Главная Обратная связь

Дисциплины:


Поняття комп’ютерних мережЛабораторна робота № 14

Тема :Мережні технології. Система електронної пошти. Програма Outlook Express.

Мета: Оволодіння навичками роботи з електронними повідомленнями.

Теоретичні відомості

Поняття комп’ютерних мереж

Комп’ютерна мережа (КМ) – сукупність взаємозв’язаних (через канали передавання даних) комп’ютерів, які забезпечують користувачів засобами обміну інформацією і колективного використання апаратних, програмних та інформаційних ресурсів мережі. Тобто це система розподіленої обробки інформації між комп’ютерами за допомогою засобів зв’язку.

Мережа складається з таких елементів :

- Комунікаційне або мережне обладнання – це периферійні пристрої, що здійснюють перетворення сигналів, використовуваних в ПК, у сигнали, що передаються по лініях зв’язку, і навпаки (модеми – для телефонних мереж, мережні адаптери – для нетелефонних ліній).

- Лінії зв’язку – обладнання, за допомогою якого здійснюється поєднання ПК у мережу. Лінії зв’язку, що використовують для передачі сигналів кабелі є провідними (телефонні) інші – безпровідними (супутникові).

- Комунікаційне або мережне ПЗ – це комплекс програм, що забезпечують роботу мережного обладнання і обмін інформацією між ПК у мережі.

Передача інформації між комп’ютерами відбувається за допомогою електричних сигналів, які бувають цифровими та аналоговими. У комп’ютері використовуються цифрові сигнали (у двійковому коді), а під час передачі інформації по мережі – аналогові (хвильові). Частота аналогового сигналу – це кількість виникнень хвилі у задану одиницю часу. Аналогові сигнали також використовуються на телефонних лініях для передачі інформації. Для перетворення даних з цифрового в аналоговий використовуються модеми, які двійковий нуль перетворюють у сигнал низької частоти, а одиницю – високої частоти.

Ознаки за якими класифікують КМ, такі:

- територія – локальна, регіональна або глобальна мережа;

- топологія – шинна, кільцева, зіркова або комбінована (змішана);

- середовище передавання – телефонний, коаксіальний, скручена (вита) пара, оптоволоконний, мікрохвильовий, інфрачервоний або радіоканал;

- метод доступу до середовища передавання – конкурентний, детермінований з опитуванням або маркерним доступом;

- архітектурою (технологія) – Ethernet, Archnet, Token Ring, FDDI, SNA, Internet та інші.

Локальна мережа (ЛМ) поєднує ПК, розташовані на невеликій відстані один від одного і є замкненою системою. ЛМ створюється для сумісного використання і обміну інформацією між ПК, сумісного використання ресурсів мережі.

Ресурси мережі – це пристрої, що входять до апаратної частини будь-якого з ПК мережі, доступні для використання будь-яким користувачем мережі: принтери, сканери, апарати фотонабору, дискові накопичувачі великої ємності, пристрої резервного копіювання, та ін.Комп’ютер, що надає свої ресурси для сумісного використання , називається сервером (від англ. “To serve” – постачати, обслуговувати). Комп’ютери, що користуються ресурсами мережі, називають робочими станціями або клієнтами.

Логічна схема об’єднання ПК в ЛМ зветься топологією мережі.

Глобальна мережа – це поєднання ЛМ та окремих ПК, що знаходяться на великій відстані один від одного, наприклад “Мережа Мереж” – Internet, World Wide Web (WWW). В глобальній мережі існують додатні пристрої для обробки значних об’ємів інформації та пересилання її на великі відстані.

Для того, щоб всі комп’ютери мережі “розуміли” одне одного, вони повинні використовувати єдині правила обміну інформацією, що називаються протоколом. Протокол – це набір правил обміну інформацією між комп’ютерами, який встановлюється за взаємною угодою. Наприклад, для зв’язку в Internet використовується протокол TCP/IP, розроблений в 1983 р. TCP/IP поєднує два протоколи: IP (Internet Protocol – міжмережний протокол) та TCP (Transmission Control Protocol – протокол управління передачею). Кожен ПК в Internet повинен мати унікальну адресу.

 
 

Використовуються два типи адрес – цифрові (або IP- адреси) та доменні (від “domain” – галузь, сфера). IP-адреса складається з послідовності чотирьох тріад чисел, відділених крапкою, наприклад: 192.168.213.204 (рис. 1).

 

Рис. 1. Використання IP-адреси

 

Доменна адреса – це унікальне ім’я ПК в Internet. Доменна адреса містить ім’я комп’ютера (перша частина адреси) та ім’я мережі, в якій він знаходиться (друга частина адреси) і включає два або більше ієрархічних рівнів доменів. При цьому домен першого рівня визначає країну або тип організації, якій належить комп’ютер. Домени країн мають дволітерне скорочення: ua – Україна, ru – Росія, us – США, і т.д. Домени типів організацій зазвичай мають скорочення з трьох літер: edu – учбові заклади, com – комерційні організації, net – провайдери, gov – урядові установи. Наприклад, доменна адреса Держмитслужби України має вигляд: www.customs.gov.ua. Необхідні таблиці співвідношення доменних та
IP-адрес зберігаються на спеціальних DNS-серверах (Domain Name System – система доменних імен).

Інтернет – це глобальна комп’ютерна мережа, що об’єднує сотні мільйонів користувачів з усього світу, яка почала свій розвиток у 1969 році із замовлення Управління перспективних досліджень (Advanced Research Projects Agency) Міністерства оборони США на побудову мережі, здатної підтримувати обмін інформацією між користувачами за умов ядерної війни.

Мережа Internet надає користувачам безліч послуг. Основними і найбільш популярними з них є: електронна пошта (e-mail), групи новин UseNet, всесвітня інформаційна служба WEB, служба обміну файлами FTP, служба віддаленого доступу Telnet та служби, що забезпечують “живе” спілкування, аудіо- та відеообмін в Internet. Сьогодні це важливий фактор, що визначає успіх у бізнесі та науці, це потужний засіб розповсюдження преси, юридичних актів, місце проведення дозвілля та спілкування людей. Для використання ресурсів мережі Інтернет використовується низка програмних засобів (браузери, поштові програми, програми обміну повідомленнями, IP-телефонія тощо). Найбільш розповсюдженими є браузери та поштові програми. За допомогою браузерів користувачеві надається можливість відображати інформацію у вигляді сторінок з текстом, малюнками, звуком та відео-сторінки сайтів.

Під сайтом розуміється сукупність сторінок, що належать до одного домену та мають спільну тематику (наприклад сайт новин news.com.ua – тут назва сайту “news”, назва домену “com.ua”)

Розглянемо використання електронної пошти на прикладі Microsoft Outlook Express.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...