Главная Обратная связь

Дисциплины:


Монтаж оптичного кабелюВ цьому підрозділі необхідне описати види монтажних робіт (прокладання кабелю, монтаж з’єднувальних муфт, введення кабелю в приміщення та монтаж прикінцевих пристроїв).

Необхідне скласти перелік робіт, які необхідне виконати, та матеріалів, що необхідні для монтажу лінії. Зразок такої таблиці наведений нижче. Ці дані необхідні для розрахунку оплати праці монтажників та замовлення монтажних матеріалів.

 

Таблиця 4.1 – Відомість робіт та матеріалів по прокладці та монтажу кабелю

№ пп Роботи та матеріали Одиниця виміру Кількість одиниць
Прокладання кабелю в готової телефонної каналізації 1 км  
Монтаж з’єднувальних муфт шт.  
Введення кабелю в приміщення, монтаж прикінцевих пристроїв шт.

 

Кількість робіт по прокладанню кабелю визначається з плану міста. Кількість з’єднувальних муфт можна приблизно визначити, враховуючи, що вони будуть монтуватися через 1 км.

 

4.3 Організація технічної експлуатації та вимірювання на оптичної лінії

 

Технічна експлуатація ВОЛЗ здійснюється відповідно до основних чинних положень по організації технічної експлуатації лінійно-кабельних споруд (ЛКС) міського та міжміського зв'язку з урахуванням особливостей технічного обслуговування і ремонту ЛКС ВОЛЗ [8].

Основними експлуатаційними підрозділами, що здійснюють технічну експлуатацію ЛКС ВОЛЗ міського зв'язку є підрозділи, передбачені відповідними нормативними актами міністерства Інфраструктури України.

На магістральних мережах ці підрозділи адміністративно об'єднані з регенераційними пунктами, які обслуговуються, та організуються в експлуатаційні підрозділи лінійно-технічного цеху. До функцій виробничих лабораторій зв'язку, пов'язаних із технічним обслуговуванням і ремонтом ВОЛЗ, входять виміри характеристик оптичного кабелю і виконання відповідних монтажних робіт.

З метою систематичного аналізу стана ЛКС, ефективності методів експлуатації, причин, характеру і тривалості аварій і ушкоджень в експлуатаційних підрозділах ведеться виробнича документація. Виробнича документація по експлуатації лінійно-кабельних споруджень ВОЛЗ ділиться на:

нормативно-довідкову; оперативно-технічну; технічну; приймально-здавальну; організаційну.

Конкретні форми документації, порядок їх виконання і збереження визначають відповідні розпорядження міністерства.

В цьому підрозділі необхідне коротко описати роботи по експлуатації ВОЛЗ та основні види вимірювань на цих лініях. Орієнтовний обсяг – не більш 2 сторинок.

 

4.4 Охорона праці та техніка безпеки

В цьому підрозділі необхідне коротко описати основні заходи з охорони праці та техніці безпеки при будівництві та технічної експлуатації лінійних споруд МТМ. Орієнтовний обсяг 2 сторінки. 

ВИСНОВКИ

В цьому розділі необхідне вказати які одержані основні результати при проектуванні (швидкість передачі по лінії; ємність кабелю, його тип; обрана система передачі; довжини траси, відповідність довжини траси та розрахованої довжини ділянки регенерації). Орієнтовний обсяг – сторінка.

 

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ, ЩО ВИКОРИСТАНІ

 

1. Дэвид Бейли, Эдвин Райт. Волоконная оптика, теория и практика. - Москва: Изд.
КУДИЦ-ОБРАЗ, 2006.

2. Убайдулаев Р.Р.Волоконно-оптические сети. – Москва: Изд. Эко-Трендз, 2001.- 267 с.

3. planetcalc.ru/3134/.

4. Слепов Н.Н. Современные технологии цифровых оптоволоконных сетей связи — М.: Радио и связь, 2000. — 468 c.

5. ТУ У 05758730.007-97. Кабелі зв'язку оптичні для магістральних, зонових та міських мереж зв'язку.

6. Відомчі будівельні норми України. ВБН В.2.2-45-1-2004.

7 . В.Б.Каток Волоконно-оптичні системи звязку.-Київ.: 1999.- 483с.

8. КНД-45-112-99 – Правила технічної експлуатації первинної мережі ЄСНЗ. Київ, 1999г

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...