Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема ЗО. Виняткові станиПитання:

 

1. Поняття й ознаки виняткових станів.

 

2. Види виняткових станів та їх характеристика.

 

3. Судово-психіатрична оцінка виняткових станів.

 

Тема 31. Неврози.

 

Питання:

 

1. Поняття неврозу.

 

2. Види неврозів та їх характеристика.

 

3. Судово-психіатрична оцінка неврозів.

 

Тема 32. Судова суїцидологія.

 

Питання:

 

1. Загальні риси і динаміка суїцидальної поведінки.

 

2. Суїцидальні фактори і групи ризику.

 

3. Судово-психіатрична оцінка суїцидальної поведінки.

 

Тема 33. Симуляція психічних розладів.

 

Питання:

 

1. Визначення симуляції.

 

2. Основні ознаки, контингент і моменти виникнення симулятивн поводження.

 

3. Способи і форми симуляції.

 

4. Визначення дисимуляції.

 

Тема 34. Судово-психіатрична експертиза неповнолітніх.

 

Питання:

 

1. Характеристика пубертатного кризу.

 

2. Судово-психіатрична оцінка неповнолітніх обвинувачуваних.

 

3. Судово-психіатрична оцінка неповнолітніх потерпілих по справах статеві злочини.

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ з курсу«ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ»

Тема 1» Міфологічне праворозуміння та політико-правові доктрини античного світу

 

1. Основи! етапи становлення політико-правової думки Стародавньої Греції. Міфологічне праворозуміння.

 

2. Політико-правова доктрина Платова. Проекти ідеальної держави з діалогах “Держава” і “Закони".

 

3. Арістотель про походження, природу і форми держави. Державно-правовий ідеал Арістотеля.

 

4. Вчення про право і державу Стародавнього Риму. Вчення Цицерона.

 

Тема 2 Вчення про держауву і праву доби відродження та реформації

 

1.Співвідношення політики і моралі в доктрині Н. Макіавеллі.

 

2. Вчення Ж. Бодена про державний суверенітет.

 

3. Політако-правовий аспект Реформації. М. Лютер, Т. Мгонцер, Ж. Кальвин.

 

4. Іде: про право і державу раннього утопічного соціалізму. Т. Мор, Т. Кампанелла.

 

Тема 3. Концепції про державу і право доби ранніьобуржуазниж революцій

 

1. Природно-правова доктрина Гуго Гроція.

 

2. Вчення Т. Гоббса про суспільний договір.

 

3. Вчення про право і державу ідеологів Англійської революції та їх політичних супротивників.

 

4. Вчення про право і державу Б.Спінози.

 

5. Політико-правова доктрина Дж. Локка. Тріада невід’ємних прав людини та гарантії їх реалізації. 

Тема 4. Політико-правові ідеї французького просвітництва

1. Концепція просвіченого правління Вольтера.

 

2. Політико-правова доктрина III.-Л. Монтескье. Фізичні і моральні фактори утворення держави і правотзорчості. Обґрунтування розподілу влад.

 

3. Політико-правова доктрина Ж.-Ж. Руссо. Вчення Ж.-Ж. Руссо про суспільний договір та народний суверенітет.

 

Тема 5» Концептуальні Ідеї про право і державу в Німеччини! в першій половині XIX ст„

 

1. Вчення про право і державу І. Канта. Співвідношення моральних і правових регуляторів людської поведінки. Договірне виникнення держави, її сутність та призначення.

 

2. Політико-правові аспекти філософії Г. Гегеля. Поняття права і його діалектика. Поняття держави та її співвідношення з громадянським суспільством.

 

3. Історична школа права. Г. Гуго, К. Савіньї, Г. Пухта.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...