Главная Обратная связь

Дисциплины:


Найменування виробуВерсія 3.02

Зміст

Версія 3.02.............................................................................................................................................................................................................. 2

Зміст......................................................................................................................................................................................................................... 3

Список скорочень................................................................................................................................................................................................ 5

ВСТУП.................................................................................................................................................................................................................... 7

1 ОПИС І РОБОТА.......................................................................................................................................................................................... 7

1.1 Призначення станції.............................................................................................................................................................................. 7

1.1.1 Найменування виробу.................................................................................................................................................................. 7

1.1.2 Призначення.................................................................................................................................................................................... 7

1.1.3 Область використання................................................................................................................................................................. 7

1.2 Технічні характеристики...................................................................................................................................................................... 9

1.2.1 Види з’єднань................................................................................................................................................................................. 9

1.2.2 Нумерація і категорії абонентів................................................................................................................................................. 9

1.2.3 Автоматичне визначення номера і категорії викликаючого абонента........................................................................ 111.2.4 Додаткові види послуг і додаткові можливості.................................................................................................................. 13

1.2.5 Вимоги до абонентського доступу......................................................................................................................................... 14

1.2.5.1 Типи і параметри абонентських ліній............................................................................................................................... 14

1.2.5.2 Типи термінальних абонентських пристроїв................................................................................................................. 15

1.2.6 Вимоги до лінійного доступу і міжстанційної взаємодії.................................................................................................. 15

1.2.6.1 Типи і параметри з’єднувальних ліній.............................................................................................................................. 15

1.2.6.2 Типи і параметри цифрових лінійних стиків.................................................................................................................... 15

1.2.6.3 Міжстанційна сигналізація .................................................................................................................................................. 17

1.2.7 Вимоги до організації локального модуля технологічного обслуговування (МТО)............................................... 17

1.3 Склад станції......................................................................................................................................................................................... 18

1.3.1 Комплектація станції.................................................................................................................................................................. 18

1.3.2 Найменування основних складових частин станції........................................................................................................ 19

1.3.3 Позначення та розташування основних складових частин станції............................................................................. 20

1.3.4 Загальні відзнаки в конструкції різних модифікацій станції від базового виробу та один від одного................ 21

1.3.4.1 Конфігурація АТС “ЄС-11” ємністю від 15 до 240 номерів.................................................................................. 21

1.3.4.2 Конфігурація АТС “ЄС-11” ємністю від 240 до 1200 номерів............................................................................. 21

1.3.4.3 Конфігурація ЦАТС “ЄС-11” ємністю від 1200 до 13500 номерів..................................................................... 23

1.3.4.4 Конфігурація станції з використанням БЛСа........................................................................................................... 26

1.3.5 Встановлений для станції комплект ЗІПу............................................................................................................................ 26

1.4 Побудова і робота станції в цілому................................................................................................................................................ 27

1.4.1 Структурна схема БАДа........................................................................................................................................................... 28

1.4.2 Структурна схема БЛСа........................................................................................................................................................... 29

1.4.3 Змішана структурна схема в межех одного блоку............................................................................................................ 30

1.4.4 Структурна схема БКК............................................................................................................................................................. 31

1.4.5 Схема станції в цілому............................................................................................................................................................... 32

1.5 Опис і робота складових частин станції....................................................................................................................................... 34

1.5.1 ТЕЗи КВ1- КВ4, КВ5, КВ6, КК60, КІ6.................................................................................................................................. 34

1.5.1.1 Тези КВ1-КВ4, КВ5, КВ6..................................................................................................................................................... 34

1.5.1.2 ТЕЗ КК60.................................................................................................................................................................................. 36

1.5.1.3 ТЕЗ КІ6...................................................................................................................................................................................... 38

1.5.2 ТЕЗ КВ60....................................................................................................................................................................................... 40

1.5.3 ТЕЗ Д60.......................................................................................................................................................................................... 41

1.5.4 ТЕЗ Д95.......................................................................................................................................................................................... 41

1.5.5 ТЕЗи Д5, Д5/1.............................................................................................................................................................................. 42

1.5.6 ТЕЗи-УК10,ІК10,ВК10.............................................................................................................................................................. 43

1.5.7 ТЕЗ АК15....................................................................................................................................................................................... 51

1.5.8 ТЕЗ МТ........................................................................................................................................................................................... 52

1.5.9 МБ13............................................................................................................................................................................................... 54

1.5.10 ТЕЗ ДК13....................................................................................................................................................................................... 55

1.5.11 ТЕЗ С1/10...................................................................................................................................................................................... 55

1.6 Маркування........................................................................................................................................................................................... 57

1.7 Пакування і пломбування.................................................................................................................................................................. 57

2 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (ТО)............................................................................................................................................. 58

2.1 Загальні вказівки з експлуатації....................................................................................................................................................... 58

2.2 Зовнішні елементи включення і під’єднання до станції............................................................................................................. 59

2.3 Внутрішні елементи під’єднання до станції................................................................................................................................. 61

2.4 Наочні елементи працездатності станції...................................................................................................................................... 64

2.5 Періодична провірка деяких параметрів станції......................................................................................................................... 67

2.6 Опис технологічного програмного забезпечення....................................................................................................................... 68

2.7 Програма "EUROMEAG” для МТ.................................................................................................................................................... 73

3 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ............................................................................................................................................................................. 74

4 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ............................................................................................................................................. 78

A Додаток. ПРОГРАМА ІНДИКАЦІЇ СТАНУ СТАНЦІЇ “Agent”.................................................................................................. 79

A.1 Загальні відомості................................................................................................................................................................................ 80

A.2 Системні вимоги.................................................................................................................................................................................... 80

A.3 Інсталяція / деінсталяція.................................................................................................................................................................... 80

A.4 Інтерфейс користувача....................................................................................................................................................................... 81

A.4.1 Система меню............................................................................................................................................................................... 81

A.4.2 Командна панель........................................................................................................................................................................ 85

A.4.3 Робоча область............................................................................................................................................................................ 86

A.4.4 Режими роботи програми.......................................................................................................................................................... 86

A.4.4.1 Режим “Станція”................................................................................................................................................................. 86

A.4.4.2 Режим “Плати та тракти”................................................................................................................................................. 89

A.4.4.3 Режим “Лінії”........................................................................................................................................................................ 92

A.4.4.4 Вкладки (напрямки)........................................................................................................................................................... 95

A.4.5 Контекстне меню......................................................................................................................................................................... 96

A.4.6 Панель (стрічка) стану............................................................................................................................................................... 96

A.5 Файли....................................................................................................................................................................................................... 97

A.6 Використання програми..................................................................................................................................................................... 98

A.6.1 Початок роботи із програмою................................................................................................................................................. 98

A.6.1.1 Створення нового вікна..................................................................................................................................................... 98

A.6.1.2 Відкривання збереженого опису.................................................................................................................................... 98

A.6.2 Режим роботи “Станція”........................................................................................................................................................... 98

A.6.3 Режим роботи “Плати та тракти”........................................................................................................................................... 99

A.6.4 Режим роботи “Лінії”.................................................................................................................................................................. 99

A.6.5 Вікно детальної динамічної інформації (стану ліній)....................................................................................................... 99

A.6.6 Конструктор лінії...................................................................................................................................................................... 100

A.6.7 Блокування................................................................................................................................................................................. 103

A.6.7.1 Блокування окремої лінії................................................................................................................................................ 103

A.6.7.2 Блокування всього напрямку........................................................................................................................................ 103

A.6.8 Розблокування........................................................................................................................................................................... 103

A.6.8.1 Розблокування попередньо заблокованої лінії........................................................................................................ 104

A.6.8.2 Розблокування попередньо заблокованого напрямку........................................................................................... 104

A.6.9 Трасування................................................................................................................................................................................. 104

A.6.9.1 Трасування лінії................................................................................................................................................................ 104

A.6.9.2 Повільне трасування лінії.............................................................................................................................................. 106

A.6.9.3 Трасування взаємодії...................................................................................................................................................... 107

A.6.10 Вимірювання фізичних параметрів лінії............................................................................................................................. 108

A.6.11 Віддалений доступ до станції “ЄС-11”.............................................................................................................................. 111

A.6.10.1 Загальні положення......................................................................................................................................................... 111

A.6.10.2 Послідовність встановлення зв’язку із віддаленою станцією.............................................................................. 111

A.6.10.3 Ввід пароля........................................................................................................................................................................ 112

A.6.10.4 Вибір станції...................................................................................................................................................................... 112

A.6.10.5 Зв’язок із віддаленою станцією.................................................................................................................................... 113

A.6.10.6 Завершення роботи.......................................................................................................................................................... 114

A.6.12 Збереження даних..................................................................................................................................................................... 114

A.6.13 Завершення роботи із програмою........................................................................................................................................ 114

A.7 Налаштування програми................................................................................................................................................................. 115

A.7.1 Вибір порту взаємодії.............................................................................................................................................................. 115

A.7.2 Вибір швидкості взаємодії...................................................................................................................................................... 115

A.7.3 Вибір шрифту тексту................................................................................................................................................................ 116

A.7.4 Вибір кольорів елементів програми..................................................................................................................................... 117

A.7.5 Вибір звуку.................................................................................................................................................................................. 120

A.8 Клавіатурні комбінації..................................................................................................................................................................... 120

A.9 Можливі неполадки та методи їх усунення............................................................................................................................... 120

A.10 Зауваження та пропозиції............................................................................................................................................................... 121

B Додаток. ПРОГРАМА РЕЄСТРАЦІЇ З’ЄДНАНЬ “Proglog”....................................................................................................... 122

B1 Загальні відомості.............................................................................................................................................................................. 122

B2 Системні вимоги................................................................................................................................................................................. 122

B3 Інсталяція/деінсталяція.................................................................................................................................................................... 122

B4 Принцип роботи програми.............................................................................................................................................................. 123

B5 Інтерфейс користувача.................................................................................................................................................................... 123

B.5.1 Контекстне меню....................................................................................................................................................................... 124

B.5.2 Робоче вікно програми............................................................................................................................................................ 124

B.5.3 Вікно параметрів програми.................................................................................................................................................... 125

B6 Файли.................................................................................................................................................................................................... 126

B7 Використання програми.................................................................................................................................................................. 127

B.7.1 Початок роботи із програмою............................................................................................................................................... 127

B.7.2 Робота із програмою................................................................................................................................................................ 127

B.7.3 Закінчення роботи із програмою.......................................................................................................................................... 128

C Додаток . ПРОГРАМА ЗАПИСУ ДАНИХ “ProgStan”.................................................................................................................. 128

C1 Загальні відомості.............................................................................................................................................................................. 128

C2 Системні вимоги................................................................................................................................................................................. 128

C3 Інсталяція/деінсталяція.................................................................................................................................................................... 129

C4 Принцип роботи програми.............................................................................................................................................................. 129

C5 Інтерфейс користувача.................................................................................................................................................................... 129

C.5.1 Робоче вікно програми............................................................................................................................................................ 129

C6 Файли.................................................................................................................................................................................................... 130

C7 Використання програми.................................................................................................................................................................. 130

C.7.1 Робота із програмою................................................................................................................................................................ 130

C.7.2 Закінчення роботи із програмою.......................................................................................................................................... 132

Список скорочень.

ААЛ – аналогові абонентські лінії.

АВН – автоматичне визначення номера.

АЛ – абонентська лінія.

АТС – автоматична телефонна станція.

АЦП – аналогово-цифровий перетворювач.

АЧХ – амплітудно-частотна характеристика.

БАД – блок абонентського доступу.

БЛС – блок лінійних стиків.

БКК – блок комутації і керування.

ВІС – велика інтегральна схема.

ВС – вузлова станція.

ЗІП – запасний інструмент і приспособлення.

ЗЛ – з’єднувальна лінія.

ІКМ – імпульсно-кодова модуляція.

КНЗ – комплект низькочастотних закінчень.

КС – кінцева станція.

ЛТ – лінійний тракт.

МККТТ – міжнародний консультативний комітет по телефонії і телеграфії.

МС – мікросхема.

МТО – модуль технічного обслуговування.

ОЗП – оперативно запам’ятовуючий пристрій.

ОКС – загальний канал сигнализації.

РАТС – районна автоматична телефонна станція.

САР – сільский адміністративний район.

Ст.Б – базовий статив.

Ст. Р. – статив розширений.

ТА – талефонний апарат.

ТЕЗ – типовий елемент заміни.

ТМ – телефонні мережі.

ФЗЛ – фізична з’єднувальна лінія.

ЦАТС – цифрова автоматична телефонна станція.

ЦКС – цифрова комутаційна система.

ЦСК – цифрова система комутації.

ЦТЕ – центр технологічного обслуговування.

 

CP – центральний процесор.

DTMF – частотний (двохтональний ) набір/передача.

E1 – цифровий тракт передачі/прийому даних з швидкістю 2048 кBit/c.

PLL – система фазової автопідстройки частоти.

PLD – програмована логічна схема.

R2 – система міжстанційної сигналізації R2.

R2D – система міжстанційної сигналізації R2D.

ВСТУП

 

Дана настанова з експлуатації ТШГИ.465235.310 РЭ поширюється на станції телефонні автоматичні цифрові “ЄС-11”, та комутатор 2 Мбіт потоків, які далі іменуються “станції”.

Настанова з експлуатації призначена для вивчення складу, побудови та принципу роботи, розміщення та монтажу станцій.

Всі монтажно-налагоджувальні роботи повинні виконуватися спеціалізованим підприємством, акредитованим у підприємства-виробника.

До експлуатації станцій допускається тільки навчений обслуговуючий персонал з посвідченнями про навчання.

 

ОПИС І РОБОТА

1.1 Призначення станції

Найменування виробу

Цифрова комутаційна система “ЄС-11” (ЦКС “ЄС-11”).

 

Призначення

Сукупність станцій “ЄС-11”, які є складовою частиною ЦСК “ЛАН-2000”, призначена для використання в якості кінцевих (опорних), вузлових (опорно-транзитних) та транзитних станцій на цифрових ділянках телефонних мереж (ТМ) сільських адміністративних районів (САР). Станції, за потреби, можуть використовуватися в якості районних автоматичних телефонних станцій (РАТС) і підстанцій для розвитку телефонної мережі на територіях райцентру та інших міст САР. Обладнання станцій “ЄС-11” може також використовуватися на міських та відомчих телефонних мережах.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...