Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 2.3. Статистика цін, тарифів та інфляціїМетодичні рекомендації до самостійного вивчення теми та розв’язання типових задач наведені в [7, с. 96-102].

 

Завдання для практичних занять і самостійної роботи

2.3.1. Відомі наступні дані по сукупності населених пунктів:

Населений пункт Середня ціна за 1 кг свинини, грн. Чисельність населення, тис.осіб.
А 30,50 28,5
Б 29,80 125,3
В 33,20 308,4
Г 31,60 195,3

Визначте середню ціну за 1 кг свинини по сукупності населених пунктів

2.3.2. Ціна товару склала на 1 квітня 340,0 грн. З 23 квітня вона збільшилася на 6%, з 20 травня виросла на 3%, а з 10 червня - ще на 8,3 грн. Товарооборот по даному товару склав (тис. грн.): у квітні – 125,5; у травні – 130,8; у червні – 142,4.

Визначте: 1) середню ціну товару за окремі місяці другого кварталу; 2) середню ціну товару за квартал. Поясніть вибір способів розрахунку середніх цін.

2.3.3. Протягом 8 торгових днів товар А продавався за ціною 250 грош.од., впродовж наступних 10 днів – за ціною 220 грош.од.

Визначте ціну товару А в дні торгівлі (вона залишалася незмінною), що залишилися, якщо середня ціна товару за весь період, рівний 30 дням, склала 230 грош.од.

 

2.3.4. Є дані по торговому підприємству за два періоди:

Вид товару Ціна за одиницю, грош.од. Продано товарів на суму, грош.од.
базисний період звітний період базисний період звітний період
А Б В

Визначте: 1) індивідуальні індекси цін і кількості проданих товарів; 2) загальні індекси цін, товарообороту в діючих і порівнянних цінах; 3) абсолютну зміну товарообороту - всього, зокрема за рахунок зміни: а) цін; б) кількості проданих товарів.

2.3.5.Є наступні дані про продаж товарів у магазинах міста:

    Товари   Продано в січні 2007р., тис.грн. Зміна кількості проданих товарів в січні 2008р. в порівнянні з січнем 2007р., %
Вовняні тканини +2,5
Бавовняні тканини -4,0
Одяг +17,8

Визначте: а) загальний індекс фізичного обсягу товарообороту в 2008 р. в порівнянні з 2007 р.; б) загальний індекс цін, якщо відомо, що товарооборот у фактичних цінах за цей період виріс на 26%.

2.3.6.Є наступні дані про продаж тканин:

Тканини Виручка від реалізації тканин, тис.грн. Динаміка цін на тканини, %
І квартал ІІ квартал
Вовняні +2,5
Бавовняні -0,5
Шовкові +1,4

Визначте: загальні агрегатні індекси товарообороту, цін і фізичного обсягу товарообороту.2.3.7. Відомі наступні дані про продаж окосту варено-копченого магазинами міста:

 

Магазин Жовтень Листопад
продано, кг ціна за 1 кг, грн. обсяг продажів, грн. ціна за 1 кг, грн.
Фірмовий м'ясокомбінату 35,70 38,40
«Центральний» 37,90 43,50

Визначте: 1) індивідуальні індекси цін; 2) середню ціну за кожен місяць; 3) індекси середніх цін змінного складу, постійного складу і структурних зрушень; 4) загальну зміну обсягу товарообороту (у грн.) – всього і зокрема за рахунок: а) зміни загальної по двох магазинах кількості проданого товару; б) зростання цін в окремих магазинах; в) змін у структурі продажів.

2.3.8.Є наступні дані про продаж на регіональному ринку сирої нафти марки «Brent» нафтовидобувними компаніями за два періоди:

Компанія Фізичний обсяг продажу, млн. барелів Ціна, дол. /бар.
базисний період останній період базисний період останній період
«Брітіш Петролеум» 77,0 79,2
«Лукойл» 76,5 79,0
«Ексон» 80,4 80,5
Разом х х

Визначте:1)середню ціну одного барреля нафти за кожен період; 2) індекси середньої ціни одного барреля нафти: а) змінного складу; б) постійного складу; в) структурних зрушень; 3) абсолютний приріст вартісного обсягу продажу нафти – всього і зокрема у зв'язку з впливом зміни: а) загального фізичного обсягу продажу нафти; б) цін на нафту по окремих компаніях-продавцях; в) структури загального фізичного обсягу продажу нафти.

Сформулюйте економічний висновок по виконаних розрахунках.

2.3.9.Відомі наступні дані про продаж різних товарів:

 

Товар Одиниця вимірювання Базисний період Останній період
ціна, гр.од. фізичний обсяг продажів, тис. ціна, гр.од. фізичний обсяг продажів, тис.
F шт.
G кг
H л

Визначте зведені індекси цін за методологією: 1) Ласпейреса; 2) Пааше; 3) Фішера. Переконайтеся в прояві ефекту Гершенкрона.

2.3.10.Відомі наступні дані по двох країнах за період:

Товар Країна А Країна В
ціна, євро продаж, тис.шт. ціна, євро продаж, тис.шт.
77,5 12,4 78,0 18,6
83,6 50,5 86,3 64,0
71,2 29,0 75,1 41,7

Визначте територіальний індекс цін країни А в порівнянні з країною В.

2.3.11.Відомі наступні дані про зміну цін на товар (у % до попереднього року)

Рік
Темп зростання цін, % 103,4 104,2 104,6 104,4

Визначте: а) загальну зміну цін у 2007 році порівняно з 2003 роком; б)середньорічний темп зростання і приросту цін за період 2004-2007 рр.

2.3.12.Є дані про динаміку цін на товар А (у % до попереднього місяця)

Місяць вересень жовтень листопад грудень
Динаміка цін на товар А, % +2,8 -1,5 +1,7 +4,3

Визначте: а) загальну зміну цін за вересень-грудень; б) середньомісячний темп зростання і приросту цін в грудні в порівнянні з серпнем.

 

2.3.13.У 2006 р. дефлятор валового внутрішнього продукту країни склав 122,5%, в 2007 р. – 118,9%. Визначте норму інфляції за рік і встановіть вид інфляції.

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...