Главная Обратная связь

Дисциплины:


Облік розрахунків з покупцями та замовникамиНа рах-ку 36 ведеться облік інформації про розрахунки з покупцями та замовниками за відвантажену їм продукцію, товари, виконану роботу та надані послуги. За Д-том рах-ка 36 відображається дебіт. заб-ть покупців, а за К-том- її погашення. Цей рахунок є активно-пасивним. Аналітичний обік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться з кожним покупцем, замовником окремо, за кожним договором та окремим рахунком-фактурою.

Синтетичний облік ведеться в Журналі-ордері №3.

Облік операцій:

1. Д361 К701,702, 703 Відображено дебіт. заб-ть покупців та замовників за відвантаження готової продукції, товарів, наданих послуг

2. Д361 К712 Відображено дебіт. заб-ть від продажу оборотних активів

3. Д361 К742 Відображено дебіт. заб-ть від продажу необоротних активів (Товарно-транспортна накладна)

4. Д301, 313, 311, (341) К361 Погашення дебіт. заб-ті

5. Д362 К702 Відвантажено товар на експорт (відображено дебіт. заб-ть), (ВМД, ТТН)

6. Д312 К362 Курсова різниця між валютним курсом на дату відвантаження та на дату розрахунку

Д362 К714 позитивна

Д945 К362 від’ємна

Рахунок 363- «Розрахунки з учасниками ПФГ»

ПФГ- об’єднання, створене КМУ на певний термін, метою якого є одержання прибутку, реалізація держ. програм розвитку пріоритетних галузей під-ва структурної перебудови економіки України

1. Д363 К701, 702, 703 Відображено дохід від реалізації готової продукції, товарів, робіт та послуг ПФГрупам

2. Д311 К363 Зараховано на поточний рахунок кошти від ПФГ

 


53. Облік касових операцій (КО)

Порядок ведення КО регулюють: Положення «Про ведення КО в нац. Валюті в У.», затверджено НБУ від 15.12.04 №637, зміни до положення №637 від 30.08.05 №277

КО- операції під-в між собою із підприємцями або фіз. особами, пов’язані з прийманням та видачею готівки при проведенні розрахунків через касу під-ва; відображення цих операцій в касовій книзі згідно з положенням №637

Каса- спеціально обладнане приміщення для приймання, зберігання, видачі готівкових коштів. Облік КО на під-ві здійснює касир, якщо ця посада передбачена штатним розкладом, або бухгалтер, на якого покладені такі обов’язки згідно наказу керівника під-ва.

В обох випадках з працівником укладається договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Готівкові розрахунки (ГР)- платежі готівкою підприємств, підприємців, фіз. Осіб за реалізовану продукцію, виконані роботи, надані послуги. Щодо вимого до організації ГР., то протягом 1 роб. Дня під-во може здійснити ГР. з іншими під-вами на загальну суму не більше як 10 тис. грн., при цьому кіль-ть під-в не обмежується. Зазначені обмеження не поширюються на розрахунки під-в з фіз.. особами, бюджетами, цільовими держ. фондами, на добровільні пожертвування і благодійну допомогу, на роз-ки під-в за спожиту ним електроенергію, на використання коштів, виданих на відрядження, роз-ки під-в між собою під час закупівлі СГ продукції.Ліміт - гранична сума залишку грошей у касі на кінець роб. дня. За перевищення ліміту - штраф у подвійному розмірі суми перевищення. Розраховує ліміт під-во, а затверджує- банк, що обслуговує дане під-во. До затвердження нового ліміту діє старий.

Ліміт каси під-ва встановлюють на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси, або видачі з каси за рішенням керівника під-ва обо уповноваженої ним особи. Під-вом складається розрахунок встановлення ліміту залишку ліміту в касі.

Ліміт каси дозволено встановлювати:

1. небанківським фін. установам самостійно

2. під-вам у сфері торгівлі та громадського харчування на підставі розрахунку середньоденних готівкових надходжень у касу або видачі з каси

3. під-вам з невеликими середньоденними оборотами готівки- до 170 грн.

4. під-вам у сфері грального бізнесу в межах суми мах можливого виграшу клієнта за рішенням керівника установи

Терміни здачі готівкової виручки тепер залежать від того, чи є банк у населеному пункті, де розташоване дане під-во. Якщо є, то виручку треба здавати щодня, якщо немає - 1 раз на 5 днів у банк, або оператору поштового зв’язку. Виручка, що перевищує ліміт каси не вважається понадлімітною, якщо вона здана протягом всього наступного робочого дня (доба), у т.ч. у післяопераційний час (вечірні каси).

Готівкові грошові кошти, що надходять у касу під-ва у вигляді виручки або з банку оформлюються прибутковим касовим ордером (ПКО), форма КО-1. ПКО та квитанції до них заповнюються бухгалтером, потім реєструються в Журналі реєстрації прибуткових та видаткових косових документів, підписуються головним бухгалтером, тільки потім передаються касиру. Приймання готівки за касовими ордерами проводиться в день їх складання, виправлення забороняється.

Видача готівки з каси під-ва оформлюється ВКО, форма КО-2. Підставою для видачі готівки є заяви, рахунки, авансові звіти, платіжні відомості, довіреність.

Рахунок 30 призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі під-ва. Він активний, балансовий, призначений для обліку госп. засобів під-ва. По Д-ту відображається надходження грошових коштів до каси під-ва, по К-ту- виплата готівки.

Рахунок 33 призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових документів, які знаходяться в касі під-ва, та про кошти в дорозі. Він активний, балансовий, призначений для обліку госп. Засобів під-ва. По Д-ту відображається надходження грош док-тів до каси під-ва та коштів в дорозі, по К-ту- вибуття грош. документів та списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки. По К-ту- списання грош. документів. Синтетичний облік по рах-ках 30, 33 ведеться в журналі-ордері №1 та у Відомості 1.1.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...