Главная Обратная связь

Дисциплины:


Облік короткострокових векселів (КВ) одержаних та виданихКороткостроковий вексель - вексель, що забезпечує заборгованість постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам терміном не менше 12 міс. Подвійна природа векселя (з одного боку - це борговий документ, а з іншого - цінний папір) накладає відбиток на порядок його відображення в бух. обліку

На рахунку 34 «КВ одержані» ведеться облік заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, забезпеченими векселями. Рахунок активний, балансовий, призначений для обліку госп. засобів, має такі субрахунки: див. План рахунків. По Д-ту відображається отримання векселя, по К-ту- отримання коштів в погашення векселів, погашення кредит. заборгованості, продаж векселя третій стороні тощо.

Облік операцій з КВ:

1. Д34 К36, 377, 46 Одержаний КВ від покупців і замовників;від дебіторів; від учасника в забезпечення заборгованості;

2. Д34 К70, 71, 74 Одержано КВ від покупців за відвантажену їм готову продукцію, роботи, послуги, товари, реалізовані фін. інвестиції, необоротні активи, інше майно.

3. Д34 К73 Одержано дохід за відстрочку платежу по КВ

4. Д30, 31 К34 одержано в касу, на пот. рахунок кошти в погашення заборгованості, забезпеченої одержаними векселями

5. Д45 К34 Оплачено частку учасника, що виходить з товариства, шляхом видачі йому раніше одержаного векселя;

6. Д50, 60, 63, 64, 685 К34 Переданий одержаний КВ в погашення позики банку; заборгованості перед постачальниками та підрядниками; заб-ті перед бюджетом по податках; кредиторської заб-ті

7. Д944 К34 Списано забезпечену векселем дебіт. заб-ть, що визнана безнадійною і виникнення якої не пов’язано з реалізацією товарів, робіт, послуг

8. Д97 К34 Відображено дисконтні операції по векселю одержаному

9. Д99 К34 списано забезпечену векселем дебіт. заб-ть, що визнана безнадійною внаслідок надзвичайних подій

При передачі КВ іншій організації або банку для погашення заб-ті робиться проводка: Д50, 60, 63, 64,68 К34

Вексель може бути оплачений векселедавцем достроково. Дисконтні операції, тобто дострокова виплата векселедержателю зазначеної у векселі суми з вирахуванням процентів з моменту одержання до терміну платежу по векселю, відображається по К34 в кореспонденції з рахунками Д31- на суму, одержану за проданий вексель; Д732- на суму проценту по векселю.

На рахунку 62 «КВ видані» ведеться облік розрахунків за заб-тю постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам за одержану сировину, матеріали, товари, послуги, роботи тощо. Рахунок є балансовим, пасивним. По К-ту відображається видача векселів в забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників та інших кредиторів, по Д-ту- погашення заборгованості за виданими векселями, її списання.Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем та за строками їх погашення.

1. Д45 К62 Видано вексель в обмін на вилучену частину власного капіталу

2. Д63 К62 Видано вексель в забезпечення заб-ті перед постачальниками

3. Д94 К622 Відображено операційну курсову різницю по короткострокових векселях, виданих в іноземній валюті.

4. Д62 К31 Погашено раніше виданий вексель шляхом надання банку платіжного доручення та анулювання раніше виданого векселя

5. Д62 К36 Зараховано заборгованість покупців в рахунок зустрічної вимоги по векселю

6. Д62 К46 Відображено перетворення заб-ті по векселю в капітал (у випадку, коли векселеодержувач стає співзасновником або погашає вексель)

7. Д62 К717 Списано заб-ть за КВ по закінченому терміну позовної давності

Певинний док-т- акт приймання або передачі векселів

 

 


46.Облік сумнівних боргів.

Сумнівний борг – це дебіторська заборгованість, щодо якої існує імовірність Ії неповернення боржником. Облік резервів за сумнівною дебіторськ. заборгов, щодо якої є ризик неповернення ведеться на рах.38 «Резерв сумнівних боргів». Рахунок контрактивний, балансовий регулюючий, застосов. Для уточнення оцінки деб. заборгов. покупців та замовників, які обліковубться на рах 36 « Розрах з покупцями та замовниками» та рах 37 «Розрах з різними дебіторами. По кредиту рах.38 відображ. Створення резерву сумнівних боргів, по деб.- списання сумнівної заборг. Рахунок не закривається в кінці звітного періоду. Аналітичний облік по рах.38 ведеться в розрізі боржників або за строками непогашення деб.заборгов. На підпр-ві, на кожного дебітора заводять картку вільної форми. Не зважаючи на ретельно проведену роботу по оцінці кредитів, деякі з клієнтів, які отримали кредит можуть не заплатити по своїх рах. Якщо рах не буде оплачено, підпр-во несе витрати по безнадійній заборгов. Безнадійна заборгов – це поточна деб заборгов, щодо якої існує впевненість про Ії неповернення боржником або за якої минув строк позивної давності . Основні вимоги до визнання та оцінки у ПСБО № 10.

Д 944 К 38 створено резерв сумнівних боргів

Д 79 К 944 сумнівні та безнадійні борги списані на фін.результати

Д 38,071 К 36 списана Д заборгованість покупців, що визнана безнадійною

 

 


47.Облік грош док-в і грош коштів у дорозі.

Бухгалтерський облік інших грошових коштів здійснюють на активному рахунку № 33 "Інші кошти",на якому ведеться узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів.За дебетом рахунка №33"Інші кошти" відображається надходження грошових документів до каси підприємства та коштів у дорозі, за кредитомвибуття грошових документів та списання коштів У дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.

Аналітичний облікгрошових документів ведеться за їх видами. До коштів, що вважаються коштами в дорозі, належать: виручка, одержана підприємствами за послуги, реалізовану продукцію, виконані роботи і внесена до банку, відділку Ощадбанку, каси поштового відділку зв'язку для зарахування на поточний рахунок.

Д К

1. 333 301,303 Здана готівка з каси інкасатору

2 334 302,304 здана готівка з каси інкасатору в іноз валюті

3. 311 333 Зараз гроші на пот рах інкасатором

4. 312 334 Зарах кошти від інкасатора в іноз валюті

5. 333 311 Перерах сума грн. для придоб іноз валюти

6. 334 312 Перерах сума іноз валюти на продаж

7. 942 334 Відобр собівартість реаліз готової прод-ї на бірж ринку.

8. 945 334 відобр втрати від операц курс різниці при продажу іноз валюти

9. 334 714 відобр доходи від операц курс різниці при продажі іноз валюти

10. 312 333 зарах іноз валюта придьана на міжбанк вал біржі за офіц курсом НБУ.

11. 945 333 зарах втрати від операц курс різниці при купівлі іноз в

12. 333 714 відобр доходи від операц курс різниці при купівлі іноз валюти

Рах 33 є активним по відношенню до балансу , відображається в журналі-ордері №1 , який ведеться за кредитом рах 33в дебет інших рахунків і відомість 1.3 де відображу оборот за дебетом рах 33 з кредита кореспондуючих рах-в.

Підсумок за звітний місяць ж-о №1 в кінці місяця перенос до головної книги , а з гол книги залишок (дебетове сальдо)переносимо до балансу.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...