Главная Обратная связь

Дисциплины:


VI. Захист та забезпечення прав дітей та молоді14. Безпека, гідність та недоторканність приватного життя дітей та молоді в Інтернеті мають першорядне значення. Їх здатність гратися, навчатися, спілкуватися та розвиватися вимагає узгоджених дій, які зосередяться на такому:

a. зміцнення міжнародного співробітництва та взаємодопомоги у справі захисту дітей та молоді – зокрема, в частині кримінальних злочинів, пов’язаних з дитячою порнографією,19 “грумінгом”,20 а також видалення онлайнових матеріалів про розбещення дітей у першоджерела;21

b. формування критеріїв для систем знаків довіри та ярликів, яка забезпечить для дітей та їх родин можливість визначення придатного онлайнового контенту;

c. обмін кращими практиками з питань формування безпечного та відповідного вікові дитини простору в Інтернеті22 , включно з розробкою систем встановлення віку користувача та забезпеченням доступу до якісного контенту;

d. підготовка фахівців у сфері навчання слухачів, які мають стати відповідальними користувачами та виробниками контенту на засадах поваги до прав людини та людської гідності, відповідному ставленню, вмінню та знанням;

e. формування заходів, спрямованих на підвищення обізнаності батьків з питань захисту дітей та молоді в Інтернеті, зокрема, шляхом приведення у відповідність з часом та перекладу на різні мови навчальних матеріалів Ради Європи з питань прав людини: наприклад, довідника з питань прав людини для дітей “Compasito”,23 довідника “Ази Інтернету”24 та онлайнової гри «Дикі ліси павутиння» (Wild Web Woods).25

Робочі методи

15. У своїй більшості, зазначені вище дії будуть втілюватися відповідними органами та дійовими особами Ради Європи (координаційними комітетами, експертними групами, контролюючими органами, комісіями тощо) шляхом домовленостей про співпрацю між представниками урядів, приватного сектору, громадянського суспільства та відповідних технологічних спільнот та дедалі більшої підтримки Європейського діалогу з управління Інтернетом (EuroDIG). Пересічний характер деяких тем може спонукати до створення окремих експертних груп або цільових дорадчих груп, чиї повноваження будуть обмеженими в часі та чітко визначені Комітетом міністрів.

16. На програмному рівні внутрішнє та зовнішнє співробітництво забезпечить Генеральна Дирекція Ради Європи з питань прав людини та верховенства права, яка очолить стратегічне планування, втілення та оцінювання стратегії. Генеральна Дирекція організовуватиме співробітництво та синергію роботи:

- групи у складі представників апарату;

- відповідних координаційних комітетів Ради Європи;

- тематичного координатора з питань інформаційної політики Комітету міністрів;- вебсайту Ради Європи з питань Інтернет врядування, який забезпечуватиме доступ до всієї відповідної інформації та ресурсів.

17. Стратегію втілюватимуть, використовуючи наявні ресурси Ради Європи, шляхом встановлення необхідних зв’язків між заходами та дійовими особами та наявними механізмами вирішення окремих питань та організації стратегічних партнерств.

18. Активізація, пересічна робота, координація, інтегровані підходи, співпраця та спілкування – ось ключові елементи виконання задач стратегії.

19. Рада Європи продовжить брати активну участь та робити внесок у відповідний діалог на інших просторах включно з Європейським діалогом з управління Інтернетом (EuroDIG), Форумом з управління Інтернетом (IGF – Internet Governance Forum), національними ініціативами IGF та Інтернет Корпорацією з призначених імен та цифр (ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Партнери

20. Як регіональний форум з додатковими перевагами потенціалу глобального впливу на сприяння захисту та поваги до прав людини, верховенства права та демократії, Рада Європи розвиватиме синергії та зміцнюватиме партнерства з ключовими учасниками включно з такими:

- Євросоюз;

- Організація безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ);

- Організація економічного співробітництва та розвитку (OECР);

- Організація Об’єднаних Націй, а саме - Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Союз цивілізацій ООН, Департамент економічних та соціальних справ ООН (UNDESA), Управління Організації Об’єднаних Націй з питань наркотиків та злочинності, Міжнародна телекомунікаційна спілка (ITU);

- організації, мережі та ініціативи з питань кіберзлочинності та безпеки кібернетичного простору - Європол, Інтерпол, Віртуальна глобальна група, Співдружність та ін..;

- Європейська спілка мовлення (EBU);

- Європейська мережа уповноважених з питань захисту прав дітей (ENOC);

- Світовий Банк;

- мережі управління Інтернетом – зокрема, Європейський діалог з управління Інтернетом (EuroDIG), Форум з управління Інтернетом (IGF), національні ініціативи IGF, Інтернет Корпорацією з призначених імен та цифр (ICANN);

- дійові особи приватного сектору (а саме, провайдери Інтернет послуг та технологій);

- професійні мережі включно з органами приватного сектору: Європейською Асоціацією провайдерів Інтернет послуг, Міжнародною Торгівельною Палатою, організацією «Бізнес - за соціальну відповідальність»;

- мережі громадянського суспільства;

- інші мережі включно з Ініціативою глобальної мережі;

- Європейський форум молоді та споріднені молодіжні мережі.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...