Главная Обратная связь

Дисциплины:


Облік вибуття нематеріальних активівПСБО 8 "Нематеріальні активи"

ПСБО 7 "Основні засоби"

Нематеріальні активи - це немонетарні активи, які не мають : матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

ПСБО 8 "Немате­ріальні активи" визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім бюджетних установ).

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться на рахунку № 12 "Нематеріальні активи" щодо кожного об 'єкта за такими групами та відповідними субрахунками:

Права користування природними ресурсами (субрах. №121)

Права користування майном (субрах. №122)

Права на знаки для товарів і послуг (субрах. №123)

Авторські та суміжні з ними права (субрах. №125)

Інші нематеріальні активи (субрах. №127)

Д 133 К 12 списана сума зносу нарахованого об*єкта

Д 12 К 14 вибуття або зменшення вартості довгостр.інвестицій за рахунок одержання нема тер.активів

Д 12 К 18 погашення довгострокової дебіторської заборгованості нематеріальних активів

Д 133 К 125 Списання зносу ліквідованих нематеріальних активів

 


Облік валютних операцій

Іноземна валюта використовується, як засіб платежу у розрахунках між резидентами та нерезидентами в процесі товарообігу.

Бухгалтерський облік валютних операцій ведеться в національній валюті України гривнях, з виокремленням в аналітичному обліку операцій в іноземній валюті.

Бухгалтерський облік іноземної валюти в установах банків ведеться на субрахунках № 312»Поточні рахунки в іноземній валюті», №314»Інші рахунки в банку в інозем.валюті» Ці субрахунки призначені для узагальнення інформації про наявність та переміщення грошових коштів в іноземній валюті.

Бухг-ий облік готівки в іноз. Валюті ведеться на субрах.№ 302»Каса в іноземній валюті». На підприємствах, де працюють операційні каси(продаж квитків, оплата послуг зв’язку обмін валюти, тощо) відкриваються субрахунки «Операційна каса в національній валюті»,«Операційна каса в іноземній валюті».

Перерахунок в грошову одиницю України для відображення в бух. обліку операцій, відбувається по курсу Нац.Банка України на дату здійснення операції в іноз. валюті.

Типова кореспонденція рахунків при купівлі іноземн.валюти:

1.Дт333 Кт311- перерах. Гроші з поточного рахунку в банк для купівлі іноз.валюти.

2.Дт92 Кт685- нарахована комісійна винагорода банку.

3.Дт685 Кт311- перераховано банку комісійну винагороду

4.Дт92 Кт651- нараховано пенсійний збір

5.Дт651 Кт311- перераховано пенсійні збори до пенсійного фонду

6.Дт312 Кт333- зарах. придбана іноз.валюта на рах. підп-ва.

 


sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...