Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розробляємо положенняЗупинимось на Положенні про комерційну таємницю і конфіденційну інформацію, яке можна охарактеризувати таким змістом:

  1. Загальні положення.
  2. Визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію підприємства.
  3. Порядок захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації підприємства.
  4. Порядок видачі працівниками документів, відомостей, передача інформації, яка становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію підприємства контрагентам, клієнтам та державним органам.
  5. Відповідальність за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.

Перші два пункти обговорювали раніше, тож тепер стисло про інші. Директор підприємства має бути наділений правом відмовити будь-якій особі у доступі до відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію підприємства, або надати такий доступ, але, звичайно, якщо у нього виникатимуть обґрунтовані підозри у ймовірності протиправного використання такої інформації.

У разі отримання запиту (письмового, усного, по електронній пошті, ICQ) на інформацію, яка становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, від контрагентів, клієнтів і державних органів, працівник зобов’язаний:

а) з’ясувати у контрагента, клієнта або представника державного органу необхідність отримання такої інформації (з чим пов’язаний такий запит; обсяг інформації, яка повинна міститися у відповіді);

б) повідомити про такий запит керівника, який повноважний прийняти рішення про надання такої інформації та отримати його згоду;

в) записати координати особи, яка звернулась із запитом, і отримати від неї обґрунтування необхідності отримання такої інформації та її обсяг;

г) надавати тільки ту інформацію, про яку йдеться в запиті.

Працівники підприємства у випадку розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства, підлягають негайному звільненню з дотриманням порядку, передбаченого Кодексом законів про працю України. У випадку якщо діями працівника із збирання та розголошення комерційної таємниці підприємства були завдані збитки, такий працівник зобов’язаний відшкодувати всі збитки, пов’язані з його незаконними діями. І, звісно, у разі навмисних дій мова може йти про кримінальну відповідальність.

Таким чином, у результаті заходів організаційного характеру, як з боку керівника, так і з боку працівників і служби безпеки на підприємстві, вирішуються питання стосовно використання інформації з обмеженим доступом на підприємстві. Для того щоб така система працювала, знадобиться чимало зусиль та кваліфікованих управлінських рішень. Водночас, слід розуміти, що людина, котра має доступ до якоїсь цінної, нікому не відомої інформації, має спокусу скористатись такою інформацією задля власного збагачення. Саме тому в нових умовах технологічного прогресу дуже велику роль відіграє захист інформації як доступної звичайним способом, так і за допомогою спеціальних пристроїв отримання баз даних.Таємна інформація

Таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про доступ до публічної інформації (ст.8) м. Київ, 13 січня 2011 року N 2939-VІ (

Таємна інформація - інформація, що містить відомості, які становлять державну, а також іншу, передбачену законом таємницю.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Положення про роботу із засобами обчислювальної техніки і телекомунікаційною мережею Міністерства економіки України (Положення, п.1.2) 08.06.2010 N 630

"Таємна інформація" - будь-яка інформація, зміст якої є таємним, незалежно від форми, у якій вона подана, та способу її передачі.

УГОДА між Урядом України та Урядом Французької Республіки про взаємну охорону таємної інформації та матеріалів (ст.1) м.Париж, 7 грудня 1999 року (див. текст)

"Таємна інформація" - інформація у будь-якій формі та будь-які документи, вироби, речовини або фізичні поля, на/в яких інформація міститься або може бути записана, і які в інтересах національної безпеки держав Сторін, згідно з їх чинним законодавством, підлягають захисту від несанкціонованого доступу і засекречені відповідним чином, включаючи ті, що створені спільно організаціями Сторін у рамках співробітництва та засекречені на основі чинного законодавства держав Сторін та відповідно до критеріїв цієї Угоди.

УГОДА між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Узбекистан про взаємний захист таємної інформації (ст.1) м.Київ, 7 жовтня 1999 року (див. текст)

Таємна інформація - офіційна інформація, що вимагає захисту в інтересах національної безпеки, складає державну та іншу таємницю, яка у випадку її розголошення призводить до нанесення шкоди окремим особам, суспільству чи державі і визначається як така шляхом накладення відповідного грифу секретності.

УГОДА МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ПРО ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ З ПИТАНЬ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРОБОК У СФЕРІ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА (ст.2) м.Вашингтон, 31 березня 2000 року (див. текст)

"Таємна інформація" - інформація, що містить відомості, віднесені в Україні та Російській Федерації до державної таємниці, поширення якої може завдати шкоди безпеці держав Сторін.

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації щодо заходів з охорони технологій у зв'язку зі співробітництвом у сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях і в створенні та експлуатації ракетно-космічної і ракетної техніки (ст.1) м. Москва, 11 червня 2009 року (див. текст)

Таємна інформація

Таємна інформація До таємної інформації належить інформація, що містить відомості, які становлять державну та іншу передбачену законом таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі. Віднесення інформації до категорії таємних відомостей, які становлять державну таємницю, і доступ до неї громадян здійснюється відповідно до закону про цю інформацію. Порядок обігу таємної інформації та її захисту визначається відповідними державними органами за умови додержання вимог, встановлених цим Законом. Порядок і терміни обнародування таємної інформації визначаються відповідним законом. (Стаття 30 Закону України "Про інформацію", 2 жовтня 1992 року, N 2657-XІІ)

особливим різновидом конфіденційної інформації є комерційна таємниця, яка хоч і названа “таємницею”, але не відноситься до таємної в розумінні ст. 8 закону

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...