Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теми рефератів, доповідей1. Форми правової роботи з населенням в Україні.

2. Правова освіта як метод правового виховання.

Завдання 2

На основі вивчення тематичного матеріалу проаналізувати вищенаведені твердження та підготувати письмові аргументовані відповіді на такі питання:

 

1. Які, на Вашу думку, чинники впливають на формування правосвідомості суспільства і особи?

 

2. Чи згідні Ви з думкою французького юриста Ж.Карбон’є: “Якщо людина наділена розвинутою правосвідомістю, то чи потрібна їй інформація про закон? При такій правосвідомості громадянин зможе зрозуміти, що є законним ?”

 

3. Дайте характеристику правової культури сучасного українського суспільства.

 

4. Які, на Вашу думку, причини поширення правого нігілізму у свідомості українського суспільства? Вкажіть основні методи профілактики правового нігілізму. Який з них найбільш ефективний? Чому? Свою відповідь підтвердіть прикладами.

 

5. Наведіть конкретні приклади форм правової роботи з населенням, використовуючи при цьому нормативні акти, матеріали засобів масової інформації.

 

6. У чому сутність функцій правової культури? Дайте письмову відповідь.

Література

 

1. Литвиненко А. Право та культура: теорія і практика // Право України. - 1997. - №6. – С. 92.

2. Шупінська О. Загальне і особливе у співвідношенні категорій правової та юридичної культури // Право України. - 1998. - №11. – С. 131.

3. Сливка С.С. Професійна культура юриста (теоретично-методологічний аспект). – Львів: Світ, 2000. – 336 с.

4. Сливка С.С. Правнича деонтологія: проблеми пошуку // Право України. - 2000. - №11. – С. 118.

5. Штангрет М. Філософське обгрунтування методів та засобів правового виховання курсантів у демократичній державі / Зб. наук. праць. Молода Українська держава на межі тисячоліть: погляди в історичне майбутнє демократичної правової держави Україна. – Львів, 2001. – С. 263.

6. Литвиненко А. Право та культура: теорія і практика // Право України. - 1997. - №6. – С. 92.

Завдання 3

На основі вивчення тематичного матеріалу проаналізувати вищенаведені твердження та підготувати письмові аргументовані відповіді на такі питання:

 

1. «Щоб бути вільним, необхідно підкорятися законам». Пояснісніть цю думку, що належить стародавньому римському політичному діячеві, оратору й філософу Марку Туллію Ціцерону.

2. Чи погоджуєтеся Ви з думкою, що: «демократія без законності – річ неймовірна, оскільки законність – це принцип, глибинна суть якого полягає у рівності всіх перед законом». Відповідь дайте у письмовій формі.

3. Назвіть види юридичних гарантій законності та правопорядку в незалежній Україні. Відповідь дайте у письмовій формі.4. Що слід розуміти під правовою культурою фахівця-юриста. Відповідь обгрунтуйте у письмовій формі.

5. Наведіть конкретні приклади нормативно-правових актів, спрямованих на зміцнення законності та правопорядку в нашій державі.

6. У деяких науковців побутує думка (Н.В.Вітрук), що законність має відношення тільки до виконання законів і тільки до посадових осіб. На його думку, порушення законів, яке здійснюють громадяни та інші особи, не є порушенням законності, а лише порушенням правопорядку. Заперечуючи йому, В.В.Лазарев стверджує, що обмеження суб’єктів законності посадовими особами невиправдано: законність поширюється на всіх і не містить будь-яких обмежень. Назвіть правильну, на Вашу думку, точку зору та обгрунтуйте свою відповідь

7. У чому полягає сутність принципів: верховенство закону; законності; рівність усіх перед законом. Обгрунтуйте свою відповідь.

Завдання 4

Використовуючи доступну довідкову літературу і нормативні матеріали, підготувати письмову роботу (до 2-х стор.) в якій охарактеризувати основні вимоги і принципи законності.

Література

 

1. Литвиненко А. Право та культура: теорія і практика // Право України. - 1997. - №6. – С. 92.

2. Шупінська О. Загальне і особливе у співвідношенні категорій правової та юридичної культури // Право України. - 1998. - №11. – С. 131.

3. Сливка С.С. Професійна культура юриста (теоретично-методологічний аспект). – Львів: Світ, 2000. – 336 с.

4. Сливка С.С. Правнича деонтологія: проблеми пошуку // Право України. - 2000. - №11. – С. 118.

5. Штангрет М. Філософське обгрунтування методів та засобів правового виховання курсантів у демократичній державі / Зб. наук. праць. Молода Українська держава на межі тисячоліть: погляди в історичне майбутнє демократичної правової держави Україна. – Львів, 2001. – С. 263.

6. Литвиненко А. Право та культура: теорія і практика // Право України. - 1997. - №6. – С. 92.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...