Главная Обратная связь

Дисциплины:


Господарські операції АТ «Д.І.М.» за квітень-червень 2011 р.№ з/п Господарська операція Бух. облік Для визначення об’єкта оподаткування
Зміст Сума Дт Кт Сума Код рядка декларації Доходи Витрати
1. На підставі накладних одержана сировина від вітчизняного постачальника згідно з договора­ми купівлі-продажу з - наступною оплатою: вартість сировини - пдв - до оплати              
2. На підставі накладних на внутрішнє переміщен­ня списано: - сировину на виробництво готової продукції - пакувальні матеріали для затарювання на складі готової продукції     420000 7350            
3. На підставі розрахункової відомості нарахована оплата праці: виробничого персоналу апарату управління цехами апарату управління підприємством персоналу, що забезпечує збут готової продук­ції     92500 24000 56000            
4. На підставі розрахунку бухгалтера нараховано зобов'язання за ЄСВ виходячи з витрат на опла­ту праці: виробничого персоналу апарату управління цехами апарату управління підприємством персоналу, що забезпечує збут готової продук­ції   35150 9120 21280 18012            
5. На підставі розрахункової відомості проведено утримання з доходів персоналу: - податку на доходи фізичних осіб -ЄСВ     31798 7916            
6. Нарахована амортизація згідно з розрахунком бухгалтера: основних засобів виробничого призначення група 3 група 4 група 6 - основних засобів загальновиробничого призначення група 9 група 11 офісного обладнання група 4 група 11 - основних засобів, що забезпечують збут група 3 група 4 група 5   25000 33200 1125     3400 2800   6350 1760   8420 3650            
7. Нараховано поточне зобов'язання за договором операційної оренди офісного приміщення: - вартість оренди без ПДВ - ПДВ - до сплати     7400 1480 8880            
8. Нараховано поточні зобов'язання згідно з актами наданих послуг з утримання основних засо­бів (опалення, освітлення, водопостачання, охо­рона): - виробничого призначення вартість послуг без ПДВ ПДВ до сплати - загальновиробничого призначення вартість послуг без ПДВ ПДВ до сплати - загальногосподарського призначення вартість послуг без ПДВ ПДВ до сплати - основних засобів, що забезпечують збут вартість послуг без ПДВ ПДВ до сплати   47200 94 4 0 56640   6200 1240 7440   3050 610 3660   4900 980 5880            
9. Нараховано поточні зобов'язання згідно з акта­ми наданих послуг: - з ремонту основних засобів, що забезпечують збут (група 3) вартість послуг без ПДВ ПДВ до сплати - з поліпшення основних засобів загальновироб­ничого призначення (група 9) вартість послуг без ПДВ ПДВ до сплати Примітка. Сукупна балансова вартість всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на поча­ток звітного податкового року - 365000 грн. У першому кварталі витрати з ремонту та поліпшення основних засобів не здійснювались     520 3120     37800 7560 45360            
10. Нараховано поточні зобов'язання згідно з актами наданих послуг з транспортування готової продукції - вартість послуг без ПДВ - ПДВ - до сплати   12000 2400 14400            
11. Нараховано поточні зобов'язання згідно з рахунками, пред’явленими для оплати за послуги зв’язку: - вартість послуг без ПДВ - ПДВ - до сплати              
12. Нараховано поточні зобов'язання згідно з акта­ми наданих послуг з реклами готової продукції - вартість послуг без ПДВ - ПДВ -до сплати                
13. На підставі договору купівлі-продажу та акта приймання-передавання відображається реа­лізація об'єкта основних засобів загальногоспо­дарського призначення (гр. 4) - вартість продану з урахуванням ПДВ - первісна вартість - знос     9600 7500 300            
14. На підставі договору купівлі-продажу та акта приймання-передавання відображається реалі­зація цінних паперів (акцій): - вартість продажу - собівартість реалізації   500000 450000            
15. На підставі акта приймання-передавання ви­знано активом безоплатно отримані офісні ме­блі                
16. Списано загальновиробничі витрати згідно з розрахунком бухгалтера. Примітка. Нерозподілених постійних загальновиробничих витрат немає Визна­чити            
17. На підставі звіту про використання коштів, ви­даних на відрядження або під звіт, відобража­ються витрати на відрядження керівника під­приємства - всього У тому числі добові понад встановлені норми              
18. Відображається передання готової продукції з цеху на склад            
19. На підставі накладних визнано дохід від реаліза­ції готової продукції з наступною оплатою: - вартість реалізації готової продукції без ПДВ - ПДВ - до сплати   825000 165000 990000            
20. На підставі податкових накладних нараховано податкові зобов'язання з ПДВ за операціями по­стачання товарів            
21. На підставі розрахунку бухгалтера відображається собівартість реалізованої готової продукції усього У тому числі: - прямі матеріальні витрати - прямі витрати на оплату праці - прямі витрати за єдиним внеском на соціальне страхування - амортизація виробничого обладнання - вартість придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом продукції - загальновиробничі витрати       258000 55600   35600 28300              
На підставі виписок з поточного рахунка в наці­ональній валюті зараховано: - платежі покупців за реалізовану продукцію - кошти від довірителя для виконання договору доручення - аванси покупців - дивіденди від резидента - відсотки за облігаціями - безповоротна фінансова допомога - кошти за рішенням суду, у тому числі компен­сація прямих збитків, завданих непогашенням дебіторської заборгованості покупцем - 44000 грн, мито, попередньо сплачене позивачем - 800 грн, штрафні санкції - 6000 грн     860000 145000              
23. На підставі виписок з поточного рахунка в наці­ональній валюті сплачено: - постачальникам за сировину та послуги - аванси постачальникам - оплата праці персоналу - відсотки банку за користування кредитом - податки - єдиний внесок на соціальне страхування - дивіденди     585000 36000 165000 31200 73600 7880 100000            
24. Нараховано податок на прибуток підприємства Визна­чити            
Визначено фінансовий результат діяльності під­приємства: - списано доходи - списано витрати - відображено фінансовий результат Визна­чити Визна­чити Визна­чити            

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...