Главная Обратная связь

Дисциплины:


Не може бути комерційною таємницеюПо-перше, відомостями, які складають комерційну таємницю, не можуть бути відомості, що складають державну таємницю, тобто такого виду секретної інформації, котрий включає відомості в сфері оборони, економіки зовнішніх відносин, державної безпеки й охорони правопорядку, розголошення яких може заподіяти шкоду життєво важливим інтересам України і які визнані законом державною таємницею і підлягають охороні з боку держави.

По-друге, Кабінет Міністрів України затвердив перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю. Ці відомості використовуються при здійсненні перевірок контролюючими органами, аудиторами для проведення аудита, при здачі звітності в різні фонди. До них належать:

 1. статутні документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою або господарською діяльністю і її окремими видами;
 2. інформація з усіх установлених форм державної звітності;
 3. дані, необхідні для перевірки вирахування і сплати податків і інших обов’язкових платежів;
 4. відомості про чисельність і склад працівників, їхню заробітну плату за професіями і посадами, а так само наявність вільних місць;
 5. документи про сплату податків і обов’язкових платежів;
 6. інформація про забруднення навколишнього природного середовища, недотриманні безпечних умов праці, реалізацію продукції, що заподіює шкоду здоров’ю, а так само інших порушень законодавства України і розмірах заподіяних при цьому збитків;
 7. документи про платоспроможність;
 8. відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих підприємствах, союзах, об’єднаннях та інших організаціях, що займаються підприємницькою діяльністю;
 9. відомості, що згідно із чинним законодавством підлягають розголошенню.

 

А що ж тоді може?

Проте до комерційної таємниці може належати: технологічна інформація; відомості про управління підприємством; відомості про фінанси підприємства (відомості про систему оплати праці; відомості, що розкривають показники фінансового плану; майнове становище, кількість і вартість товарних запасів; відомості про баланс підприємства; відомості про стан банківських рахунків підприємства, відомості про рівень доходів підприємства); відомості про плани підприємства (плани закупівель, продажу та інвестицій).А також інші відомості, зокрема, такі:

а) собівартість продукції;
б) розмір торговельної націнки;
в) обсяги виробництва продукції;
г) поточні і перспективні плати виробництва; стратегія підприємства;
д) відомості про постачальників, продавців та покупців продукції підприємства;
е) відомості про виробниче обладнання;
є) відомості про способи придбання і реалізації продукції підприємства;
ж) зміст та характер договорів та контрактів, однією із сторін в яких виступає підприємство;
з) відомості щодо обладнання приміщень підприємства охоронною сигналізацією та місця її встановлення.Визначення порядку захисту інформації, організації роботи з нею здійснюється відповідно до Положення про організацію роботи з інформацією, що становить банківську і комерційну таємницю та є конфіденційною. Положення передбачає: права працівників підприємства, банку та інших осіб щодо отримання інформації з обмеженим доступом, обов'язки посадових осіб підприємства, банку по роботі з грифованими документами, виробами та засобами, правила ведення переговорів за допомогою засобів зв'язку, спілкування з клієнтами, контрагентами та відвідувачами; правила оформлення доступу до інформації з обмеженим доступом, порядок розробки, зберігання, пересилання та руху грифованих документів в установах підприємства, банку; загальні обов'язки персоналу підприємства, банку зі збереження їх таємниць; порядок доступу на засідання і наради, де обговорюються питання, що стосуються комерційної таємниці; інші питання, що регулюють правила доступу до інформації з обмеженим доступом.

До нормативної бази підприємства, банку з питань захисту інформації також належать зобов'язання працівників стосовно зберігання комерційної таємниці, угоди про конфіденційність з клієнтами, контрагентами, партнерами та іншими суб'єктами, з якими підприємство, банк вступає у правовідносини, різного характеру пам'ятки, інструкції, заяви тощо. Проте згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, що становить банківську таємницю фізичних осіб — клієнтів банку, розкривається банком на письмовий запит або з письмового дозволу власника інформації, а також на письмову вимогу або за рішенням суду. Водночас, банківська таємниця юридичних осіб — клієнтів банку, крім зазначених умов, розкривається у визначених цим Законом випадках.

Як приклад можна навести перелік нормативних актів, які допоможуть у захисті конфіденційної інформації та комерційної таємниці:

 1. Положення про комерційну таємницю і конфіденційну інформацію;
 2. Інструкція про порядок підготовки, обліку, обігу, зберігання та знищення документів, справ, видань і матеріалів, що комерційну таємницю;
 3. Інструкція про порядок виконання документів, що надходять від правоохоронних органів, судів та інших державних установ;
 4. Інструкція про порядок надання доступу користувачам до автоматизованих систем;
 5. Інструкція про проведення службових розслідувань;
 6. Положення про порядок підготовки, надсилання, обробки та зберігання електронних документів при використанні електронної пошти;
 7. Інструкція щодо дій у випадку компрометації криптографічних ключів;
 8. Інструкція із знищення на електронних носіях документів, які містять ключові дані, конфіденційну інформацію або комерційну таємницю;
 9. Положення про технічний захист інформації на підприємстві;
 10. Технологічна інструкція служби фінансової безпеки;
 11. Положення про порядок одержання доступу до локальної обчислювальної мережі та ресурсів систем електронної обробки інформації;
 12. Положення про режимні приміщення підприємства.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...