Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 9. Кримінологічна характеристика та протидія насильницькій злочинності 

1. Поняття насилля та його види. Співвідношення понять «насилля» та «агресія».

 

2. Види насильницьких злочинів та їх кримінологічна характеристика.

 

3. Детермінація насильницьких злочинів. Теорії виникнення агресії.

 

4. Особливості протидії насильству в сім’ї.

 

Теми рефератів'

 

1. Причини та умови насильницьких злочинів проти особи.

 

2. Віктимологіні фактори детермінації насильницьких злочинів,

 

3. Агресія та насильство: проблеми визначення.

 

4. Соціал-дарвінізм та його значення для пояснення агресивної поведінки.

 

5. 'Теорія біхевіоризму та її значення попередження насильницької злочинності неповнолітніх.

 

6. 7 еорія навчання та її значення попередж.еиия насильницької злочинності.

 

". Проблеми попередження насильства в сім

 

8. Тероризм та терористичні форми насильницької злочинності: кримінологічна

 

.... характеристика.

 

ГІ р а кт и ч н е з а в д а н н я :

 

1. До Вас за правовою допомогою звернулася особа, яка потерпає від насилля у сімї. Дайте їй юр идич ну консул ьтацію.

 

2. За матеріалами кримінальної справи або резонансного випадку насильницького злочину, висвітленого у З МІ, проаналізуйте фактори вчинення насильницького злочину.

 

Тема 10. Кримінологічна характеристика та протидія рецидивній та професійній злочинності

 

1. Рецидивна злочинність: кримінологічний та кримінально-правовий підходи. Види та структура рецидиву.

 

2. Стан рецидивної злочинності в Україні.

 

3. Кримінологічна характеристика особи рецидивіста.

 

4. Поняття та ознаки кримінального професіоналізму.

 

5. Співвідношен ня рециди ної, професійної, групо вої та орга нізованої злочи иності.

 

6. Система заходів протидії рецидивній та професійній злочинності.

 

Теми рефератів

 

1. Особливості рецидивної злочинності на сучасному етапі.

 

2. Причини та умови рецидивної злочинності.

 

3. Реиидіівонебезпечні злочини: поняття та класифікація.

 

4. Рецидив в сфері економічних злочинів: особливості детермінації.

 

5. Причини та умови професійної злочинності.

 

6. Особистість професійного злочингрі.

 

Тема 11. Кримінологічна характеристика та протидія організованій злочинності

 

1. Наукове та нормативне визначення організованої злочинності.

 

2. Види, ознаки та структура організованих злочинних угруповань.

 

Тема 12. Кримінологічна характеристика та протидія корупції 

I. Поняття корупції та корун ці йної злочинності.

 

2. Види корупційних правопорушень згідно законодавства України і міжнародних угод.

 

3. Стан корупційної злочинності в Україні.

 

4. Корупція у приватному секторі. Комерційний підкуп.

 

5; Теоретичні та практичні основи вивчення особистості корунціонера.

 

6. Система заходів протидії корупції.

 

Тел їй у еф ер а т і в:

 

1. Кримінологічне дослідження особи хабародавця

 

2. Індекс сприйняття корупції в країнах світу.

 

3. Побутова корупція: проблеми протидії.

 

4. Проблеми і стандарти криміналізації корупції.

 

5. Громадський контроль за доброчесністю посадових осіб.

 

6. Міжнародне співробітництво у протидії корупції.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...