Главная Обратная связь

Дисциплины:


Інтерфейс користувача додаткаМОДУЛЬ № 1

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА WINDOWS XP.

СИСТЕМНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ ПІД ОПЕРАЦІЙНУ СИСТЕМУ WINDOWS XP


Лабораторна робота № 2

Текстовий процесор Microsoft Word 2010

 

Мета:уміти форматувати текст і створювати документи в Microsoft Word.

 

План

 

1. Основні відомості

1.1. Поняття файлу документа. Основні типи файлів Word

1.2. Інтерфейс користувача додатка

1.3. Режими й масштаб перегляду документа

2. Робота з документами

2.1. Уведення й редагування документа

2.2. Переміщення по документу

2.3. Виділення фрагментів документа

2.4. Переміщення й копіювання фрагментів документа

2.5. Пошук і заміна тексту в документі

2.6. Розміщення переносів

2.7. Перевірка правопису

2.8. Скасування й повернення дій

3. Форматування документа

3.1. Форматування символів

3.2. Форматування абзаців

3.3. Форматування сторінок і розділів

3.4. Робота зі стилями

3.5. Копіювання форматування

4. Спеціальні засоби оформлення документа

4.1. Вставка формул у текст

4.2. Вставка виносок у текст

4.3. Створення гіперпосилання в документі

4.4. Робота з таблицями

4.5. Робота із графічними об'єктами

 

Теоретичні відомості

Практично всі види робіт користувача на ПК зв’язані з підготовкою даних для наступного опрацювання. Перш за все це стосується підготовки документів, до складу яких входять: текстові дані, таблиці, математичні формули, графічні об’єкти і т. д.

Word – професійний текстовий процесор, за допомогою якого можна уводити, редагувати та форматувати текстові документи, що входить до складу Microsoft Office і працює у середовищі Windows.

Завантаження Word виконується одним із способів:

1. Пуск/Все Программы/ Microsoft Office /Microsoft Word 2010;

2. Активізувати кнопку-піктограму із символом W на панелі задач;

3. За допомогою ярлика із символом на Робочому столі.

 

1. Основні відомості

1.1. Поняття файлу документа. Основні типи файлів Word

Файл, що створюється у додатку MS Word, називається документом. Кожний документ складається зі сторінок. У версіях 2007 і 2010 документ має розширення .docx. У колишніх версіях – розширення .doc.

Розширення основних типів файлів MS Word наведено в табл. 1.1

 

Таблица 1.1

 

Пояснимо деякі визначення.

Макрос – це записана послідовність заданих користувачем команд і дій, що зберігається у формі програми мовою VBA (Visual Basic for Application). Макроси використовуються для швидкого повторення однакових дій, які часто виконуються користувачем, що прискорює процес роботи з документом.

Шаблон – це документ особливого типу, призначений для використання як заготівля майбутніх документів і, що включає в себе елементи вмісту з параметрами форматування. Шаблони лежать в основі всіх без винятку документів Word. Базовим є шаблон Новый документ, що зберігається у файлі Normal.dotm.Нові формати файлів MS Word засновані мовою XML (звідси буква x у розширенні файлу). XML-формат має ряд переваг:

· файли документів мають менший у порівнянні з попередніми версіями розмір;

· формат забезпечує покращене відновлення ушкоджених файлів;

· підвищується рівень безпеки, тому що легко розпізнаються файли з макросами (буква m у розширенні файлу).

Текстовий редактор Microsoft Word також дозволяє працювати з документами формату rtf (Rich Text Format, розширений - «збагачений» - текстовий формат), що підтримується багатьма текстовими редакторами й дозволяє зберігати відформатований текст із графікою.

 

Інтерфейс користувача додатка

Всі додатки пакета MS Office мають загальне робоче середовище, що називається інтерфейсом користувача. Навчившись базових прийомів роботи з інтерфейсом в одному додатку, можна застосовувати їх в інших програмах пакета.

Починаючи з випуску 2007 року, у додатках пакета MS Office використовується стрічковий інтерфейс (Ribbon). Замість традиційного меню й панелей інструментів колишнього інтерфейсу тепер розміщається стрічка із вкладками, на яких розташовані елементи керування основних команд.

Розглянемо основні складові частини інтерфейсу програми: рядок заголовка, стрічка з командами, робоча область документа, рядок стану (рис. 1.1).

Рядок заголовка вікна містить:

· значок Word для доступу до команд керування вікном додатка (відновити, згорнути, закрити й ін.);

· панель швидкого доступу із часто використовуваними командами.

 

Рис. 1.1. Інтерфейс додатка Microsoft Word 2010

Панель налагоджується: можна міняти її розташування (над або під стрічкою команд), додавати, видаляти, переміщати кнопки.

Настроювання панелі швидкого доступу виконується за допомогою списку команд, що розкривається при натисканні на кнопку ;

· ім’я файлу поточного документа;

· кнопки відновити, згорнути, закрити вікно додатка.

Стрічка команд складається із вкладок (рис. 1.2). На кожній вкладці знаходяться елементи керування: кнопки, списки, прапорці та ін., які об’єднані в групи. Назва групи наведена знизу, наприклад Буфер обмена, Шрифт, Абзац.

Рис. 1.2. Елементи стрічки команд

 

При написанні команд додатків пакета MS Office будемо користуватися наступним правилом: першої в написанні вказується вкладка, наступною після стрілки - група команд і далі сама команда або послідовність пунктів вибору команди зі списку. Наприклад, Главная → Шрифт → Полужирный или Вставка → Колонтитулы → Номер страницы → Внизу страницы → Простой номер 1.

У групу не завжди поміщені всі команди. У правому нижньому куті деяких груп команд знаходиться кнопка – значок зі стрілкою .

Клацання по значку відкриває відповідне цій групі діалогове вікно або область завдань для розширення функціональних можливостей. Наприклад, кнопка групи Шрифт вкладки Главная відкриває діалогове вікно Шрифт, а кнопка групи Буфер обмена відображає область завдань Буфер обмена.

За замовчуванням на стрічці відображаються вісім постійних вкладок: Файл, Главная, Вставка, Разметка страницы, Ссылки, Рассылки, Рецензирование, Вид.

На відміну від інших кольорова вкладка Файл відображає меню команд по збереженню, відкриттю, створенню, друку документа, його захисту, настроюванню параметрів додатка Word і інші (рис. 1.3). Ця вкладка заміняє й доповнює новими командами меню Файл і Сервіс додатків MS Word ранніх версій 2000-2003 і кнопку Office у версії 2007 року.

Рис. 1.3. Команди вкладки Файл

 

Крім постійних існують контекстні вкладки, які з'являються автоматично при виділенні деяких об'єктів у документі (наприклад, таблиці, рисунка, діаграми). Ці вкладки містять набори команд для настроювання відповідного об'єкта. На рис. 1.4 показані контекстні вкладки Конструктор і Макет для роботи з таблицею.

Рис. 1.4. Контекстні вкладки Конструктор і Макет для роботи з таблицею

 

У правому верхньому куті стрічки розташовані дві кнопки: кнопка Згорнути /Розгорнути стрічку (комбінація клавіш Ctrl + F1) і кнопка виклику довідки (клавіша F1).

Розглянемо основні елементи керування стрічки команд: кнопки, списки, лічильники, прапорці (рис. 1.5 - 1.7).

Кнопки використовуються для виконання якої-небудь дії або виклику діалогового вікна (рис. 1.5). Наприклад, команда Головна Главная → Абзац → Выровнять по ширине встановлює вирівнювання тексту в абзаці одночасно по лівому й правому краях, а Вставка → Иллюстрации → Рисунок викликає вікно вибору файлу рисунка.

Рис. 1.5. Кнопки команд

 

Існують кнопки з убудованою й окремою стрілкою. Щоб визначити тип стрілки, необхідно навести покажчик миші на кнопку. Якщо стрілка й кнопка мають загальну границю, клацання на кнопці відобразить список для вибору дії. Наприклад, кнопка Выделить группы Редактирование вкладки Главная (рис. 1.5).

Якщо границі різні, то при клацанні на кнопці буде виконана дія за замовчуванням. Для вибору іншої дії необхідно клацнути на стрілку поруч. Обрана дія запам'ятовується на кнопці. Наприклад, кнопка Границы группы Абзац вкладки Главная (рис. 1.5).

При використанні списку треба клацнути по стрілці списку й вибрати необхідний параметр, наприклад Главная → Шрифт → Шрифт (рис. 1.6).

 

Рис. 1.6. Список, що випадає, для вибору шрифту

Лічильники застосовують для встановлення числових значень параметрів. Для зміни значення використовують кнопки лічильника Вверх (збільшує значення) і Вниз (зменшує значення). Приклад - лічильники для встановлення величини відступів абзацу ліворуч і праворуч, інтервалу до й після абзацу на вкладці Разметка страницы → Абзац (рис. 1.7, а).

 

Рис. 1.7. Елементи керування лічильник і прапорець:

а - лічильники групи Абзац; б - прапорці групи Показать

 

Прапорці використаються для застосування одного або декількох параметрів. Наприклад, на рис. 1.7, б представлені прапорці вкладки Вид → Показать для відображення вертикальної й горизонтальної лінійок, ліній сітки для вирівнювання об'єктів у документі й відображення області навігації.

Більша частина вікна додатка виділяється під робочу область самого документа. За замовчуванням при відкритті додатка Word у робочій області розташовується порожній документ, що виглядає як білий аркуш паперу (рис. 1.8).

Ліворуч і зверху в робочій області перебувають вертикальні й горизонтальна сантиметрові лінійки, про використання яких детально розкривається нижче Праворуч розміщаються кнопка відображення/приховання лінійки , вертикальна смуга прокручування, кнопки переходу по документу .

У нижній частині вікна додатка розташований рядок стану, у якому відображається інформація про поточний документ (номер виділеної сторінки, кількість слів у документі, мова й т.п.), знаходяться перемикачі режиму перегляду документа й бігунок масштабу документа (рис. 1.1). Уміст рядка стану можна змінювати за допомогою контекстного меню, що викликається натисканням правої кнопки миші в будь-якому місці цього рядка.

Рис. 1.8. Елементи робочої області додатка

 

Відзначимо ще два цікавих і корисних нововведення робочого середовища програм пакета MS Office: міні-панель інструментів і спливаюча підказка з інформацією про призначення елемента керування.

Міні-панель інструментів відображається при виділенні блоку тексту й містить невеликий набір часто використовуваних інструментів форматування символів і абзацу.

 

Рис. 1.9. Міні-панель інструментів

 

Спливаюча підказка про призначення елемента керування відображається, якщо на цей елемент навести покажчик миші й ненадовго затримати його.

 

Рис. 1.10. Спливаюча підказка для команди Формат по образцу

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...