Главная Обратная связь

Дисциплины:


ВИБІР ПОЛОЖЕННЯ ВИЛИВКА У ФОРМІНа підставі особливостей конструкції деталі, марки сплаву, вимог, пропонованих до деталі, вибрати принцип затвердіння: спрямований, одночасний.

Вибір положення виливка у формі обґрунтувати зменшенням імовірності утворення дефектів: гарячих тріщин, піщаних раковин, спаїв, недоливів та ін.

Урахувати простоту збирання форми, раціональність поверхні рознімання форми, зменшення механічної обробки, підвищення виходу придатного виливка.

Зрівняти 2-3 варіанта положення виливка у формі при заливанні, відзначити переваги й недоліки, вибрати оптимальний варіант.

Вибір правильного положення деталі при заливанні має велике значення, тому що впливає на якість виливка й визначає рознімання форми й весь технологічний процес формування.

Для деталей, що відливають зі сплавів, схильних до утворення значних усадочних раковин, наприклад зі сталі, ковкого чавуну й ін., вибір правильного положення деталі при заливанні має особливо велике значення. При цьому варто дотримуватися наступних правил:

- найбільш відповідальні робочі частини, плоскі поверхні найбільшої протяжності, місця, що підлягають механічній обробці, за можливістю, розташовувати внизу, тому що метал у них виходить більше щільним; у крайньому випадку – вертикально чи похило; при вимушеному розташуванні оброблюваних поверхонь зверху треба забезпечити такі умови, при яких піщані й газові раковини могли б створитися тільки у видаляємих при обробці частинах виливка;

- форми для виливків, що мають конфігурацію тіл обертання з оброблюваними зовнішніми та внутрішніми поверхнями, краще заливати у вертикальному положенні або відцентрованим способом; іноді доцільно формовку виконувати в одному положенні, а заливати форму в іншому;

- виливок у формі розташовувати так, щоб при заливці забезпечувалося спрямоване та рівномірне затвердіння металу;

- для виливків, що мають внутрішні порожнини, створювані стрижнями, обране положення повинно забезпечувати можливість перевірки розмірів порожнини форми при збиранні, а також надійне кріплення стрижнів;

- для попередження недоливів тонкі стінки виливків слід розташовувати в нижній частині форми, бажано вертикально або похило, причому шлях проходження металу від ливникової системи до тонких стінок повинен бути якнайкоротшим;

- дуже довгі виливки необхідно заливати в похилому положенні;

- поверхні виливка, що слугують базою при обробці різанням, слід розташовувати в одній напівформі;

- виливки зі сплавів із більшою усадкою розташовувати в положенні, зручному для живлення їх металом верхніх чи бічних відвідних приливків;

- форми для станин, плит та інших виливків з більшим числом ребер повинні бути при заливці розташовані так , щоб була можливість направити метал вздовж стрижнів і виступів форми.Виходячи з цих правил, необхідно розташовувати весь виливок у нижній опоці, що дозволяє виключити вплив зрушення опок на виливок. У тому випадку, коли розташувати весь виливок у нижній опоці не вдається або в цьому немає потреби, варто поміщати в нижній опоці більш високу частину деталі, що робить верхню напівформу більш легкою. Прагнути до такого розташування виливка в нижній опоці треба тільки в тому випадку, коли опоки спаровуються вручну.

Однак для зручності збирання складних форм іноді доцільно розміщати весь виливок або найбільш високу його частину у верхній опоці. При цьому проставляння стрижня й продувка форми будуть більш зручні. Необхідно поміщати в одній опоці ті частини виливка, які служать базою при механічній обробці деталі й які підлягають механічній обробці. Це правило варто мати на увазі в тих випадках, коли всю деталь не вдається розташувати в одній опоці.

У тих випадках, коли всі оброблювані поверхні не вдається розташувати в одній опоці разом з базою, варто вибирати той варіант розташування виливка у формі, при якому в одній опоці разом з базою буде перебувати найбільше число оброблюваних поверхонь.

Верхня частина виливка звичайно уражається шлаковими, газовими й усадочними раковинами, тому оброблювані поверхні варто розташовувати в нижній частині або збоку форми.

Товсті масивні частини виливків зі сплавів з великою усадкою необхідно розташовувати у верхній частині форми й на них установлювати приливки. Товсті частини виливків із сірого чавуну бажано розташовувати в нижній частині форми.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...