Главная Обратная связь

Дисциплины:


Облік готової продукції1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" №99б-ХІУ від 16 липня 1999 р.

2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій №291 від 30.11.1999 р.

3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку №291 від 30.11.1999 р.

4.П(С)БО 9 "Запаси"

5. ПСБО 16 «Витрати»

Готова продукція - це продукція (виріб, напівфабрикат, робота, послуга), що повністю закінчена обробкою на даному підприємстві, пройшла всі стадії технічного випробування (якщо вимагають відповідні її особливості), приймання, укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками і відповідає технічним умовам і стандартам, не потребує подальшої обробки на цьому підприємстві і здана на склад.

Готова продукція - це матеріальний результат виробничої діяльності підприємства. Крім випуску речовинної продукції (машин, взуття, одягу, хліба, цукерок тощо), підприємство може виконувати певні роботи для інших підприємств або надавати їм послуги. Наприклад, ремонтні роботи, перевезення вантажів своїм автотранспортом для інших підприємств та ін. На відміну від речової продукції, цей вид продукції називають "виконані роботи ти послуги".

Таким чином, продукція підприємства може складатися з готової продукції та виконаних робіт та послуг'.

Усі елементи виробничого процесу-сировина, матеріали, паливо тощо, які перебувають на різних стадіях технологічного процесу, утворюють незавершене виробництво.

Готова продукція на промисловому підприємстві проходить такі операції:

а) випуск продукції з виробництва і здача її на склади або в у експедицію;

б) зберігання продукції на складах підприємства;

в) відпуск продукції на місці місцевим і відправка (відвантаження) іногороднім покупцям;

г) відпуск продукції для внутрішніх потреб основних цехів, для збуту продукції (наприклад, тара власного виробництва) та ін.;

ґ) реалізація продукції.

Готова продукція оформлюється здавальною накладною і передасться на склад. На невеликих підприємствах готова продукція прямо з виробництва, проминувши склад, відвантажується покупцям. Виконані роботи та послуги оформлюються приймально-здавальним актом.

На складі готові продукція обліковується її кількісному виразі за її видами на Картках або в Книгах складського обліку, на Картці або Книзі визначаються наша продукції, її номенклатурний номер, одиниця виміру, розмір, марка, ціна за одиницю. Облік готової продукції на складі ведеться в міру її надходження на склад або відпуску зі складу. В Картках або Книгах складського обліку робляться записи про надходження та відпуск готової продукції і щоденно виводяться її залишки. Рух первинних документів з обліку готової продукції наведено на рисунку

Д 26 К 631 одержані від цукрового заводу цукор, жом

Д 26 К 23 оприбуткована готова продукція, випущена основними цехами(акт прийому-передачі на склад)

Д 26 К 423 здійснена дооцінка активів (акт дооцінки)

Д 91 К 26 готова продукція використана для загальновиробничих потреб (накладна)

Д99 К 26 втрата гот.пр. від стихійного лиха

 

 


sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...