Главная Обратная связь

Дисциплины:


Чи адекватні терміни: інвестиції; капітальні вкладення? Обґрунтуйте різницю між ними.3. По плану підприємства річна потреба в чавуні визначена в кількості 12240 т. Чавун надходить на підприємство однаковими партіями тричі на місяць. Час, необхідний для розвантаження, приймання і складування чавуну - 1 день. Розрив між часом знаходження чавуну в дорозі і часом поштового пробігу документів і оплати - 3 дні. Гарантійний запас складає 50 % норми поточного запасу.

Визначити норму виробничого запасу в днях та норматив запасу чавуну в натуральному виразі.

Варіант 22

Чим відрізняються еволюційна та революційна форми НТП?

Висвітлить вплив факторів зовнішнього середовища на положення та діяльність підприємства, на його стратегію.

3. Дані:

Постійні витрати за період (Н) 40000 грн.

Змінні на одиницю продукції (И) 18 грн.

Потрібно:

1. За якою ціною необхідно реалізовувати продукцію для отримання прибутку 40000 грн. при обсязі виробництва продукції V = 8000 од.

2. За якою ціною необхідно реалізовувати продукцію, якщо при цьому постійні витрати зменшуватися на 10000 грн.

3. Показати зміни на графіку беззбитковості.

 

Варіант 23

1. Техніко-технологічна база виробництва та ефективні способи її формування на підприємстві.

2. Обґрунтуйте важливість оцінки фінансово-економічного стану підприємства.

3. Підприємство реалізує в плановому році 450 тис. виробів. Повна собівартість одного виробу 15 грн., роздрібна ціна – 17, 5 грн. Підприємство надає знижки торговельним організаціям у розмірі 2,5 % роздрібної ціни і сплачує ПДВ в розмірі 20 % (за винятком торговельної знижки).

Визначте прибуток від реалізації продукції промислового підприємства в плановому році.

 

Варіант 24

1. Назвіть ефективні шляхи формування на підприємстві техніко-технологічної бази.

Поясніть що таке економічна безпека в системі діяльності фірми за ринкових умов господарювання?

3. Для визначення загальновиробничих і загальногосподарських витрат підприємство використовує такі дані:

4.1. Витрати на виробництво по підприємству на плановий рік (тис.грн.):

- основна заробітна плата виробничих робітників - 940

- витрати на утримання та експлуатацію устаткування - 750

- загальновиробничі витрати 640

- загальногосподарські витрати 1970

4.2. Витрати на виріб “А” (тис.грн.):

- основна заробітна плата виробничих робітників 31

- витрати на утримання та експлуатацію устаткування 53

Визначити загальновиробничі і загальногосподарські витрати, які треба включити в собівартість виробу “А”.

 

Варіант 25

1. Поясніть сутність організаційно-економічного значення застосування різних форм організації виробництва (концентрація і розукрупнення виробництва).Яку шкоду підприємству може завдати розголошення комерційної таємниці? Які міри покарання призначаються за такі дії?.

3. Встановити гуртову ціну підприємства та рентабельність виробу на кожному підприємстві, що випускають однакову продукцію, якщо середня рентабельність виробу в галузі становить 18 %. Вихідні дані наведені нижче у таблиці.

Підприємство
Повна собівартість виробу, грн.
Річна програма, тис. шт./рік 1,5 5,2 11,0 12,6

Варіант 26

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...