Главная Обратная связь

Дисциплины:


Нормативно – правове регулювання бухгалтерського фінансового обліку та фінансової звітності в УкраїніНормативною базою, що регулює організацію та методологію бухгалтерського обліку, є:

1. Національні стандарти бухгалтерського обліку

Положення (стандарт ) бухгалтерського обліку 1 (затверджено наказом Міністерства фінансів України №87 від 31 березня 1999 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України №991/3684 від 21 червня 1999р.;) „Загальні вимоги до фінансової звітності”.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 (наказ Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99 р.); „Баланс”.

Положення (стандарт ) бухгалтерського обліку 3 (наказ Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99 р.); „Звіт про фінансові результати ”.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 (наказ Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99 р.); „Звіт про рух грошових коштів”.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 (наказ Міністерства України № 87 від 31.03.99 р.); „Звіт про власний капітал”.

2. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996 – ХІV ВІД 16 ЛИПНЯ 1999 Р.

3. Закон № 168 – 97 ВР від 03.04.97 р. „Про податок на додану вартість”.

4. Закон України № 283 / 97 ВР від 22.05.97 р. „Про внесення змін до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств””.

5. Типові положення:

Типове положення з планування, обліку і калькулювання будівельно – монтажних робіт, затверджене постановою КМУ № 186 від 09.02.86 р.

Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджене постановою КМУ № 452 від 23.04.96 р. (з наступними змінами);

6. Порядок ведення Книги обліку придбання товарів (робіт, послуг) та Порядок ведення Книги обліку продажу товарів (робіт, послуг), затверджений наказом ДПА України №165 від 30.05.97 р. (зі змінами та доповненнями, внесеними наказом ДПА України №469 від 08.10.98 р.)

7. Наказ Міністерства фінансів України „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції з його застосуванням ”№ 291 від 30.11.99 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 892 /4185 від 21.12. 99 р.).

8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій, затверджена наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 р.( зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 890/4183 від 20.12.99 р.)


sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...