Главная Обратная связь

Дисциплины:


Райони поширення засолених ґрунтів в Україні 

 

За даними Державного земельного кадастру України, на території країни загальна площа засолених ґрунтів становить понад 5 млн. га, з них 4,5 млн. га сільськогосподарських угідь, у тому числі 2,85 млн. га ріллі. При цьому власне засолені ґрунти поширені на площі 1,7125 млн. га, а солонцюваті разом з солонцевими комплексами 2,82 млн. га (табл. 3.61).

Солонцевими ґрунтами називаються такі, які у профілі, крім обмінних катіонів натрію і магнію, містять легкорозчинні солі. Вони теж відносяться до засолених. Тому загальна площа власне засолених і солонцевих ґрунтів

Таблиця 3.61 – Площі засолених і солонцевих ґрунтів в Україні (за даними Державного земельного кадастру України станом на 01.01.2000р.)

 

Ґрунтово-кліматичні зони Сільськогосподарські угіддя, тис. га Рілля, тис. га
Загальна площа засолені солонцеві Загальна площа засолені солонцеві
площа % площа % площа % площа %
Полісся і Карпатська гірська провінція 7957,7 136,9 1,7 61,1 0,8 55,20 67,2 1,2 38,0 0,7
Лісостеп 14518,9 580,5 4,0 604,9 4,2 12012,6 188,3 1,6 290,5 2,4
Степ 17222,8 791,6 4,6 1539,4 8,9 14357,6 455,8 3,2 1213,6 8,5
АР Крим 1796,2 201,0 11,3 619,4 35,0 1259,8 136,9 10,9 461,3 36,6
Разом 41495,6 1710,0 4,1 2824,8 6,8 33150,2 848,2 2,6 2003,4 6,0
                       

 

 

в Україні становить 10,9% від площі сільськогосподарських угідь, з них 4,1% – власне засолені і 5,4% – солонцюваті. У категорії орних земель засоленими і солонцевими ґрунтами представлено 8,6% загальної площі цих угідь.

Найбільші площі засолених і солонцевих ґрунтів зустрічаються в Сухому Степу та степовій частині північного Криму. Широко поширені вони також у Лівобережному Лісостепу, частково у Північному Степу і південному Лівобережному Поліссі, зустрічаються навіть у Карпатах.

Серед засолених переважають ґрунти слабозасолені (78,0%). В категорі солонцевих ґрунтів на солонцюваті припадає 81,5%, середньосолонцюваті – 14,0% від загальної площі цих ґрунтів. У солонцевих комплексах 57,3% площ займають комплекси різних типів ґрунтів з 10-30% солонців 20,2% – з 30-50% і 20,5% – з понад 50% солонців.

Солонцюваті ґрунти і солонцеві комплекси. Територіально засолені ґрунти поширені в 16 адміністративних областях України і Автономній Республіці Крим, а солонцюваті – в 15-ти. Останні переважають і займають 66,3% загальної площі засолених і солонцюватих земель. Найбільше поширені ці ґрунти в сухостеповій зоні – у Херсонській області (1296,4 тис.га або 66,2% від сільськогосподарських угідь), АР Крим (820,3 тис.га або 46,3%) та в Лівобережному Лісостепу – в Полтавській області (619,9 тис.га або 28,5% угідь).Площі засолених солонцюватих орних земель у Херсонській області (1180,6 тис.га) і Криму (598,2 тис.га) становлять відповідно 67 і 48% загальної площі ріллі. В ряді областей степової зони площа цих земель також велика – Донецькій (135,4), Дніпропетровській (104,4), Луганській (88,8 тис.га) – від 5 до 8%, у решті – до 5% площі ріллі. У північній частині

України, в областях Чернігівській (104,8), Сумській (62,1), Київській (42,9), південніше в Полтавській (316,9 тис.га), солонцюваті засолені ґрунти займають від 3 до 17% загальної площі ріллі.

Отже, в межах України засолені і солонцеві ґрунти зустрічаються в більшості адміністративних областей і займають близько 11% від загальної площі сільськогосподарських угідь, в тому числі 8,6% – ріллі. В окремих областях південної і центральної частини України ці ґрунти мають значне поширення, становлячи 28-66% загальної площі сільськогосподарських угідь та 17-67% у складі ріллі.

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...