Главная Обратная связь

Дисциплины:


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВВідповідно до "Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців" індивідуальна робота студентів з Загальної частини кримінального права України може включати до себе:

• участь у роботі студентського наукового гуртка (проблемної групи) з Кримінального права України;

• написання курсових робіт, рефератів, наукових статей, доповідей та їх презентацію;

• роботу над тезами доповіді, згідно з участю у студентській науково-практичній конференції,

• узагальнення судової практики за певними темами;

• бібліографічний опис літератури;

• коментування статей КК України та інші форми роботи.

Вибір студентом видів індивідуальної роботи здійснюється за власними інтересами та попереднім узгодженням з викладачем. Завдання для індивідуальної роботи можна отримати на кафедрі на початку навчального року.

Організацію, контроль та оцінку якості виконання індивідуальної роботи здійснює куратор, який закріплюється кафедрою за студентською групою. Результати оцінюються не пізніше ніж за 15 днів до початку екзаменаційної сесії, під час якої необхідно скласти курс "Кримінальне право України. Загальна частина." За індивідуальну роботу є можливість отримати максимально 20 балів.

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ

1. Поняття кримінального права, його система та ознаки.

2. Поняття кримінальної відповідальності, її підстава.

3. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки і значення.

4. Структура (будова) закону про кримінальну відповідальність.

5. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі.

6. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі.

7. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України.

8. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України.

9. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених іноземцями або особами без громадянства за межами України.

10. Видача особи, яка обвинувачується у вчинені злочину, та особи, яка засуджена за вчинення злочину.

11. Поняття та ознаки злочину.

12. 4.2 ст. 11 КК України: умови застосування та значення для поняття злочину.

13. Класифікація злочинів за їх тяжкістю. її значення.

14. Поняття складу злочину, його значення.

15. Співвідношення понять злочину і складу злочину.

16. Поняття об'єкта злочину. Його значення.

17. Предмет злочину, його поняття та значення. Відмінність предмета злочину від об'єкта злочину.

18. Поняття та значення об'єктивної сторони злочину, її ознаки.19. Поняття дії та бездіяльності як ознак об'єктивної сторони злочину.

20. Суспільно небезпечні наслідки як ознака об'єктивної сторони: їх поняття, види та значення.

21. Причинний зв'язок в кримінальному праві, його ознаки та значення.

22. Спосіб, засоби, обстановка, місце, час вчинення злочину як факультативні ознаки об'єктивної сторони.

23. Поняття суб'єкта злочину. Його ознаки та види.

24. Поняття неосудності, її критерії та правові наслідки визнання особи неосудною.

25. Поняття та значення обмеженої осудності.

26. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп'яніння та її обґрунтування.

27. Спеціальний суб'єкт злочину.

28. Поняття суб'єктивної сторони злочину, її ознаки та значення.

29. Поняття вини за кримінальним правом, її значення.

30. Прямий умисел: його інтелектуальні та вольові ознаки.

31. Непрямий умисел: поняття та ознаки.

32. Відмежування непрямого умислу від прямого.

33. Злочинна самовпевненість: поняття, інтелектуальні та вольові ознаки.

34. Відмежування злочинної самовпевненості від непрямого умислу.

35. Злочинна недбалість, її критерії.

36. Випадок (казус), його відмежування від злочинної недбалості.

37. Змішана (подвійна, складна) форма вини, її значення.

38. Мотив і мета як факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину.

39. Юридична помилка, її види і значення для вирішення питання про кримінальну відповідальність.

40. Поняття фактичної помилки, її види і значення для вирішення питання про кримінальну відповідальність.

41. Закінчений злочин: поняття та види.

42. Поняття, ознаки замаху на злочин. Види замаху.

43. Добровільна відмова при незакінченому злочині, її поняття та ознаки.

44. Дійове каяття. Його відмінність від добровільної відмови.

45. Поняття і значення співучасті в злочині, її об'єктивні і суб'єктивні ознаки.

46. Види співучасників.

47. Форми співучасті за кримінальним правом.

48. Кримінальна відповідальність співучасників.

49. Особливості добровільної відмови співучасників.

50. Невдале підбурювання і пособництво.

51. Поняття причетності до злочину, її види. Відмежування причетності від співучасті.

52. Триваючі, продовжувані, складні (складені) злочини як види одиничного злочину.

53. Повторність злочинів і її види, значення.

54. Поняття і види сукупності злочинів.

55. Поняття рецидиву, його значення, види.

56. Необхідна оборона, як обставина, що виключає злочинність діяння: поняття, підстави та ознаки.

57. Перевищення меж необхідної оборони: поняття, ознаки, правові наслідки.

58. Уявна оборона: її поняття, ознаки та правові наслідки.

59. Поняття крайньої необхідності, як обставини, що виключає злочинність діяння: її підстава та ознаки.

60. Затримання особи, що вчинила злочин, як обставини, що виключає злочинність діяння.

61. Фізичний або психічний примус, як обставина, що виключає злочинність діяння.

62. Виконання наказу або розпорядження як обставина, що виключає злочинність діяння: поняття, підстави

63. Діяння, пов'язане з ризиком як обставина, що виключає злочинність діяння: поняття, підстави, ознаки.

64. Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки.

65. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям: правові підстави, порядок, правові наслідки.

66. Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності.

67. Поняття та ознаки покарання за кримінальним законом.

68. Мета покарання за кримінальним правом. Види мети.

69. Поняття, ознаки і значення системи покарань за кримінальним правом України.

70. Основні і додаткові покарання. Особливості їх призначення.

71. Штраф як вид покарання.

72. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як вид покарання.

73. Громадські роботи як вид покарання.

74. Виправні роботи як вид покарання.

75. Арешт як вид покарання.

76. Обмеження волі як вид покарання.

77. Позбавлення волі на певний строк як вид покарання.

78. Довічне позбавлення волі як вид покарання.

79. Загальні засади призначення покарання, їх значення.

80. Обставини, що пом'якшують покарання, їх значення.

81. Обставини, що обтяжують покарання, їх значення.

82. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті.

83. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом.

84. Призначення покарання за сукупністю злочинів.

85. Призначення покарання за сукупністю вироків.

86. Звільнення від відбування покарання з випробуванням: поняття, підстава та умови звільнення.

87. Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням.

88. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання: підстави та умови його застосування.

89. Правові наслідки умовно-дострокового звільнення від покарання.

90. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням: умови її застосування, підстави, правові наслідки заміни.

91. Звільнення від покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.

92. Судимість: поняття та значення. Правові наслідки судимості.

93. Погашення судимості: умови та правові наслідки.

94. Зняття судимості: умови та правові наслідки.

95. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...