Главная Обратная связь

Дисциплины:


Пряма лінія у просторіЗагальні рівняння прямої.Пряма лінія в просторі визначається як лінія перетину двох площин (рис. 4.4).

У цьому випадку вона визначається системою двох рівнянь першого ступеня:

(4.6)

 

 

 
 

 


 

Рис. 4.4

 

Рівняння (4.6), які розглядаються сумісно, називаються загальними рівняннями прямої.

Канонічні рівняння прямої:

де – координати точки , що лежить на прямій лінії; x, y, z – координати довільної точки прямої; – напрямний вектор прямої, паралельний даній прямій.

 

Параметричні рівняння прямої у просторі:

де – координати точки , що лежить на прямій; t – змінний параметр; – напрямний вектор прямої.

Рівняння прямої, яка проходить через дві задані точки і :

Векторне рівняння прямої лінії:

де і – радіуси-вектори точок і на прямій; – напрямний вектор прямої; t – змінний параметр (рис. 4.5).

 

 
 

 

 


Рис. 4.5

 

Нехай пряма задана загальними рівняннями

(4.7)

тоді за її напрямний вектор можна взяти векторний добуток векторів і , оскільки кожний з них перпендикулярний до цієї прямої і, отже, вектор паралельний їй.

Таким чином, напрямний вектор прямої, заданої рівняннями (4.7), визначається рівністю

 

Кут між двома прямими у просторі

і (4.8)

визначається за формулою

(4.9)

У формулі (4.9) можна взяти будь-який знак, що відповідає вибору одного з двох суміжних кутів між даними прямими.

Умова паралельності двох прямих, заданих канонічними рівннями, має вигляд

Умова перпендикулярності двох прямих:

Приклад 4.3. Скласти канонічне рівняння прямої, що проходить через дві дані точки і .

Розв’язування. Рівняння прямої, що проходить через дані точки

Отже, маємо або

 

 

Пряма і площина

Кут між прямою і площиною.

 

Кут між прямою

(4.10)

і площиною

Ax+By+Cz+D=0 (4.11)

визначається за формулою

Умова паралельності прямої (4.10) і площини (4.11):

Am + Bn + Cp = 0.

Умова перпендикулярності прямої (4.10) і площини (4.11):

Якщо дано дві площини і , то рівняння будь-якої площини, що проходить через лінію перетину, має вигляд:

(4.12)

де l – змінний параметр. Рівняння (4.12) називається рівнянням жмутка площин.

Умова розташування двох прямих в одній площині. Умовою, за якою дві прямі

і

лежать в одній площині, є рівність

(4.13)

 

Якщо умова (4.13) виконується, то прямі лежать в одній площині, тобто вони або паралельні, якщо напрямні коефіцієнти пропорційні, або перетинаються, якщо напрямні коефіцієнти непропорційні. Якщо ж умова (4.14) не виконується, то прямі є мимобіжними.Площина, що проходить через дану пряму. Умовою, за якою пряма

лежить у площині Ax+By+Cz+D=0, є система рівнянь:

Приклад 4.4. Скласти рівняння площини, що проходить через дану точку паралельно до прямих

Розв’язування. Використаємо рівняння площини, що проходить через дану точку :

у якому А, В, С – координати нормального вектора до площини. Задача зводиться до знаходження цього нормального вектора.

Очевидно, в ролі нормального вектора можна взяти вектор, що є векторним добутком напрямних векторів даних прямих, або колінеарних до нього.

Отже, знайдемо .

Покладемо . Тоді з рівняння

маємо:

9(х - 1) + 11(у - 2) + 5(z + 3) = 0 Þ 9x + 11y + 5z – 16 = 0.

 

Завдання для самоконтролю

1. Задані: точка М (2; -1; 1), площина Р: 2х – 4у – 4z + 13 = 0, пряма .

а) Скласти канонічне рівняння прямої, яка проходить через точку М і перпендикулярна до площини Р.

б) Обчислити відстань від точки М до площини Р.

в) Скласти рівняння площини, що проходить через точку М паралельно площині Р.

г) Скласти параметричне рівняння прямої, що проходить через точку М паралельно до прямої l.

д) Скласти рівняння площини, що проходить через точку М перпендикулярно до прямої l.

е) Побудувати площину Р і обчислити об’єм піраміди, що відтинається нею від координатного кута.

2. Знайти: 1) кут між прямою l і площиною Р.

 

а)

б)

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...