Главная Обратная связь

Дисциплины:


Крок 3 за квітень 2012 року 3 страница
A. Геморагічний васкуліт

B. Ієрсиніоз

C. Ревматизм

D. Менінгококцемія

E. Гемофілія

112.Дитина 5-ти років скаржиться на лихо­
манку, пронос, блювання та запаморочення.
У крові: Ht- 0,55, Na+- 118 ммоль/л, К+- 5,9
ммоль/л. Які розлади водно-електролітного
балансу спостерігаються?

A. Гіперкаліємія

B. Гіпотонічна дегідратація, гіперкаліємія
С Ізотонічна дегідратація, гіперкаліємія

D. Гіпотонічна дегідратація, гіпокаліємія

E. Розладів водно-електролітного балансу
немає

113.Хворий 37-ми років доставлений до лі­
карні в непритомному стані. До цього бі­
ля 3-х годин працював з газозварювальним
апаратом у закритому приміщенні. Об'є­
ктивно: шкіра та слизові рожевого кольо­
ру; зіниці розширені, відсутня їх реакція на
світло; поява тонічних та клонічних судом.
ЧД- 38/хв., Ps- 116/хв., AT- 95/60 мм рт.ст.,
тони серця ослаблені. Який з додаткових
методів дослідження дозволяє підтвердити
діагноз?

A. Визначення в крові вмісту метгемоглобі­
ну

B. Визначення в еритроцитах тілець Іейнца-
Ерліха

С.ЕКГ

D. Ехоенцефалографія

E. Визначення в крові вмісту карбоксигемо-
глобіну

114.13-річна хвора скаржиться на сильний
пульсуючий біль у лівій половині голови,

якому передує поява райдужних плям в лі­вих полях зору. Напад триває декілька го­дин, супроводжується нудотою. На подібні напади страждає мати хворої. AT-100/70 мм рт.ст, Ps- 60/хв. Який найбільш імовірний ді­агноз?

A. Невралгія трійчастого нерва

B. Транзиторна ішемічна атака

C. Симпато-адреналовий криз

D. Мігренозний приступ

E. Ретробульбарний неврит

115.У хворого 74-х років, на фоні аденоми
простати, повторно виникла гостра затрим­
ка сечі. Катетеризація металевим катете­
ром не мала успіху, з уретри виділяється
кров. Пальпується напружений, перепов­
нений сечовий міхур (дно - на 12 см вище
лобка). Які дії лікаря?


A. Повторити катетеризацію сечового міху­
ра металевим катетером

B. Надлобкова пункція сечового міхура
С

D. Негайна госпіталізація для проведення
хірургічного втручання

E. Катетеризація сечового міхура гумовим
катетером

116.У хворої 65-ти років, яка хворіє на гі­
пертонічну хворобу IIIст., раптово погір­
шився стан: артеріальний тиск підвищився
до 220/140 мм рт.ст., з'явилися задишка, ка­
шель з виділенням кров'янистого харкотин­
ня, клекотіння у грудях. До якої категорії
відноситься зазначений стан з точки зору
терміновості зниження артеріального ти­
ску?

A. Артеріальний тиск необхідно знизити
упродовж однієї години

B. Артеріальний тиск необхідно знизити
упродовж однієї доби

С Артеріальний тиск знижувати не слід

D. Артеріальний тиск необхідно знизити
упродовж 2-х дібE. Артеріальний тиск необхідно знизити
упродовж 3-6 годин

117.У хворої 42-х років гострий лівобічний
пієлонефрит ускладнився бактеріальним
шоком та гострою нирковою недостатні­
стю. Дві доби тому настала поліурична ста­
дія. Які зміни в організмі слід попередити в
першу чергу?

A. Набряковий синдром

B. Анемія

C. Гіпоальбумінемія

D. Гіпокаліємія

E. Гіперазотемія

118.У чоловіка 28-ми років на фоні бронхо­
пневмонії розвинулася кома. Об'єктивно:
ЧСС- 122/хв, екстрасистолія. AT- 80/45 мм
рт.ст. Шкіра суха, тургор знижений. Дихан­
ня глибоке, шумне, рідке. Різкий запах аце­
тону. Печінка +5 см. Глікемія - 32 ммоль/л.;
рН крові - 7,0. Який розчин буде найбільш
ефективним для нормалізації дихання?

A. 5% розчин глюкози

B. 0,9% розчин натрію хлориду

C. 1 % розчин калію хлориду

D. 4,2% розчин натрію бікарбонату

E. Реополіглюкін

119.При аварії на ядерному реакторі відбув­
ся викид в навколишнє середовище значної
кількості радіоізотопів йоду. Який шлях
надходження їх в організм має найбільш ва­
жливе значення в ранній період після ава­
рії?


A. Через рани та опікові поверхні

B. Через слизові

C. Аліментарний

D. Інгаляційний

E. Через шкіру

120.Дитина від третьої вагітності, других
пологів, термін гестації 29 тижнів, маса ті­
ла 1050 г, довжина 43 см. При народженні
реакція на огляд відсутня, дифузний ціаноз,
дихання по типу "гаспінг". ЧСС- 120/хв. Ви­
значте патогенетичну терапію:

A. Дати 100% кисень та ввести простаглан­
дин Е

B. Заінтубувати та почати ШВЛ

C. Провести тактильну стимуляцію дихання

D. Заінтубувати дитину, ввести штучний
сурфактант

E. Розпочати ШВЛ за допомогою маски

121.Робітник ферми 44-х років був госпіта­
лізований до інфекційної лікарні зі скар­
гами на підвищення температури тіла до
38 — 39°С, головний біль, кволість. Хворіє
третій день. Об'єктивно: на правому пере­
дпліччі - карбункул, навколо якого поши­
рений набряк м'яких тканин; безболісний.
Шкіра в зоні набряку бліда. Регіонарні лім­
фовузли збільшені, помірно болісні під час
пальпації. Ps- 110/хв, AT- 100/60 мм рт.ст.
Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Карбункул стафілококової етіології

B. Еризипелоїд
С Сибірка

D. Туляремія

E. Бешиха

122.Хворий 42-х років з приводу ревматої­
дного артриту отримував преднізолон впро­
довж 4-х місяців. На фоні диспептичних
розладів відмінив прийом преднізолону са­
мостійно. Через 2 дні з'явилися виражена
загальна слабкість, болі у суглобах і живо­
ті. Об'єктивно: млявий, адинамічний, шкір­
ні покриви бліді з мармуровим відтінком.
Пальпація кишечнику болісна. ЧСС- 72/хв.,
AT- 60/20 мм рт.ст. Натрій сироватки крові -
90 ммоль/л, калій - 6,6 ммоль/л, рівень глю­
кози крові - 4,6 ммоль/л. Чим зумовлений
стан хворого?

A. Шлунково-кишкова кровотеча

B. Судинний колапс

C. Синдром відміни глюкокортикоїдів

D. Гостра тиреоїдна недостатність

E. Гіпоглікемічний криз

123.В стаціонар доставлена хвора 30-ти ро­
ків зі скаргами на болі внизу живота, за­
тримку місячних на 3 тижні, короткоча­
сну втрату свідомості, мізерні кров'яні ви­
ділення зі статевих шляхів. Тест на хорі-
онічний гонадотропін позитивний. Який з
методів діагностики буде найбільш інфор­
мативним?


A. Лапароскопія

B. УЗД органів малого тазу

C. Зондування маточної порожнини

D. Пункція через заднє склепіння піхви

E. Біопсія ендометрію

124.У хворого 62-х років, що знаходиться на
лікуванні в кардіології з приводу загострен­
ня ІХС і страждає 10 років на цукровий ді­
абет, настала непритомність після ін'єкції
інсуліну. Яка причина гіпоглікемічної коми?

A. Переїдання

B. Відсутність прийому їжі після ін'єкції
інсуліну

С Недостатня доза інсуліну

D. Надмірне введення рідини в організм

E. Надлишкова кількість введеного інсуліну

125.У хворого 27-ми років захворювання
почалося гостро: і°- 39,5°С, з'явились го­
ловний біль, висип на руках, ногах, животі,
який швидко поширювався впродовж доби.
Об'єктивно: шкіра бліда, суха; на кінцівках,
обличчі, тулубі - рясний геморагічний висип
різного розміру з некрозом в центрі, крово­
виливи на перехідній складці кон'юнктиви.
Ps-110/хв. Печінка біля краю реберної дуги.
Про яке захворювання слід думати?

A. Ієрсиніоз

B. Хвороба Шенлейн-Геноха

C. Грип

D. Хвороба Верльгофа

E. Менінгококова інфекція, менінгококце-
мія

126.До приймального відділення надійшов
пацієнт непритомний, реакція на больо­
вий подразник відсутня, дихання самостій­
не. AT- 90/50 мм рт.ст. Даний стан можна
розцінити як:

A. Сопор

B. Поверхневе оглушення

C. Помірне оглушення

D. Кома

E. Ступор

127.У новородженого згідно шкали Апгар
виявлено 4 бали: субтотальний ціаноз, по­
одинокі дихальні рухи, м'язова гіпотонія,
слабкий крик, ЧСС- 60/хв, арефлексія. По­
логи своєчасні, маса тіла 3200 г, спостеріга­
лось обвиття пуповини навколо шиї. У цій
ситуації необхідно:

A. Рефлекторна стимуляція дихання

B. Невідкладна дефібриляція

C. Інгаляція кисню через носові катетери

D. Проведення реанімаційних заходів

E. Інтенсивне спостереження

128.Хвора 67-ми років скаржиться на ін­
тенсивний біль у грудній клітці, різку за­
духу, серцебиття. В анамнезі - варикозне
розширення вен нижніх кінцівок. Об'єктив­
но: шкіра ціанотична, вкрита холодним по-


том, тахіпное (ЧД- 36/хв.), ЧСС- 120/хв., АТ-110/70 мм рт.ст. ЕКГ: Р "pulmonale", відхи­лення електричної осі серця вправо, QUI, SI, негативний Т в III,VIV3. Який препа­рат найбільш доцільний у даному випадку?

A. Но-шпа

B. Баралгін

C. Верапаміл

D. Атенолол

E. Стрептокіназа

129.У чоловіка 53-х років, хворого на цироз
печінки алкогольного генезу, після ОРВІ,
з'явились збудженість, дезорієнтованість,
галюцинації, підвищення температури тіла
до 38°С, значна жовтяниця, запах "дохлої
миші "з рота, тахікардія. У крові: НЬ- 92 г/л,
лейк.- 11 • 109/л, ШОЕ- 32 мм/год, АлАТ-
4,56 мкмоль/л, АсАТ- 2,68 мкмоль/л, біліру­
бін загальний -180 мкмоль/л, непрямий - 60
мкмоль/л, ПТІ- 58%. Який діагноз найбільш
імовірний?

A. Гострий гепатит

B. Прогресуюча печінкова недостатність

C. Гіперкетонемічна діабетична кома

D. Гостра ниркова недостатність

E. Алкогольний делірій

130.Хворий, який прийняв всередину 2 гра­
ми фенобарбіталу, увійшов у коматозний
стан. Об'єктивно: більшість рефлексів збе­
режені, дихання самостійне, адекватне, по­
казники гемодинаміки стабільні. Які ліку­
вальні заходи слід провести?

A. Штучна вентиляція легень

B. Осмотичний форсований лужний діурез

C. Введення аналептиків

D. Введення вазопресорів

E. Плазмаферез

131.Дитина 1-го року надійшла до інфекцій­
ного відділення зі скаргами на багаторазо­
ве невпинне блювання, профузні рідкі ви­
порожнення. Об'єктивно: адинамічна, ри­
си обличчя загострені, тургор тканин різ­
ко знижений, акроціаноз. Шкірні покриви
бліді, холодні з "мармуровим"малюнком.
Дихання поверхневе, тони серця глухі, по­
мащені. AT- 55/35 мм рт.ст. Анурія. Який
невідкладний стан у дитини?

A. Гостра ниркова недостатність

B. Гостра серцева недостатність

C. Гостра судинна недостатність

D. Гостра надниркова недостатність

E. Гіповолемічний шок

132.Дитина 5-ти років, яка випила невідому
рідину, скаржиться на біль за грудниною та
в епігастральній ділянці. Було багаторазове
блювання шлунковим вмістом, слизом. На
губах та в роті - гіперемія та набряк сли­
зової оболонки, поодинокі ерозії, білуваті
плями. Лікар запідозрив хімічний опік стра­
воходу. В чому буде полягати оптимальна


невідкладна допомога?

A. Беззондове промивання шлунка

B. Обробка слизової оболонки рота дезінфі-
куючими засобами

C. Інфузійна терапія

D. Рясне лужне пиття

E. Зондове промивання шлунка, дезінтокси-
каційна терапія

133.До лікаря звернулася хвора 25-ти років зі скаргами на болі внизу живота, підвище­ну температуру до 38°С, гноєподібні виді­лення із статевих органів. Хворіє впродовж 3-х днів. Захворювання пов'язує з перене­сеною операцією аборту терміном 8-9 ти­жнів. Об'єктивно: температура тіла 38°С, Ps- 86/хв., AT-120/80 мм рт.ст. Живіт м'який, болючий під час пальпації над лобком. Ви­ділення сукровично-гнійні. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Кольпіт

B. Ендометрит
С Цистит

D. Вульвовагініт

E. Аднексит

134.6-місячна дитина госпіталізована з при­воду 3-х разового блювання, рідких випоро­жнень більше 10 разів на добу. Об'єктивно: неспокійна, риси обличчя загострені, шкі­ра та слизові оболонки бліді та сухі, велике тім'ячко запале, t°- 38,7°C, ЧСС- 162/хв., тони серця глухі, живіт здутий, діурез змен­шений, дефіцит маси тіла - 10%. У крові: Ht- 50%, К+- 3,4 ммоль/л, Na+-154 ммоль/л. Який провідний клінічний синдром?

A. Синдром ентероколіту

B. Соледефіцитний ексикоз

C. Вододефіцитний ексикоз

D. Ацетонемічний синдром

E. Гіпертермічний синдром

135.Хворий 60-ти років скаржиться на силь­
ний біль у правій гомілці розпираючого ха­
рактеру, підвищення температури тіла до
38°С. Об'єктивно: шкіра гомілки набрякла,
гіперемована, під час пальпації різко болі­
сна у ділянці гомілкових м'язів. Захворю­
вання прогресує протягом 5 діб. Який най­
більш вірогідний діагноз?

A. Облітеруючий атеросклероз судин правої
нижньої кінцівки

B. Гострий флеботромбоз глибоких вен
правої гомілки

C. Післятромбофлебітичний синдром

D. Бешихове запалення правої гомілки

E. Тромбофлебіт підшкірних вен правої
гомілки

136.Потерпілий був збитий автомашиною.
У верхній третині лівого стегна рана 4x10
см, з якої виступає уламок кістки, значна
варусна деформація стегна. Виберіть опти­
мальний метод іммобілізації:


A. Шини Дітеріхса та Крамера

B. Шина Дітеріхса

C. Дві драбинчасті шини

D. Шина Томаса

E. Три драбинчасті шини

137.Вантажник судна, що повернулося з
круїзу в Середземному морі, звернувся до
хірурга у зв'язку з погіршенням стану ра­
ни після укусу щура в трюмі судна. Відзна­
чає слабкість, головний біль, t°~ 40°C. Об'є­
ктивно: нога набрякла, збільшені пахвинні
лімфовузли з одного боку, 3-4 см в діаметрі.
AT- 90/60 мм рт.ст., Ps- 100/хв. Запідозрено
чуму, бубонний варіант. Які першочергові
заходи?

A. Госпіталізація в терапевтичне відділення

B. Обробка рани, введення протистолбня-
чної сироватки

С Госпіталізація в хірургічне відділення

D. Введення дексаметазону, кордіаміну,
госпіталізація в реанімаційне відділення

E. Госпіталізація в інфекційне відділення

138.У сільській місцевості, в полі, у жінки
52-х років раптово погіршився стан: впала
на землю, на питання не відповідає, очі не
відкриває, дихання немає, шкірні покриви
обличчя та рук бліді. Хто має розпочати на­
дання медичної допомоги в такій ситуації?

A. Свідок події

B. Спеціалізована бригада швидкої медичної
допомоги

C. Дільничий лікар

D. Районний терапевт

E. Співробітник, що пройшов спеціальну
підготовку

139.До пологового відділення надійшла ро­
ділля зі скаргами на різкий головний біль,
нудоту. AT- 180/110 мм рт.ст. По катетеру
виділилось 20 мл концентрованої сечі, білок
сечі - 2,9 г/л. Яке першочергове призначен­
ня лікаря?

A. Допегіт під язик

B. Ніфедипін під язик

C. 25% розчин магнезії 10 мл в/м

D. Болюсне внутрішньовенне введення 25%
розчину магнезії

E. Клофелін в/м

140.До приймального відділення надійшов
хворий з підозрою на наявність сторонньо­
го тіла в ротоглотці: напад інсніраторної
задишки, яка супроводжується сильним ка­
шлем, голос осиплий, болі в горлі та за гру­
дниною. Прийом Геймліха неефективний.
Видалити стороннє тіло при прямій ларин­
госкопії неможливо. Стан хворого погіршу­
ється. Який першочерговий захід для надан­
ня допомоги?


A. Потрійний прийом Сафара

B. Трахеотомія

C. Проштовхнути стороннє тіло вглиб

D. Інтубація трахеї з переведенням на ШВЛ

E. Конікотомія

141.Хворий 35-ти років, ветеринар, наді­
йшов на стаціонарне лікування зі скарга­
ми на підвищення температури до 39,5°С
протягом останніх 2-х тижнів, підвищену
пітливість, збільшення периферичних лім­
фовузлів, біль у крижовому відділі хребта.
Лікуючий лікар запідозрив у хворого бру­
цельоз. Яким із методів досліджень можна
підтвердити попередній діагноз?

A. Реакція Пауля-Буннеля

B. Реакція Відаля

C. Реакція Райта

D. Реакція Вейля

E. Реакція Гоффа-Бауера

142.У дитини через 4 години після прове­
дення спинномозкової пункції стан різко
погіршився: виникли судоми, втрата свідо­
мості, аритмічне дихання, анізокорія. Яка
найбільш імовірна причина погіршення ста­
ну?

A. Гострий розлад мозкового кровообігу

B. Дислокація та уклинення мозку

C. Внутрішньочерепний крововилив

D. Істеричний напад

E. Епілептичний напад

143.Дитина 9-ти років впала з висоти 1,5 м
на металеву трубу ділянкою промежини.
При надходженні скаржиться на біль та від­
чуття розпирання в промежині при спробі
сечовипускання, виділення крові з уретри.
Об'єктивно: в ділянці промежини - значна
гематома та інфільтрація м'яких тканин,
дно сечового міхура пальпується на рівні
пупка, сечовипускання відсутнє, з уретри
виділяється свіжа кров. Який найбільш імо­
вірний діагноз?

А. Розрив уретри

В.Розрив сечового міхура

C. Травматичний розрив нирки

D. Травматична гематома промежини

E. Перелом кісток тазу

144.Хворий 72-х років знаходиться на ста­
ціонарному лікуванні зі скаргами на інтен­
сивний біль голови, підвищення темпера­
тури тіла до 38, Ь°С, Об'єктивно: на шкірі
тулуба й кінцівок розеольозно-петехіальна
висипка. Встановлено, що в дитинстві па­
цієнт перебував у вогнищі висипного тифу.
Для підтвердження діагнозу необхідно про­
вести:


A. Мікроскопічне дослідження крові

B. Бактеріологічне дослідження крові

С Мікроскопічне дослідження зіскобу розе­ол

D. Бактеріологічне дослідження зіскобу
розеол

E. Серологічні дослідження

145.Хворому 19-ти років з наявністю в
анамнезі підвищеної кровоточивості слизо­
вих оболонок рота, носових кровотеч пла­
нується проведення екстракції зуба. Об'є­
ктивно: стан задовільний. Шкіра блідо-
рожева. Дихання везикулярне. AT- 120/70
мм рт.ст. Ps- 72/хв., задовільних властиво­
стей. Використання яких лікарських засобів
повинно передувати проведенню цієї стома­
тологічної маніпуляції?

A. Вікасол в/м за ЗО хвилин до екстракції
зуба

B. Етамзилат натрію в/в за 30 хвилин до
екстракції зуба

C. Амінокапронова кислота 5% 100 мл в/в за
30 хвилин до екстракції зуба

D. Ліофілізований концентрат фактору VIII
20 ОД/кг до екстракції зуба

E. Фібриноген 3 г в/в за ЗО хвилин до екстра­
кції зуба

146.У хворої 54-х років раптовий напад за­
дишки, інтенсивний біль у грудній клітці,
страх смерті. Страждає на мітральну ваду
серця. Об'єктивно: бліда з попелястим ці­
анозом, вибухання шийних вен; виражена
тахікардія, миготлива аритмія, ЧСС- 118/хв;
AT- 90/40 мм рт.ст., ЧД- 32/хв. Печінково-
яремний рефлекс (симптом Плеша). ЕКГ:
синдром SIQUI, збільшення РІП, змі­
щення сегмента STIII. Який найбільш імо­
вірний діагноз?

A. Серцева астма

B. Пароксизми миготливої аритмії
С Тромбоемболія легеневої артерії

D. Інфаркт міокарда

E. Гостра лівошлуночкова недостатність

147.На місці автопригоди у хворого була ві­
дірвана кисть. Які дії при консервації вида­
леного сегмента?

A. Провести ПХО сегмента

B. Помістити в холод

С Надати симптоматичну допомогу

D. Помістити в холодну воду

E. Прифіксувати кисть до передпліччя

148.У хворого на епілепсію з'явились по­
стійні великі судомні напади з тонічними
і клонічними судомами, між якими хворий
залишається непритомним. На доторкання і
больові подразники не реагує. Зіниці вузькі,
реакція на світло квола. З якого препарату
необхідно розпочати надання невідкладної
допомоги?


A. Ардуан

B. Аміназин

C. Сибазон

D. Барбовал

E. Димедрол

149.Дівчинка 14-ти років внаслідок ирофу-
зної маткової кровотечі знаходиться у важ­
кому стані. З анамнезу: з 11 років періодичні
шкірні геморагії, нерясні носові кровотечі.
Об'єктивно: шкірні покриви і слизові бліді,
визначається поліморфна геморагічна ви­
сипка. Пульс частий, ниткоподібний. ЧСС-
130/хв. Тони серця приглушені. ЧД- 30/хв.,
AT- 70/40 мм рт.ст. Яка невідкладна тактика
по відношенню до дитини?

A. Лікування в амбулаторних умовах

B. Лікування у домашніх умовах

C. Госпіталізація в хірургічне відділення

D. Госпіталізація у соматичне відділення

E. Госпіталізація у реанімаційне відділення

150.Пацієнт 47-ми років прокинувся вно­
чі від різкого болю в плюсно-фаланговому
суглобі першого пальця правої стопи, під­
вищення температури тіла до 38°С. Напе­
редодні ввечері після тривалого фізичного
навантаження випив 0,5 л пива. Об'єктив­
но: дефігурація суглоба, шкіра над ним гіпе-
ремована з ціанотичним відтінком, гаряча
на дотик, різка болючість під час пальпа­
ції. Яке обстеження необхідно провести для
підтвердження діагнозу?

A. Визначити рівень кальцію в крові

B. Визначити рівень глюкози в крові
С Визначити рівень лужної фосфатази

D. Визначити рівень гемоглобіну в крові

E. Визначити рівень сечової кислоти в крові

151.Хвора 74-х років хворіє на цукровий
діабет другого типу, приймає манініл. Про­
тягом двох тижнів приймає по 2 таблетки
гіпотіазиду. Об'єктивно: свідомість сплута­
на, шкірні покриви сухі, теплі, тургор м'я­
зів знижений, температура тіла - 38°С, Ps-
120/хв., AT- 60/40 мм рт.ст., дихання поверх­
неве, язик сухий, запах ацетону відсутній.
Глюкоза крові - 34 ммоль/л, ацетон в сечі
- слабкопозитивний, Na+сироватки - 162
ммоль/л, К+ - 3,0 ммоль/л. Який розчин по­
казаний для застосування в першу чергу?

A. Фізіологічний розчин NaCl

B. Розчин Рінгера

C. Поляризуюча суміш

D. 5% розчин глюкози

E. Гіпотонічний розчин NaCl

152.У хворого 76-ти років розвинувся го­
стрий великовогнищевий інфаркт міокарда
з набряком легень. На фоні введення ні­
трогліцерину артеріальний тиск знизився
до 80/40 мм рт.ст. Який з перелічених препа­
ратів необхідно терміново ввести?


A. Пентамін

B. Обзидан

C. Еуфілін

D. Строфантин

E. Допамін

153.Дитина 5-ти місяців доставлена в реані­
маційне відділення у зв'язку з вираженими
явищами ексикозу, токсикозу і затримкою
сечі протягом 20-ти годин. За останні 2 доби
відзначалися 10-разові рідкі випорожнення,
а за останню добу - 3-разове блювання. Аде­
кватною стартовою терапією слід вважати:

A. Трансфузія глюкози

B. Сечогінні препарати

C. Трансфузія препаратів крові

D. Спазмолітики

E. Ізотонічний розчин NaCl

154.У хворого 40-ка років на фоні фізично­
го напруження з'явився інтенсивний біль у
правій скроневій ділянці. Об'єктивно: стан
хворого важкий. Виражене оглушення, пе­
ріодично збуджений. AT- 170/100 мм рт.ст.
Ригідність м'язів потилиці. Симптоми во­
гнищевого ураження нервової системи не
виявлено. Який найбільш імовірний діа­
гноз?

A. Іостра гіпертонічна енцефалопатія

B. Ішемічний інсульт

C. Транзиторна ішемічна атака

D. Паренхіматозний крововилив

E. Субарахноїдальний крововилив

155.У хворого 34-х років з протезованим мі-
тральним клапаном, що постійно приймав
синкумар, з'явився геморагічний синдром:
носові кровотечі, чисельні крововиливи на
шкірі, макрогематурія. В протромбіновому
та аутокоагуляційних тестах майже повне
незгортання крові. Які невідкладні засоби
показані хворому?

A. Преднізолон

B. Хлористий кальцій

C. Тромбоцитарна маса

D. Переливання свіжозамороженої плазми

E. Переливання еритроцитарної маси

156.У службовця протягом декількох годин
після радіоактивного опромінення спосте­
рігається лейкоцитоз (11,5 • 109/л) з пере­
важанням нейтрофілів (сегменто- і пали-
чкоядерних) і зсувом вліво, лімфоцитопенія
(0,1-1- 109/л); в перші 2-3 доби - схильність
до ретикулоцитозу. У кістковому мозку -
зменшення кількості мієлокаріоцитів, ери­
тробластів, числа мітозів, зниження міто­
тичного індексу, зникнення молодих форм
клітин, підвищення цитолізу. Про який пе­
ріод та ступінь важкості гострої променевої
хвороби свідчать наведені показники?


A. Період виходів, важкий ступінь

B. Період загальної первинної реакції, сере­
дній ступінь

C. Період розпалу, вкрай важкий ступінь

D. Прихований період, легкий ступінь

E. Період віддалених наслідків, середній
ступінь

157.Хворий 72-х років доставлений маши­
ною швидкої допомоги у важкому стані
із запамороченням. На ЕКГ: передсердні
та шлуночкові комплекси виникають неза­
лежно, кількість шлуночкових комплексів
36/хв. Дифузні зміни міокарда. Які препара­
ти слід призначити першочергово?

A. Препарати калію

B. Ізадрин,атропін

C. Анаприлін

D. Строфантин

E. Адреналін

158.У хворого 54-х років після стресу з'яви­
лись різкий біль у ділянці серця, запаморо­
чення, задишка, відчуття страху. Об'єктив­
но: периферичний ціаноз, шкіра холодна,
липка. ЧД- 21/хв, Ps- 120/хв, AT- 80/60 мм
рт.ст. При фізикальному обстеженні вияв­
лено ритм галопу, розповсюджені застійні
хрипи в легенях. На ЕКГ: значне зниження
амплітуди зубця Дві, avL, Vj_6 відведен­
нях з елевацією сегменту ST. Призначення
якого препарату є найбільш доцільним в да­
ному випадку?

A. Допамін

B. Левартеренол

C. Серцеві глікозиди

D. Добутамін

E. Ізопротеренол

159.Чоловік 85-ти років під час сміху за­
кашлявся, після чого розвинувся ціаноз
обличчя і кінцівок, дихання утруднене, при
огляді ротової порожнини - відсутня части­
на зубного протезу. Стан хворого погіршу­
вався, відмічалися тривалі напади висна­
жливого кашлю, біль за грудниною, блю­
вання. Яка повинна бути тактика лікаря
швидкої допомоги?

A. Термінова госпіталізація у відділення
реанімації

B. Термінова госпіталізація в ЛОР-відділення

C. Термінова госпіталізація в кардіологічне
відділення

D. Термінова госпіталізація в хірургічне
відділення

E. Термінова трахеотомія

160.У хворого 59-ти років, що знаходиться
в стаціонарі з приводу ІХС, діагностова­
но раптову зупинку серцевої діяльності та
дихання, почато легенево-серцеву реаніма­
цію. На ЕКГ: тріпотіння шлуночків. Для
відновлення ритму потрібно:


A. Масаж очних яблук

B. Прекардіальний удар

C. Перкусійний масаж

D. Удари в міжлопаткову ділянку

E. Масаж ділянки каротидного синуса

161.У дитини, що потрапила в автомобіль­
ну аварію, є ознаки порушеної перфузії: си­
столічний тиск 60 мм рт.ст. Оберіть опти­
мальне лікування:

A. Призначення серцевих глікозидів

B. Інфузія білкових препаратів

C. Інфузія сольових розчинів

D. Інфузія допаміну

E. Призначення атропіну

162.Хворий 38-ми років, робітник автосер­
вісу, доставлений до клініки в стані коми
IIIступеня. Об'єктивно: клонічні судоми,
неконтрольоване сечовиділення. Розлади
дихання за типом Чейн-Стокса, тахікардія,
червоний колір обличчя та слизових оболо­
нок. Якою речовиною отруївся хворий?

A. Пари ртуті

B. Пари дихлоретану
С Чадний газ

D. Тетраетилсвинець

E. Пари бензину

163.Бригада швидкої медичної допомоги
прибула за викликом на автозаправочну
станцію, де відбулась аварія і вилилась ве­
лика кількість низькооктанового бензину.
Працівники АЗС скаржаться на запаморо­
чення, збудження, нудоту, блювання. В чому
полягає тактика лікаря?

A. Надати інгаляцію кисню

B. Вивести людей із зони, насиченої парами
бензину

С Промити шлунок постраждалим

D. Призначити атропін

E. Призначити кордіамін

164.У хворого 44-х років, що лікується з
приводу гострого абсцесу середньої частки
правої легені виник біль у правій полови­
ні грудної клітки, задишка, стан різко по­
гіршився. Об'єктивно: ЧД- 28/хв., ціаноз,
асиметрія грудної клітки. Над правою ле­
генею визначається притуплення перкутор­
ного звуку в нижніх відділах та тимпаніт
в верхніх відділах. Аускультативно: різко
ослаблене везикулярне дихання. Яке най­
більш імовірне ускладнення виникло у хво­
рого?

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...