Главная Обратная связь

Дисциплины:


Малюнок 1.1 – Структура номінального кола. 

Визначаємо довжину магістралі, що проектується:

 

LAB=LАБ+LБВ (1.1)

LAB=240+360=600 км

За допомогою співвідношення (1.2) визначаємо, до якої мережі належить магістраль, що проектується:

100 км. <= LАВ <= 250 км. до ВЗМ

250 км. <= LАВ <= 1800 км до ММ (1.2)

Магістраль, що проектується належить до магістральної мережі.

Розглядаєм усі можливі варіанти побудови схеми організації зв`язку.

Оптимальний варіант визначається шляхом порівняння кількості ЦСП ємності кабелів, та мінімальної кількості резервних пар кабелю.

 

Приведемо варіанти розгляду схем організації зв`зку.

Для ВЗМ :

1. ЦСП ІКМ – 120 кабель МКСА 1х4

2. ЦСП ІКМ – 120 кабель МКСА 4х4

3. ЦСП ІКМ – 480С кабель МКСА 1х4

4. ЦСП ІКМ – 480С кабель МКСА 4х4

 

1. ЦСП ІКМ –480 кабель МКТ- 4 однокабельний режим

Для ММ :

1. ЦСП ІКМ –480С кабель МКСА 1х4

2. ЦСП ІКМ –480С кабель МКСА 4х4

 

3. ЦСП ІКМ –480 МКТ- 4 однокабельний режим


Для визначення кількості та типу ЦСП необхідно визначити загальну кількість каналів ТЧ, з перерахунком ВЦП , ПЦП на цифрові канали ТЧ.

Зробимо на схемі такі позначки для каналів і цифрових трактів.

 
 

 

 


Малюнок 1.2 – Схема магістралі, яка проектується.

 

Окремо для пункту А та пунтку В розраховуєм кількість каналів ТЧ.

NкåА = (m ´ ВЦП + m` ´ ВЦП) ´ 120 + ( n ´ ПЦП + n` ´ ПЦП) ´ 30 + (NK + NK`) (1.3)

NкåВ = (m ´ ВЦП + m`` ´ ВЦП) ´ 120 + ( n ´ ПЦП + n`` ´ ПЦП) ´ 30 + (NK + NK``) (1.4)

NкåА =(0+1) ´120+(2+2) ´30+(105+120)=465 кан

NкåВ =(1+3) ´120+(2+4) ´30+(120+170)=950 кан

Розглянемо усі можливі варіанти схем організації зв`язку для двокабельного режиму та вибрати один оптимальний, а для однокабельного режиму взагалі існує тільки один варіант.

 

1. Система ІКМ-480С по кабелю МКСА 1х4

С1
С1
Потрібно: 2системи ІКМ-480С

2 кабелю МКСА 1х4

 
С2
С2
резервних каналів –10

резервинх пар-немає

 
 

 


2. Система ІКМ-480С по кабелю МКСА 4х4

Потрібно: 2 системи ІКМ-480С

2 кабелю МКСА 4х4

резервних каналів – 10

резервних пар – 6

в кожному кабелі


Порівнявши перший та другий варіанти, можна впевнено сказати, що перший варіант кращий за другий, так як в ньому менша кількість вільних пар кабелю

Порівнючи третій та четвертий, можна сказати, що третій варіант кращий, так як в ньому.

Порівнюючи другий та третій, кращим буде третій, тому що використовується тільки одна система та менша кількість резервних пар.Таким чином оптимальним варіантом для двокабельного режиму роботи є перший варіант – це ЦСП ІКМ-480С по кабелю МКСА 1х4.

 

Для однокабельного режиму існує лише один варіант:

5. Система ІКМ-480С по кабелю МКТ-4.

 

ПЕРЕДАЧА
С1
Потрібно 2 системи ІКМ – 480

ПРИЙОМ
С1
1 кабель МКТ –4

резервних каналів –10

 
С2
резервних коаксіальних пар -немає

       
   
 
 
Мал. 1.6 Завантаження кабелю МКТ- 4 ЦСП ІКМ-480

 


Таким чином, в подальших главах КП розглядатимуться два варіанти:

· двокабельний режим ІКМ - 480С по кабелю МКСА 1х4

· однокабельний режим ІКМ-480 по кабелю МКТ–4

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...