Главная Обратная связь

Дисциплины:


Перелік рекомендованих джерел. 1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: [Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 ,,Облік і 

Основна

1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: [Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 ,,Облік і аудит“] / Ф.Ф.Бутинець, Л.Л Горецька. — Житомир: ПП ,,Рута“, 2002. – 544с.

2. Губачова О.М. Облік у зарубіжних країнах: [Підручник] / О.М.Губачова, С.І.Мельник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. – 432с.

3. Лучко М.Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: [Навч. посіб.] / М.Р.Лучко, І.Д.Бенько. — К.: Знання, 2006. – 311с.

4. Панков Д.А. Бухгалтеркий учет и анализ за рубежом: [Учеб. пособие] / Д.А. Панков. – Мн.: Новое знание, 2002. — 256с.

5. Шандурська В.Г. Облік у зарубіжних країнах: [Навч. посібник] / В.Г.Шандурська. — ХНАУ. – Х., 2004. – 244с.

 

Додаткова

1. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: [Практичний посібник] / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. — К.: Лібра, 2004. — 880 с.

2. Єфіменко В.І. Облік у зарубіжних країнах: [Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц.] / За ред. В.І. Єфіменка. — К.: КНЕУ, 2005. — 211с.

3. Кочерга С.В. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. [Навч. посібник] / С.В. Кочерга, К.А. Пилипенко — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 216с.

 

Додаток Б

Шкала оцінювання практичних завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ модулю № теми № заняття Форма контролю Сума балів
mіn max
- виконання ситуаційних завдань; - розгляд питань для перевірки знань студентів; - виконання тестових завдань.
- виконання ситуаційних завдань; - розгляд питань для перевірки знань студентів; - виконання тестових завдань; - контрольна робота з модуля № 1
Разом
- виконання ситуаційних завдань; - розгляд питань для перевірки знань студентів.
- виконання ситуаційних завдань; - розгляд питань для перевірки знань студентів; - виконання тестових завдань.
- виконання ситуаційних завдань; - розгляд питань для перевірки знань студентів;
- виконання ситуаційних завдань; - розгляд питань для перевірки знань студентів; - виконання тестових завдань..
- виконання ситуаційних завдань; - розгляд питань для перевірки знань студентів.
- виконання ситуаційних завдань; - розгляд питань для перевірки знань студентів; - виконання тестових завдань.
- виконання ситуаційних завдань; - розгляд питань для перевірки знань студентів.
- виконання ситуаційних завдань; - розгляд питань для перевірки знань студентів; - виконання тестових завдань. - контрольна робота з модуля № 2
Разом
- виконання ситуаційних завдань; - розгляд питань для перевірки знань студентів; - виконання тестових завдань.
- виконання ситуаційних завдань; - розгляд питань для перевірки знань студентів.
- виконання ситуаційних завдань; - розгляд питань для перевірки знань студентів.
- виконання ситуаційних завдань; - розгляд питань для перевірки знань студентів; - виконання тестових завдань.
- виконання ситуаційних завдань; - розгляд питань для перевірки знань студентів. - контрольна робота з модуля № 3
Разом
Всього за виконаний практичних завдань

 

Додаток А

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...