Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лабораторна робота № 3ТРИГЕРИ НА НАПІВПРОВІДНИКАХ ТРАНЗИСТОРАХ

Мета роботи.Дослідження схеми тригера із автоматичним зміщенням та його розрахунку.

1. Короткі теоретичні відомості

1.1. Призначення тригерів.

Тригери − основні перемикаючі елементи в електронних пристроях автоматики та телемеханіки. Вони здатні необмежено довго зберігати будь-який із станів стійкої рівноваги і майже миттєво під дією керуючого імпульсу переходити в інший стійкий стан. Існують наступні схеми тригерів: без зміщення, із незалежним зміщенням, із автоматичним зміщенням.

Тригери без зміщення не знайшли практичного застосування. Найбільш широко в пристроях автоматики та телемеханіки використовують тригери із незалежним і автоматичним зміщенням.

1.2. Тригер із автоматичним зміщенням.

Схема тригера з автоматичним зміщенням представлена на рис. 3.1. Тригер складається із двох підсилювально-інверторних каскадів, з’єднаних між собою за допомогою двох резисторних колекторно-базових зв’язків та представляє собою схему, в якій відсутнє додаткове джерело напруги зміщення. В даній схемі напруга зміщення утворюється у вигляді падіння напруги на резисторі , який ввімкнений у загальний ланцюг емітерів обох транзисторів. Так як, один із транзисторів обов’язково відкритий, то струм через резистор завжди протікає, таким чином, відбувається зниження потенціалу емітера. В малому інтервалі часу, коли відбувається перемикання тригера, напруга зміщення забезпечується за рахунок енергії конденсатора . Тригер може володіти двома станами рівноваги, які умовно позначаються «стан нуля» та «стан одиниці». Прийнято вважати «стан нуля» таким, коли лівий транзистор закритий, а правий відкритий. Для зміни стану тригера необхідно за допомогою перемикача подати позитивний імпульс на базу транзистора (верхнє положення перемикача).

Коли відсутній імпульс запуску, обидва діода та закриті. Однак напруга закриття на діоді буде невеликою, майже рівною напрузі на колекторному опорі закритого транзистора . Діод закритий напругою, близькою до , так як потенціал його катоду, рівний потенціалу колектора відкритого транзистора , близького до нуля.

Якщо на вхід схеми подати позитивний імпульс, амплітуда якого більша, ніж напруга на колекторному опорі , то відкриється діод . Імпульс запуску позитивної полярності надходить тільки на колектор закритого транзистора , а через ланцюг зв’язку − на базу відкритого транзистора , який при цьому закривається, викликаючи перекидання тригера. При відкритті транзистора та збільшення потенціалу його колектора, закривається діод . Це приводить до того, що генератор імпульсів запуску відключається та не впливає на роботу тригера.Рисунок 3.1. Схема тригера з автоматичним зміщенням

Коли необхідно виключити надходження імпульсів запуску безпосередньо на вхід наступного каскаду, зв’язаного з колектором одного із транзисторів тригера (у блоці з ), то застосовують базову схему запуску тригера (перемикач знаходиться в нижньому положенні).

Недоліком пропонованої схеми запуску по ланцюгу бази являється те, що імпульси позитивної полярності діють не тільки на базу відкритого транзистора, але й на базу закритого, що заважає перекиданню тригера. Краще перекидання тригера можливо, якщо на базу закритого транзистора подати негативний потенціал.

Конденсатори і , і являються прискорювальними. Вони сприяють прискоренню лавиноподібному процесу перекидання тригера. За звичай ці ємності не повинні бути менше 200 пФ.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...