170/100 мм рт.ст. на
обох руках; визначаються генералізовані
набряки. Який найбільш вірогідний діагноз?

А. Еклампсія

8. Прееклампсія середнього ступеняC. Загроза крововиливу в мозок

D. Прееклампсія важкого ступеня

E. Відшарування сітківки ока

8. Військовослужбовця доставлено на сор­тувальний майданчик медичної роти через 2 години після ядерного вибуху. Індивіду­альний дозиметр відсутній. Скаржиться на загальну слабкість, нудоту, головний біль, спрагу. Безпосередньо після вибуху виникло багаторазове блювання, потім знепритом­нів на 20 хв. При огляді загальмований, ади-намічний, обличчя гіперемоване, мова утру­днена, часті спроби блювання. Ps- 120/хв., слабкого наповнення, тони серця приглу­шені. AT- 90/60 мм рт.ст. Дихання самостій­не, везикулярне, ЧД- 18/хв. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Гостра променева хвороба, прихований
період

B. Гостра променева хвороба II(середнього)
ступеня важкості

С Гостра променева хвороба, кишкова фор­ма, IVступінь важкості

D. Гостра променева реакція

E. Гостра променева хвороба, церебральна
форма, IVступінь важкості

9. У зоні відповідальності багатопрофільної клінічної лікарні відбувся акт масового бі-отероризму. У найближчий час очікується прибуття великої кількості постраждалих, а також звернення осіб, що підозрюють наяв­ність симптомів отруєння, внаслідок швид­кого поширення інформації про терористи­чний акт у ЗМІ. Тип патогенного чинника ще невідомий. За якими факторами голов­ний лікар буде організовувати сортування пацієнтів?


A. Згідно з параметрами гемодинаміки

B. Сортування не відбуватиметься до отри­
мання точнішої інформації про тип збудника

C. Згідно з віком пацієнта

D. За фізіологічними ознаками, анатомі­
чною локалізацією ураження

E. За тривалістю після імовірного ураження

10. У породіллі в ранній післяпологовий пе­
ріод виникла гіпотонічна кровотеча, яка
склала 15% від маси тіла, кровотеча про­
довжується. Об'єктивно: шкірні покрови
бліді, акроціаноз, жінка адинамічна. Ps-
130/хв., AT- 75/50 мм рт.ст. Порушень з боку
системи зсідання крові немає. Олігурія. Яка
тактика лікаря?

A. Перев'язка внутрішньої клубової артерії

B. Накласти затискачі на шийку матки

C. Екстирпація матки

D. Перев'язка маткових судин

E. Надпіхвова ампутація матки

11. У роділлі 25-ти років після відходження
навколоплідних вод серцебиття плоду спо­
вільнилось до 100/хвилину та після перейм
не вирівнюється. При вагінальному дослі­
дженні виявлено: шийка матки згладжена,
розкриття маткового вічка повне, плідного
міхура немає. Передлежить голівка в поро­
жнині малого тазу. Стрілоподібний шов у
правому косому розмірі, мале тім'ячко злі­
ва. Яка тактика лікаря в даній ситуації?

A. Накладання бинта Вербова

B. Кесарів розтин

C. Накладання порожнинних акушерських
щипців

D. Підсилення пологової діяльності

E. Лікування гіпоксії плода

12. Після автомобільної катастрофи у дів­
чинки 13-ти років має місце перелом кісток
тазу. Вимушене положення на спині. Під час
пальпації живота відзначається різка болі­
сність у надлобковій ділянці. Відсутність
самостійного сечовипускання з болісними
покликами до нього. Чим зумовлений стан
дитини?

A. Забій черевної стінки

B. Травма селезінки

С Травма сечового міхура

D. Травма нирки

E. Розрив кишечнику

13. У вагітної у терміні 37 тижнів відбувся
напад судом. AT-160/100 та 170/100 мм рт.ст.
Набряки нижніх кінцівок, живота, обличчя.
Дихання відсутнє, шкірні покриви ціаноти-
чні. Що потрібно зробити у першу чергу?


A. Забезпечити прохідність дихальних шля­
хів

B. Ендотрахеальний наркоз

C. Внутрішньовенне введення гіпотензивних
препаратів

D. Внутрішньовенне введення седативних
препаратів

E. Внутрішньовенне введення протисудом-
них препаратів

14. У хворого, що знаходиться в реанімацій­
ному відділенні інфекційної клініки, вини­
кла фібриляція шлуночків, зареєстрована
на кардіомоніторі. Реанімаційні заходи слід
розпочати з:

A. Прекардіального удару

B. Введення етацизіну

C. Введення лідокаїну

D. Введення атропіну

E. Електричної дефібриляції

15. У дитини 8-ми місяців на 4-й день ста­
ціонарного лікування з приводу гострої
кишкової інфекції різко погіршився стан.
Відмічається виражена блідість з лимонно-
жовтим відтінком шкіри, петехіальний ви­
сип, мелена, анурія. У крові анемія, рети-
кулоцитоз, тромбоцитопенія, лейкоцитоз.
Про розвиток якого стану можна думати в
даному випадку?

A. Гіпопластична анемія

B. Іемолітико-уремічний синдром

C. Гостра ниркова недостатність

D. Гемолітична анемія

E. Лейкоз

16. Під час гемотрансфузії у дитини з кро­
вотечею виникли біль у грудях, попереку,
з'явилася задишка; сеча набула червоного
забарвлення. Плазма крові після центрифу­
гування рожева. Який найбільш імовірний
діагноз?

A. Синдром масивних трансфузій

B. Алергічна реакція
С Гострий гемоліз

D. Пірогенна реакція

E. Негемолітична трансфузійна реакція

17. Пологи закінчилися накладенням поро­
жнинних акушерських щипців і народжен­
ням дитини в гіпоксії тяжкого ступеня. Не-
онатолог у пологовому залі провів реані­
маційні заходи і взяв новонародженого на
ШВЛ. Де краще проводити лікування цієї
дитини?

A. У нейрохірургічному відділенні дитячої
лікарні

B. У пологовому залі

C. У відділенні реанімації спеціалізованої
дитячої лікарні

D. У неврологічному відділенні

E. У відділенні новонароджених

18. У пацієнтів з важкою емфіземою легень


трахеостоміядозволитьвпершучергу;

A. Попередити набряк легень

B. Викликати задишку

C. Зволожити повітря

D. Зменшити мертвий простір

E. Видалити секрет

19. Хвора 44-х років перенесла операцію
субтотальної резекції щитоподібної залози
з приводу дифузного токсичного зобу. На
другу добу стан хворої погіршився: з'явило­
ся серцебиття, задишка, пітливість, пронос,
почуття страху. Об'єктивно: хвора збудже­
на, шкіра волога, гаряча на дотик. Темпе­
ратура тіла 39,2°С. Тони серця приглуше­
ні, тахікардія. Ps- 160/хв, AT- 85/40 мм рт.ст.
Живіт м'який, безболісний. Які досліджен­
ня потрібно провести для встановлення діа­
гнозу?

A. Вміст 17-КС, 17-ОКС в сечі

B. Вміст тиреоїдних гормонів

С Вміст адреналіну та норадреналіну в крові

D. Вміст цукру крові

E. Вміст трансаміназ сироватки крові

20. Хворий 44-х років скаржиться на "голо­
дні "нічні болі в епігастрії, загальну слаб­
кість, нездужання, печію, запаморочення.
Двічі були дьогтеподібні випорожнення.
Об'єктивно: шкірні покриви бліді. Ps- 98/хв.,
AT- 90/60 мм рт.ст. Живіт дещо болісний у
епігастрії. При пальцевому дослідженні -
мелена. У крові: ер,- 2,8 ■ 1012/л, НЬ- 64 г/л.
Який найбільш імовірний діагноз?

A. Кровотеча з варикозно розширених вен
стравоходу

B. Неспецифічний виразковий коліт

C. Гострий кровоточивий геморой

D. Синдром Мелорі-Вейса

E. Виразкова хвороба 12-палої кишки,
ускладнена кровотечею

21. У хлопчика 2-х років з вродженою
вадою серця - тетрадою Фалло, виник
задишково-ціанотичний криз. Якою повин­
на бути тактика лікаря в даній ситуації?

A. Ввести глюкокортикоїди та госпіталізу­
вати у відділення реанімації та інтенсивної
терапії

B. Госпіталізувати у відділення реанімації та
інтенсивної терапії

C. Ввести еуфілін та госпіталізувати у відді­
лення реанімації та інтенсивної терапії

D. Ввести пропранолол та госпіталізувати у
відділення реанімації та інтенсивної терапії

E. Ввести строфантин та госпіталізувати у
відділення реанімації та інтенсивної терапії

22. Вночі у хворого з'явилися задуха, ка­
шель з рясним харкотинням рожевого ко­
льору. З анамнезу: страждає на гіпертонічну
хворобу, варикозне розширення вен обох
кінцівок, 2 роки тому переніс інфаркт міо­
карда. Об'єктивно: неспокійний, положен-


ня ортопное, акроціаноз, ЧДР- 40/хв. АТ-220/110 мм рт.ст. У легенях - різнокаліберні середньо- і великопухирчасті хрипи. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Астматичний статус

B. Легенева кровотеча

C. Тромбоемболія легеневої артерії

D. Крупозна пневмонія

E. Гостра лівошлуночкова недостатність

23. Пацієнт 30-ти років хворіє на виразко­
ву хворобу, ускладнену стенозом ворота­
ря. Схуд на 15 кг за останні 2 місяці. Об'є­
ктивно: кахексія, зниження тургору шкіри;
в крові - анемія, гіпопротеїнемія, знижен­
ня концентрації електролітів. Яким шля­
хом доцільно здійснювати інфузійну тера­
пію цьому пацієнту?

A. Через центральний венозний доступ

B. Шляхом венесекції вен верхньої кінцівки

C. Шляхом венесекції вен нижньої кінцівки

D. Через венепункцію

E. Вибір венозного доступу не має значення

24. Дитина 5-ти років захворіла раптово:
підвищилася температура тіла до 39, 7°С,
на стегнах та сідницях з'явилася геморагі­
чна висипка зірчастої форми розміром від
0,5 до 3 см, акроціаноз, кінцівки холодні, ни­
ткоподібний пульс. Лікар швидкої допомо­
ги запідозрив менінгококцемію. Який анти­
біотик необхідно ввести дитині на догоспі-
тальному етапі?

A. Рифампіцин

B. Іентаміцин

C. Левоміцетину сукцинат

D. Оксацилін

E. Цефазолін

25. Новонароджена дитина в терміні геста-
ції 39 тижнів з масою 3500 г, довжиною 54
см. При народженні - асфіксія середнього
ступеня важкості. Оцінка за шкалою Ап-
гар на 1-й хвилині 4 бали. Після проведення
первинної реанімаційної допомоги з'явило­
ся самостійне дихання, ЧСС- 110/хв., спо­
стерігається акроціаноз. Яка подальша дія
лікаря-неонатолога у даній ситуації?

A. Додаткова оксигенація

B. Відсмоктування слизу з верхніх дихальних
шляхів

C. Інтубація трахеї

D. Штучний масаж серця

E. Допоміжна вентиляція легень

26. Жінка 26-ти років з терміном вагітності
6-7 тижнів скаржиться на нудоту та блю­
вання до 3-х разів на добу. За останні 3 дні
блювання почастішало до 15-18 разів на до­
бу, жінка схудла на 3,5 кг, з'явилась різка
слабкість. Об'єктивно: шкіра бліда, тургор
тканин знижений, Ps- 100/хв., AT- 100/50 мм
рт.ст., температура тіла 36,8°С У сечі: ре­
акція на ацетон позитивна (++). Який най-


більш імовірний діагноз?

A. Гострий холецистит

B. Гострий гастрит

C. Гострий панкреатит

D. Блювання вагітних

E. Харчова токсикоінфекція

27. Хворий 42-х років скаржиться на часті дефекації (4-8 на добу) з кров'ю (від про­жилок до яскраво-червоної крові), із сли­зом та гноєм. Температура тіла 37,2°С-37, Ь°С. Відмічає анорексію, схуднення, швидку втомлюваність. В крові: анемія. Ен­доскопічно: слизова оболонка товстої ки­шки малиново-червоного кольору, з мікро-абсцесами, з виразками, вкритими фібри­ном, гноєм; при дотику - кровить. Який най­більш імовірний діагноз?

A. Поліпоз товстої кишки

B. Неспецифічний виразковий коліт

C. Рак товстої кишки

D. Хвороба Крона

E. Туберкульозний ілеотифлін

28. У жінки в першу добу післяопераційно­
го періоду після екстирпації матки, яка була
виконана в ургентному порядку у зв'язку із
кровотечею - анурія. Яке обстеження необ­
хідно виконати для встановлення діагнозу?

A. Оцінка кровотоку нирок за допомогою
доплерометрії

B. Екскреторна урографія

C. Реовазографія нирок

D. Дослідження сироватки крові на вміст
креатиніну

E. Ультразвукове дослідження нирок

29. Чоловік захворів гостро з підвищення
температури до 40°С, головного болю у
лобно-скроневих ділянках, ломоти у всьому
тілі. Непокоїв сухий кашель і біль за гру­
дниною. Під час огляду дільничим лікарем
виявлені склерит, гіперемія, ціаноз і зерни­
стість слизової ротоглотки. Яке захворю­
вання з числа ГРВІ у хворого?

A. Парагрип

B. Риновірусна інфекція

C. Аденовірусна інфекція

D. Грип

E. РС-інфекція

30. До реанімаційного відділення бригадою
швидкої допомоги доставлено хлопчика
15-ти років, який під час катання на ковза­
нах потрапив у ополонку. Об'єктивно: ціа­
ноз, з дихальних шляхів виділяється рожеве
харкотиння. AT- 160/110 мм рт.ст., тахіари-
тмія, в легенях - різнокаліберні вологі хри­
пи. Який найбільш імовірний діагноз?


A. Асфіктичне утопления у морській воді

B. Істинне утопления у прісній воді

C. Синкоиальне утопления у прісній воді

D. Істинне утопления в морській воді

E. Асфіктичне утопления у прісній воді

31. Хвора 32-х років перенесла крупозну
пневмонію. На даний час скаржиться на
озноб, задишку в спокої, загальну слабкість,
головний біль, підвищення до 39, 5°С, пі­
тливість. Об'єктивно: зміщення назовні лі­
вої межі серця, тони серця значно ослабле­
ні, систолічний шум на верхівці, AT- 80/50
мм рт.ст. У крові: лейк.- 10,5 • 109/л, є- 8%,
ШЗЕ- 45 мм/год. У сечі: білок - 0,066 г/л, ер.-
15-20 у п/з, гіалінові циліндри - 4-5 в п/з. Яке
ускладнення виникло у хворої?

A. Кардіоміопатія

B. Перикардит

С Інфекційно-токсичний шок

D. Гнфаркт міокарда

E. Тромбоемболія легеневої артерії

32. Хворий 68-ми років скаржиться на пе­
ріодичну короткочасну непритомність при
різких поворотах голови. Об'єктивно: блі­
дість шкіри, AT- 80/40 мм рт.ст. Тони серця
ослаблені, брадикардія. Який найбільш ві­
рогідний діагноз?

A. Ортостатичнанепритомність

B. Синокаротиднанепритомність

C. Вазовагальнанепритомність

D. Синоаурикулярнаблокада

E. Колапс

33. У дитини 2-х років дифтерійний круп. На
2-й день серотерапії виникла зупинка дихан­
ня. Що стало причиною асфіксії?

A. Анафілактичний шок

B. Стеноз гортані

C. Парез дихальної мускулатури

D. Сироваткова хвороба

E. Механічна обтурація плівками

34. Хворий знаходився у судинному відді­
ленні з приводу атеросклеротичної оклю-
зії стегнової артерії. Протягом двох годин
непокоїли болі пекучого характеру за гру­
дниною. Раптово знепритомнів. Пульс на
сонних артеріях відсутній, дихання відсутнє.
Які першочергові заходи реаніматологів?

A. Перевести у діагностичне відділення

B. Перевести у відділення невідкладної
кардіології

C. Гнфузія нітрогліцерину

D. Внутрішньовенне введення атропіну

E. Почати непрямий масаж серця, штучну
вентиляцію легень

35. Перебіг післяопераційного періоду у
хворого ускладнився виникненням делірій-
ного синдрому. З анамнезу відомо, що па­
цієнт тривалий час зловживає алкоголем.
Препаратом вибору для корекції психомо-


торногозбудженнявданомувипадкує:

A. Сибазон

B. Аміназин

C. Етанол

D. Галоперидол

E. Пронофол

36. При огляді дитини 2-х місяців виявле­
но асиметрію складок сідниць, порушення
відведення в кульшових суглобах, незначне
вкорочення лівої ноги. Про що можна ду­
мати?

A. Запалення кульшового суглоба

B. Варусна деформація шийки стегна

C. Вроджений вивих стегна

D. Дитячий церебральний параліч

E. Травматичний вивих стегна

37. Хлопчик, що хворіє на цукровий діабет
впродовж 10-ти років, надійшов до клініки
через швидке погіршення стану: загальна
слабкість, поліурія, полідипсія, нудота, блю­
вання, загальмованість, сонливість. Відзна­
чається дихання Кусмауля, запах ацетону у
видихуваному повітрі. У сечі відзначається
помірна кількість цукру і ацетонових тіл.
Яке ускладнення цукрового діабету у дано­
го хворого?

A. Гіперглікемічна кома

B. Кетоацидотична кома

C. Лактацидотична кома

D. Гіпоглікемічна кома

E. Печінкова кома

38. Вагітна 40 тижнів з бурхливою поло­
говою діяльністю, клінічно вузьким тазом.
Під час індукції наркозу виникло блюван­
ня. Після інтубації проведена санація ди­
хальних шляхів та ротової порожнини. В
подальшому розвинувся ціаноз, підвищив­
ся центральний венозний тиск, над легеня­
ми різнокаліберні вологі хрипи, підвищення
тиску на вдиху. При контролі газів крові -
значна гіпоксемія. Яка причина цього ста­
ну?

A. Емболія навколоплідними водами

B. Набряк легенів

C. Інфаркт міокарда

D. Синдром Мендельсону

E. Ендотоксичний шок

39. У дівчинки 3-х тижнів тривале блюван­
ня, пронос, м'язова гіпотонія, вагу не наби­
рає. Клітор значно збільшений. Калій крові
- 6,5 ммоль/л, натрій - 125 ммоль/л. Невід­
кладні лікувальні заходи насамперед перед­
бачають:

A. Гемодіаліз

B. Оральна регідратація

C. Замісна терапія глюко- та мінералокор-
тикоїдами

D. Парентеральне харчування

E. Антибіотикотерапія


40. Хворий 50-ти років викликав бригаду
швидкої допомоги. Скаржиться на напади
болю в правому боці, при якому не може
вибрати позицію. Біль віддає в пахвинну

. ділянку. При сечовипусканні після нападу відмічав різь та червоне забарвлення сечі. Подібний біль вже турбував хворого, але пройшов після прийняття гарячої ванни. Об'єктивно: стан середньої важкості, збу­джений. Хворий міцної статури, підвище­ного харчування, Ps- 78/хв., AT- 140/80 мм рт.ст., ЧД- 16/мин., t°- 37,2°С. Живіт м'я­кий, безболісний, симптом Пастернацького різко позитивний справа. Який діагноз най­більш імовірний?

A. Кишкова колька

B. Печінкова колька

C. Гостра невралгія

D. Ниркова колька

E. Оперізуючий лишай

41. У постраждалого на тлі гострого отру­
єння фосгеном розвинулася клініка дихаль­
ної та серцево-судинної недостатності. Який
показник є несприятливим симптомом що­
до прогнозу перебігу отруєння?

A. Підвищення температури тіла до 37, Ь°С

B. Згущення крові

С Зниження артеріального тиску нижче 100 мм рт.ст.

D. Загальна слабкість

E. Тахікардія до 120/хв.

42. В селищі зареєстровано випадок сибірки
у місцевого жителя, який заразився під час
вибілювання туші хворої на сибірку корови.
М'ясо тварини було розподілено між сім'я­ми родичів хворого для власного споживання. Оцініть санітарно-епідемічний стан селища:

A. Нестійкий

B. Благополучний

C. Неблагополучний

D. Надзвичайний

E. Незадовільний

43. У хворого через 5 днів після екстракції
зуба виникли лихоманка, задишка, біль у
ділянці серця. Об'єктивно: шкіра кольору
"кави з молоком", t°- 39,8°С, Ps- 100/хв.,
ритм "перепілки", систолічний і мезодіа-
столічний шуми на верхівці, акцент II тону
над легеневим стовбуром. Печінка +4 см,
селезінка +2 см. На шкірі гомілок - гемо­
рагічна висипка. Який з методів є найбільш
доцільним для встановлення діагнозу?

A. Електрокардіографія

B. Загальний аналіз крові

C. Прискорена реакція на сифіліс

D. УЗД печінки та селезінки

E. Посів крові на гемокультуру

44. Дівчина 14-ти років на уроці фізично­
го виховання при різкій зміні положення


тіла раптово знепритомніла, Об'єктивно: низький артеріальний тиск, рідкий слабкий пульс. Про який стан слід думати?

A. Непритомність

B. Колапс

C. Ортостатична гіпотензія

D. Кардіогенний шок

E. Серцева недостатність

45. Хворий 40-ка років хворіє на цукровий
діабет, отримує інсулін. Сьогодні ввечері
посилилась загальна слабкість, з'явились
спрага, поліурія. Напередодні відзначались
сонливість, нудота, неодноразове блюван­
ня, біль у животі. Об'єктивно: непритомний.
Сухість шкіри і слизових, зниження тургору
шкіри і тонусу очних яблук. ЧД- 30/хв. Ps-
100/хв,, слабкого наповнення. Язик сухий,
червоний. Запах ацетону з рота відсутній.
Арефлексія. У крові: глюкоза - 42 ммоль/л,
реакція на ацетон крові та сечі негативна.
Яке дослідження необхідне провести для
уточнення діагнозу в першу чергу?

A. Лужна фосфатаза

B. Осмолярність крові

C. Білірубін крові

D. АлАТ, АсАТ

E. Креатинін крові

46. З вогнища хімічного ураження, утворе­
ного зарином, до МПП доставлено ураже­
ного. Відзначаються напади ядухи за типом
бронхіальної астми, фібрилярні посмику­
вання жувальних м'язів. Який антидот необ­
хідно ввести ураженому разом з атропіном
на даному етапі медичної евакуації?

A. Тіосульфат натрію

B. Дипіроксим

C. Антиціан

D. Амілнітрит

E. Унітіол

47. У хворого 22-х років, що страждає на
шизофренію, без зовнішньої причини виник
стан з руховим збудженням, нецілеспрямо-
ваними стереотипними рухами, раптовими,
несподіваними імпульсивними діями з агре­
сією, люттю, руйнівними діями, кривлян­
ням, гримасуванням, негативізмом, незв'я­
зною мовою. Які препарати з наведених,
насамперед, доцільно використати для усу­
нення цього невідкладного стану?

A. Нейролептики

B. Антидепресанти

C. Ноотропи

D. Транквілізатори

E. Судинні препарати

48. Дитина 4-х років скаржиться на блюван­
ня до 10 разів на добу після того, як поїла
копчену рибу, значну спрагу, порушення зо­
ру у вигляді подвоєння. Об'єктивно: мідріаз.
горизонтальний ністагм, птоз, поперхуван-
ня. Який найбільш імовірний діагноз?


A. Дифтерія

B. Сказ

C. Правець

D. Ангіна

E. Ботулізм

49. Хворий 28-ми років, ін'єкційний нарко­
ман, скаржиться на переміжну гарячку, пі­
тливість, слабкість, тривалий пронос, гер-
петичне враження порожнини рота, ка­
шель. Втрата маси тіла перевищує 10%.
Об'єктивно: блідий, зниженого харчування.
Збільшені периферичні лімфовузли, рухо­
мі, неболючі. Слизова оболонка порожнини
рота вкрита білим нальотом, герпетичний
висип. Збільшені печінка та селезінка. В
легенях вислуховуються сухі та вологі хри­
пи. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Дифтерія

B. Пре-СНІД

C. Лімфогранулематоз

D. Дизентерія

E. Пневмонія

50. У хворого 47-ми років останні дві доби
відсутні сечовипускання та позиви до нього.
8 років тому назад переніс лівосторонню
нефректомію у зв'язку з ушкодженням нир­
ки. Останній місяць відмічав тупий біль у
правій поперековій ділянці, який набув ха­
рактеру ниркової кольки три доби тому на­
зад. Після застосування спазмоаналгетиків
біль майже зник. Який результат лабора­
торного обстеження має вирішальне зна­
чення для вибору лікування хворого?

A. Калій крові

B. Сечовина, креатинін крові

C. Натрій крові

D. Кальцій крові

E. Гемоглобін крові

51. Жінці 35-ти років з приводу пневмонії
був призначений ампіцилін. Через ЗО хви­
лин після внутрішньом'язової ін'єкції пре­
парату хвора відчула різку слабкість, свер­
біж шкіри обличчя та рук, нудоту; з'явили­
ся кашель, задишка, біль у грудній клітці.
Об'єктивно: ціаноз, набряк повік та облич­
чя з червоними висипаннями. Ps- 120/хв, АТ-
70/20 мм рт.ст. Тони серця глухі, дихання ча­
сте, поверхневе, з різнокаліберними сухи­
ми хрипами. Варикозне розширення вен на
правій гомілці. Яка найбільш вірогідна при­
чина раптового погіршення стану хворої?

A. Астматичний напад

B. Кропивниця

C. Набряк Квінке

D. Тромбоемболія гілок легеневої артерії

E. Анафілактичний шок

52. Пацієнтка 69-ти років вночі, напередо­
дні госпіталізації, відчувала стан тривоги,
їй здавалося, що в дім хтось намагається
проникнути, була розгальмована. На цьо-


му фоні виникли тоніко-клонічні напади зі світлим проміжком до 3 хвилин. Стан слід кваліфікувати як:

A. Геморагічний інсульт

B. Наслідки ЧМТ

C. Ішемічний інсульт

D. Отруєння наркотиками

E. Епілептичний статус

53. Хворий 32-х років з невідомим анам­
незом доставлений бригадою швидкої до­
помоги. Об'єктивно: шкірні покриви блі­
ді. Свідомість - кома 1, зіниці D=S, фото-
реакція збережена. Шкіра волога, тургор
м'яких тканин не знижений. Дихання само­
стійне, ЧД- 18/хв. Ps- 98/хв., ритмічний. АТ-
130/80 мм рт.ст., глюкоза крові - 2,5 ммоль/л.
Яка лікувальна тактика?

A. Преднізолон в/в

B. 40% глюкоза в/в

C. 0,9% NaClв/в

D. 5% глюкоза в/в

E. 7,2% NaClв/в

54. Хвора 44-х років скаржиться на біль в
гомілці, озноб та підвищення температу­
ри до 39, 3°С. На наступний день: гомілка
набрякла, відзначається яскраве почерво­
ніння шкіри. На стегні червоні "доріжки".
Пахвинні лімфовузли не збільшені. Який
найбільш імовірний діагноз?

A. Гострий тромбофлебіт підшкірних вен

B. Флегмона гомілки

С Бешихове запалення гомілки

D. Інфікована рана гомілки

E. Еризипелоїд гомілки

55. Вагітна в терміні 27-28 тижнів зверну­
лась зі скаргами до лікаря жіночої консуль­
тації зі скаргами на постійний ниючий біль
внизу живота та відсутність відчуття рухів
плоду. Які обстеження необхідно провести
першочергово?

A. Кардіотокографія плоду

B. Визначення рівня плацентарного лакто-
гену

C. Вагінальний огляд вагітної

D. Визначення рівня хоріонічного гонадо-
тропіну

E. Ультразвукове обстеження плоду

56. Для купірування головного болю дитина
прийняла peros1 таблетку анальгіну. Через
деякий час у неї з'явилися і стали прогресив­
но наростати набряклість обличчя, повік,
вух, утруднене дихання, осиплість голосу.
Попередній діагноз: набряк Квінке. З якого
препарату доцільно починати терапію?

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...