Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лабораторна робота № 7ФАНТАСТРОННІ ГЕНЕРАТОРИ ІМПУЛЬСІВ

Мета роботи. Дослідження режиму роботи фантастрону.

1. Короткі теоретичні відомості

1.1. Призначення фантастрону.

Фантастронними генераторами імпульсів (фантастронами) називаються релаксаційні генератори з лінійно-змінною напругою, яка формується компенсаційним методом з використанням напруги в колі негативного зворотного зв’язку.

Фантастрони використовують для розвертки електронного променя в електронно-промінних трубках з електростатичним відхиленням (наприклад, в осцилографах), в пристроях затримки імпульсів на калібрований час, в перетворювачах аналог-код і т. д.

1.2. Принцип дії фантастрону.

Запуск схеми фантастрону (рис. 7.1) виконується позитивними імпульсами, які подаються на вхід схеми. Фантастрон має чотири стани - сталий (чекання), запуску, робочий та відновлення.

В початковому сталому стані транзистор відкритий, так як негативний потенціал від приходить на його базу через опір . При цьому транзистор також відкритий, а транзистор закритий. Конденсатор заряджений по ланцюгу: − корпус − перехід «емітер-база» відкритого транзистора . Полярність обкладинок вказана на рис. 7.1.

При надходження позитивного імпульсу на вхід схеми почне розряджатися ємність через діод і опір , транзистор при цьому закривається. Потенціал його колектора стає негативним та надходить на базу транзистора , в результаті чого останній відкривається. В наслідок цього ємність почне розряджатися по ланцюгу: − перехід «емітер-колектор» транзистора − перехід «емітер-колектор» транзистора . Транзистор виходить із стану насичення. Напруга між базою та емітером транзистора стає позитивною, що буде підтримувати у закритому стані й після закінчення позитивного вхідного імпульсу (підбирається величина ємності ).

Рисунок 7.1. Схема фантастрону

Через конденсатор здійснюється негативний обернений зв’язок між колектором транзистора та базою . Внаслідок цього з плином часу потенціал бази транзистора майже не змінюється, а потенціал колектора − «слідкує» за зміною напруги на конденсаторі . По цій причині подібний обернений зв’язок іноді називають підсилювально-слідкувальним оберненим зв’язком (рис. 7.2).

Заключний етап робочої стадії відбувається наступним чином. Після закінчення розряду ємності транзистор відкривається й напруга «база-емітер» транзистора стає негативною. Транзистор відкривається, закриваючи транзистор , після чого настає стадія відновлення, протягом якої конденсатор заряджається.Рівень напруги, до якого відбувається заряд конденсатора , визначається дільником напруги та може регулюватися за допомогою потенціометра .

Рисунок 7.2. Залежність зміни напруги на колекторі транзистора від часу

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...