Главная Обратная связь

Дисциплины:


Втілення та оцінювання21. Оцінка та супроводження стратегії здійснюватиметься у ході огляду виконання програми та бюджету Ради Європи.

Додаток 1

Словник термінів

Інтернет речей

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій створює дедалі більше предметів/об’єктів з вбудованими датчиками та здатністю взаємодіяти з іншими об’єктами, що перетворює сам фізичний світ на інформаційну систему та систему знань. Інтернет речей (IoT - Internet of Things) дає можливість речам/об’єктам у нашому оточенні ставати активними учасниками: тобто, вони обмінюються інформацією з іншими зацікавленими сторонами або членами мережі; у дротовому/бездротовому режимі, нерідко користуючись одним Інтернет протоколом (IP), що зв’язує Інтернет. Таким чином, речі/об’єкти можуть розпізнавати події та зміни у своєму оточенні; вони здатні діяти та реагувати належним чином без втручання людини.26

Закладена в проекті конфіденційність приватного життя

Цей принцип означає, що конфіденційність та захист даних вбудовуються у життєвий цикл технологій у цілому – від ранніх стадій проектування до їх введення в експлуатацію, застосування та остаточної утилізації.27

Грумінг дітей

Входження в довіру до дітей в цілях сексуального характеру.28

Мережевий нейтралітет

Мережевий нейтралітет згадується у неперервних дебатах на тему того, чи дозволяти провайдерам Інтернет послуг (“ISP”) обмежувати, фільтрувати чи блокувати доступ до Інтернету або обмежувати його роботу якимось іншим чином. Концепція мережевого нейтралітету будується на такій думці, що Інтернет має передавати безсторонньо, безвідносно до контенту, пункту призначення або джерела, і користувачам слід мати змогу вирішувати, якими користуватися програмами, послугами та апаратурою. Це означає, що провайдери Інтернет послуг не можуть на власний вибір визначати пріоритети або сповільнювати доступ до певних програм чи послуг, як-от однорангові пірінгові мережі (“P2P” - Peer to Peer) тощо.29

Додаток 2

Споріднені тексти

- Рекомендація CM/Rec(2011)7 Комітету міністрів державам-учасницям стосовно нового розуміння медіа, прийнята Комітетом міністрів 21 вересня 2011 року (link)

- Рекомендація CM/Rec(2011)8 Комітету міністрів державам-учасницям стосовно захисту та сприяння універсальності, цілісності та відкритості Інтернету, прийнята Комітетом міністрів 21 вересня 2011 року (link)

- Декларація Комітету міністрів про принципи управління Інтернетом, прийнята Комітетом міністрів 21 вересня 2011 року (link)

- Декларація Комітету міністрів про захист свободи слова та інформації і свободи зібрань та об’єднань стосовно доменних імен та доменних стрінгів в Інтернеті, прийнята Комітетом міністрів 21 вересня 2011 року (link)- Декларація Комітету міністрів про захист свободи слова та інформації і свободи зібрань та об’єднань у відношенні до платформ та провайдерів Інтернет послуг, які працюють на приватних засадах, прийнята Комітетом міністрів 7 грудня 2011 року (link)

- Декларація Комітету міністрів Ради Європи про захист гідності, безпеки та недоторканності приватного життя дітей в Інтернеті, прийнята Комітетом міністрів 20 лютого 2008 року (link)

- Декларація Комітету міністрів про свободу спілкування в Інтернеті, прийнята Комітетом міністрів 28 травня 2003 року (link)

 

- Рекомендація CM/Rec(2009)5 Комітету міністрів державам-учасницям стосовно заходів захисту дітей від шкідливого контенту та поведінки та сприяння їх активній участі у новому інформаційно-комунікаційному середовищі, прийнята Комітетом міністрів 8 липня 2009 року (link)

- Європейський Діалог з управління Інтернетом 2011 р.: сигнали з Белграду (link)

- Доповідь спеціального Доповідача з питань сприяння та захисту права на свободу думки та висловлювання Френка Ля Ру
Див. документи, A/HRC/17/27 (link)

- Доповідь Спеціального Представника Генерального Секретаря з питання прав людини і транснаціональних корпорацій та інших суб’єктів господарювання Джона Раггі, див. A/HRC/17/31 (link)

- Рекомендація CM/Rec(2010)13 Комітету міністрів державам-учасницям стосовно захисту осіб у зв’язку з автоматичною обробкою персональних даних у контексті профайлингу, прийнята Комітетом міністрів 23 листопада 2010 року (link)

- Будапештська Конвенція про кіберзлочинність (CETS №. 185) (link)

- Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматичною обробкою персональних даних (link)

- Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення (link)

1 Після Всесвітнього саміту з питань інформаційного суспільства за ініціативою Об’єднаних Націй (WSIS - World Summit on Information Society), робоча група з питань управління Інтернетом (WGIG) в частині своєї доповіді від червня 2005 року запропонувала таке визначення управління Інтернетом: “управління Інтернетом – це формування та застосування урядами, приватним сектором, громадянським суспільством, у своїх відповідних ролях, спільних принципів, норм, правил, порядку прийняття рішень та програм, які впорядковують еволюцію та користування Інтернетом ” (link)

2 Див. Декларацію Комітету міністрів про принципи управління Інтернетом (link)

3 Див. Рекомендацію CM/Rec(2011)8 Комітету міністрів державам-учасницям стосовно захисту та сприяння універсальності, цілісності та відкритості Інтернету (link)

4 Див. Декларацію Комітету міністрів про нейтралітет мережі (link)

5Див. Рекомендацію CM/Rec(2007)3 Комітету міністрів державам-учасницям стосовно компетенції суспільних медіа в інформаційному суспільстві (link)

6 Див. прийняті тексти 1-ої Конференції міністрів Ради Європи, що відповідають за медіа та нові комунікаційні послуги, яка відбулася в м. Рейк’явік 28 - 29 травня 2009 року, зокрема, п. 4 Політичної Декларації, п. 11 Резолюції “В напрямку нового розуміння медіа”, пп. 5, 6, 7 Плану дій (link)

7 Див. Резолюцію 1843 та Рекомендацію 1984 (2011) Парламентської Асамблеї Ради Європи (link) та (link).

8 Див. Рекомендацію Комітету міністрів Ради Європи № R (89) 2 стосовно захисту персональних даних в цілях працевлаштування (link)

9 Див. Рекомендацію Комітету міністрів Ради Європи № R (87) 15, якою регулюється використання персональних даних у секторі поліції (link)

10 Див. Рекомендацію Комітету міністрів Ради Європи № R (97) 5 з питань захисту медичних даних (link)

11 Див. принцип 7 з питань анонімності Декларації Комітету міністрів від 2003 р. з питань свободи спілкування в Інтернеті (link)

12 Див. Рекомендацію CM/Rec(2009)5 Комітету міністрів державам-учасницям стосовно заходів захисту дітей від шкідливого контенту та поведінки та сприяння їх активній участі в інформаційно-комунікаційному середовищі, прийняту 8 липня 2009 року (link)

Див. Декларацію Комітету міністрів Ради Європи з питань захисту гідності, безпеки та недоторканності приватного життя дітей в Інтернеті, прийняту 20 лютого 2008 року (link)

Див. Рекомендацію Rec(2006)12 Комітету міністрів державам-учасницям з питань забезпечення прав дитини в новому інформаційно-комунікаційному середовищі, прийняту Комітетом міністрів 27 вересня 2006 року (link)

Див. Рекомендацію № R (99) 5 Комітету міністрів державам-учасницям стосовно захисту недоторканності приватного життя в Інтернеті (link)

13 Див. Декларацію Комітету міністрів Ради Європи з питань захисту гідності, безпеки та недоторканності приватного життя дітей в Інтернеті, прийняту 20 лютого 2008 року (link)

14 Див. Технічне завдання цільової групи T-CY з питань юрисдикції та транскордонного доступу до даних та потоків даних, прийняте Конвенцією Комітету про кіберзлочинність (T-CY) у листопаді 2011 року.

15 Див. Рекомендацію Rec(2006)14 Комітету міністрів державам-учасницям з питань прав та обов’язків громадян та участі молоді у суспільному житті. (link), а також он-лайнові інформаційні механізми культурної політики Ради Європи та культурного спадку (link)

16 Див. Рекомендацію Rec(2004)11 Комітету міністрів державам-учасницям з питань правових, робочих та технічних стандартів електронного голосування (link)

17 З часу започаткування Форуму з управління Інтернетом (link) Рада Європи, Економічна Комісія ООН в Європі (UNECE) та Асоціація прогресивних комунікацій (APC) працюють над спільною ініціативою громадської участі в управлінні Інтернетом (link). Повний текст Кодексу належної практики управління Інтернетом зараз можна завантажити за адресою (link)

18 Див. Рекомендацію CM/Rec(2010)7 Комітету міністрів державам-учасницям з питань Хартії Ради Європи про виховання громадянськості та освіти в області прав людини (link)

19 Див. статтю 9 Будапештської Конвенції про кіберзлочинність (CETS № 185) (link)

20 Конвенція про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення (CETS № 201), яка також іменується “Конвенцією Ланзароте” (link) Див. також Рекомендацію від 1980 р. (2011) Парламентської Асамблеї Ради Європи (link)

21 Конвенція про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення (CETS № 201) (link)

22 Див. пункт 8 (2-й пункт Додатку до Рекомендації) Рекомендації CM/Rec(2009)5 Комітету міністрів державам-учасницям з питань заходів захисту дітей від шкідливого контенту та поведінки та сприяння їх активній участі в новому інформаційно-комунікаційному середовищі, прийнятої 8 липня 2009 року (link)

23 COMPASITO, посібник з питань виховання дітей в області прав людини (link)

24 Рада Європи, «Ази Інтернету» - посібник, онлайнова версія (link)

25 гра «Дикі ліси павутиння» на вебсайті Ради Європи (link)

26 “Інтернет речей. Всеєвропейське дослідження та інноваційне бачення”, зведені Європейські дослідження з питань Інтернету речей, жовтень 2011 р., ст. 4. link

27 “Комюніке Комісії Європейського Парламенту до Європейського Парламенту, Ради, Європейського соціально-економічного Комітету та Комітету регіонів. Цифровий порядок денний для Європи ”, Європейська Комісія, Брюссель 26 серпня 2010 р., COM(2010) 245 final/2, ст. 17. (link)

28 Довідка - див. “Конвенцію Ради Європи з питань захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення”, серія угод Ради Європи – CETS № 201, ст.. 23.

29 “Думка Європейського Інспектора з питань захисту даних з питань мережевого нейтралітету, управління потоками інформаційного обміну та захисту недоторканності приватного життя та персональних даних”, Європейський Інспектор з питань захисту даних, Брюссель 7 жовтня 2011 р., (link)

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...