Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема б. Концепції про державу і право в XIX столітті 

1. Ліберальні концепції держави і політики. Дж. Бентам, Б. Констант, А. Де Токвіль.

 

2. Формування позитивістського праворозуміння. Дж. Остин, К. Еергбом, А. Эсмен.

 

3. Становлення соціологічних концепцій держави і права. О. Конт, Г. Спенсер. Солідаризм.

 

4. Правове вчення Р. Ієрінга.

 

5. Марксистська теорія держави і права.

 

Тема 7 Правові ідеї в Європі на початку XX ст

 

1. Психологічна теорія права ЛІ. Петражицького.

 

2. Концепція правосвідомості 1.0. Ільїна.

 

5. Соціологічне праворозуміння. Школа “вільного права5’ Є. Ерліха.

 

6. Нормативістська теорія X. Кельзена.

 

7. Відродження інтересу до ідеї природного права. Р. Штаммлер. Інтегральний гуманізм Ж.

 

Маритена. Теорія справедливості Дж. Роулза.

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з курсу "Проблеми теорії держави і права”

 

Семінар (тема 2). СучаснІ типи та концепції праворозуміння

 

1. Праворозуміння як категорія юридичної науки.

 

2. Типи праворозуміння.

 

3. Сучасні концепції праворозуміння.

 

Семінар (тема 3). Сутність, властивості та цінність права

 

1. Сучасні підходи до визначення права.

 

2. Природне та позитивне право.

 

3. Властивості природного права.

 

4. Властивості позитивного права.

 

5. Функції права.

 

Семінар (тема 4). Прав© в системі соціального регулюванню

 

1. Соціальне регулювання: поняття та види.

 

2. Поняття і види норм.

 

3. Співвідношення права та інших соціальних норм.

 

4. Нормативні акти: поняття та види. Особливості нормативно-правових актів.

 

Семінар (тема 5). Засоби позитивного права

1. Норма як основний засіб позитивного права.

 

2. Прийоми правового регулювання.

 

3. Принципи права.

 

4. Юридичні факти.

 

5. Суб’єктивні права та юридичні обов’язки.

 

Семінар (тема б). Система та форми позитивного права

 

1. Поняття та складові системи позитивного права.

 

2. Критерії розмежування галузей позитивного права.

 

3. Поняття та види джерел права.

 

4. Форми права.

 

Семінар (тема 7). Правова поведінка та юридична діяльність

1. Правова поведінка. Правовідносини.

 

2. Правотворча діяльність.

 

3. Правореалізаційна діяльність.

 

4. Правозастосовна діяльність.

 

5. Правотлумачна діяльність.

 

6. Правовиховна діяльність. 

Семінар (тема 8). Юридична відповідальність

 

1. Сучасна теорія юридичної відповідальності.

 

2. Різноманіття смислів термінопоняття «юридична відповідальність».

 

3. Підстави юридичної відповідальності.

 

4. Принципи юридичної відповідальності.

 

5. Мета та функції юридичної відповідальності.

 

6. Види юридичної відповідальності.

 

Семінар (тема 9). Правова культура та правопорядок

 

1. Правова культура суспільства та правова культура особистості, їх елементний склад.

 

2. Правосвідомість та правовий менталітет та їх співвідношення з правовою культурою.

 

3. Законність і правозаконність.

 

4. Правопорядок: поняття та загальна характеристика.

 

5. Співвідношення правопорядку та законності, громадського порядку і правопорядку.

 

Семінар (тема 10). Сутність та типологія держави

 

1. Основні теорії держави.

 

2. Ознаки та атрибути держави.

 

3. Сутність та функції держави.

 

4. Типологія держави. Держава-нація (національна держава). Сучасна держава.

 

5. Співвідношення демократичної, соціальної та правової держави.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...