Главная Обратная связь

Дисциплины:


Поняття та системаОсобливої частиникримінального права.Наукові основи кваліфікації злочинів......... з

§ 1. Поняття та система Особливої частини

кримінального права ..................... З

§ 2. Науковіоснови кваліфікації злочинів ........................... 8

Розділ II Злочини проти основ національної безпеки України ..... 18

§ 1. Поняття злочинів протиоснов національної безпеки України.18

§ 2. Види злочинів проти національної безпеки України ...........................19

РозділIII Злочини проти життята здоров’я особи ........... 29

§ 1. Злочини проти життя ................... 29

§ 2. Злочини проти здоров'я .................. 42

§ 3. Злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров'я людини, які вчинюються у сфері медичного обслуговування........................ 56

§ 4. Інші злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров'я людини .................. 67

Розділ IV Злочини проти волі, честі та гідності особи ....... 74

Розділ V

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи ............................ 81

РозділVI

Злочини противиборчих, трудових та Інших особистихправ і свобод людини і громадянина........ 92

§ 1. Види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини ігромадянина ..... 92

§ 2. Злочини проти виборчих прав громадян .....93

§ 3 Злочини проти трудових прав громадян ......98

§ 4. Злочини в сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності ...........104

 

§ 5. Злочини проти інших особистих прав І свобод людини і громадянина ... .................... 108

§ 6. Злочинипроти сім'ї .................... 114

§ 7. Злочини проти свободи совісті ............... 119

Розділ VII Злочини проти власності ................... 124

§ 1. Поняття і види злочинів проти власності .......... 124

§ 2. Корисливі злочини, пов'язані з незаконним обертанням чужого майна на користь винного або Інших осіб ........................ 126

§ 3. Корисливі злочини проти власності, не пов'язані з обертанням чужого майна на свою користь або користь інших осіб ..... 141

§ 4. Некорисливі злочини проти власності ........... 149

Розділ VIII Злочини у сфері господарської діяльності ........ 154

§ 1. Поняття і види злочинів у сфері господарської діяльності .... 154

§ 2. Злочини у сфері кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України .................. 156

§ 3. Злочини у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності господарюючих суб'єктів ...... 175

§ 4. Злочини у сфері банкрутства ............... 196

§ 5. Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів ....................200§ 6. Злочини у сфері обслуговування споживачів ........ 205

§ 7. Злочини у сфері приватизації державного та комунального майна .................... 209

РозділIXЗлочини проти довкілля................... 214

§ 1. Поняття І види злочинів проти довкілля .......... 214

§ 2- Злочини проти екологічної безпеки ............. 215

§ 3. Злочини у сфері землевикористання,охорони надр, атмосферного повітря..................... 218

§ 4. Злочини у сфері водних ресурсів ............. 221

§ 5. Злочини у сферілісокористування, захисту рослинногота тваринного світу...................... 224

 

Розділ Х Злочини проти громадської безпеки ............ 231

§ 1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки ..... 231

§ 2. Створення злочинної організації, терористичної групи та інших злочинних об'єднань, участь у них та у злочинах, що вчиняються ними чи пов'язані з ними ............232

§ 3 Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами чи радіоактивними матеріалами .............. 244

§ 4 Порушення різних правил, що забезпечують громадську безпеку.....249

Розділ XIЗлочини протибезпеки виробництва......... 254

§ 1. Поняття І види злочинів проти безпекивиробництва .... 254

§ 2. Злочини у сфері безпеки праці ............... 258

§ 3. Інші злочини у сфері безпеки виробництва......... 261

Розділ XII Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту ..267

§ 1. Поняття та система транспортних злочинів ......... 267

§ 2. Злочини, що посягають на безпеку руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту ........ 271

§ 3 Злочини, що посягають на безпеку руху або експлуатації автотранспорту і міського електротранспорту .......... 282

§ 4. Інші злочини, що посягають на безпечну роботу транспорту.. 289

 

Розділ XIII Злочини проти громадського порядку та моральності.............293

§ 1. Загальна характеристика і види злочинів проти громадського порядку та моральності .............. 293

§ 2. Злочини проти громадського порядку ............ 294

§ 3. Злочини проти моральності ................ 301

Розділ XIV

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та Інші злочини проти здоров'я населення ...315

§ 1. Поняття і види злочинів проти здоров'я населення ..... 315

 

§ 2. Злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів та інших предметів, небезпечних для здорові населення .......................... 322

§ 3. Злочини, пов'язані з незаконним заволодінням наркотичними засобами, а також обладнанням, призначеним для Їх виготовлення ............... 332

§ 4. Злочини, пов'язані з незаконним вживанням наркотичних і одурманюючих засобів, а також допінгу ...... 335

§ 5. Інші злочини проти здоров'я населення ............ 341

 

Розділ XV Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації .................... 345

§ 1. Злочини, які посягають на відносини у сфері охорони державної таємниці або конфіденційної Інформації ........ 346

§ 2. Злочини, які посягають на недоторканність державного кордону.. 351

§ 3. Злочини, які порушують порядок комплектування Збройних Сил України, що забезпечує її обороноздатність .... 355

Розділ XVI

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...