Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лабораторна робота № 4МУЛЬТИВІБРАТОР НА НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ТРАНЗИСТОРАХ

Мета роботи.Дослідження роботи схеми мультивібратора з від’ємними базами та виконання його розрахунку.

1. Короткі теоретичні відомості

1.1. Призначення мультивібратора.

У пристроях телемеханіки широке застосування знаходять генератори, форма вихідної напругу яких різко відрізняється від синусоїдальної. Коливання такої форми носить назву релаксаційних коливань та бувають прямокутними, пилкоподібними, пилкоподібно-імпульсні і так далі.

Генератори релаксаційних коливань використовують в якості запускаючих та перемикаючих елементів, для ділення частоти, розвертки електронного променя в осцилографах і так далі.

Одним із видів релаксаційних генераторів являється мультивібратор, який виробляє електричні коливання, близькі по формі до прямокутних. Такі коливання мають широкий спектр частот. Цим визначається назва мультивібратор, що означає генератор великої кількості коливань.

1.2. Мультивібратор на транзисторах з від’ємними базами.

Мультивібратор на транзисторах схема, якого показана на рис. 4.1 складається із двох підсилювально-інверторних каскадів, кожний з яких має транзистор (відповідно і ), опір у ланцюгу бази ( і ; і ) та опір у ланцюгу колектора ( і ). Колектор транзистора з’єднаний з базою транзистора конденсатором (або та при замкнутому перемикачі ), а колектор транзистора − з базою транзистора конденсатором (або та при замкнутому перемикачі ). Таким чином, мультивібратор має ємнісні колекторно-базові зв’язки.

Рисунок 4.1. Сема мультивібратора на транзисторах з від’ємними базами

Мультивібратор має два режиму роботи − режим розкачування та режим основної роботи. Режим розкочування характеризує роботу мультивібратора від моменту подання напруги на схему до сталого генерування імпульсів (режим основної роботи).

При поданні напруги перемикачем обидва транзистора починають відкриваються, так як на їх бази подана негативна напруга від джерела живлення через базові опори. Крім цього, негативна напруга подається на бази транзисторів через колекторні опори і закорочені в перший момент подання напруги ємності (згідно до закону комутації).

Кожний транзистор, відкриваючись, намагається закрити протилежний, подаючи через ємності позитивні напруги на бази. Із-за технологічного розкиду параметрів елементів схеми один із транзисторів буде відкриватися швидше, отже, і його закриваючий вплив на протилежний транзистор буде більший. У кінцевому результаті це приведе до того, що один із транзисторів відкриється повністю, а інший закриється. На цьому закінчується режим розкочування.Припустимо, що в результаті режиму розкачування транзистор опинився відкритий, а транзистор − закритим. У цей час відбувається заряд конденсатора (перемикачі та розімкнені) по ланцюгу: ( ) − корпус − перехід «емітер-база» відкритого транзистора − ( ). Закритий стан транзистора підтримується за рахунок розряду ємності по ланцюгу: − ( ) − ( ) − корпус − перехід «емітер-колектор» відкритого транзистора . Струм розряду створює на опорах і позитивне падіння напруги по відношенні до бази транзистора .

Після закінчення розряду конденсатора , транзистор відкривається, так як до його бази буде прикладена негативна напруга. З цього моменту почне розряджатися ємність по ланцюгу: − ( ) − ( ) − корпус − перехід «емітер-колектор» відкритого транзистора . Струм розряду створює на опорах і позитивне падіння напруги по відношенні до бази транзистора та він закривається. При цьому буде заряджатися ємність по ланцюгу: ( ) − корпус − перехід «емітер-база» відкритого транзистора − ( ). Потім процеси повторяються.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...