Главная Обратная связь

Дисциплины:


Господарські операції з придбання товарівТЕМА 11. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Завдання для виконання

 

Завдання 1. Необхідно скласти кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку за наведеними господарськими операціями.

Дані для виконання:

1. Оприбутковано від постачальника виробничі запаси, малоцінні та швидкозношувані предмети, товари.

2. Акцептовано рахунок постачальника за виконані роботи і надані послуги виробничого характеру.

3. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за одержані товарно-матеріальні цінності, роботи, послуги.

4. Відображена вартість робіт та послуг, що були надані підрядниками для цехів, апарату управління, відділу збуту.

5. Оплачено рахунки постачальників з поточного рахунку.

6. Оплачено рахунки постачальників з каси підприємства.

7. Оплачено рахунки постачальників за рахунок довгострокової (короткострокової) позики.

8. Видано короткостроковий простий вексель в погашення заборгованості постачальнику.

9. Видано аванс постачальнику в рахунок майбутніх поставок сировини та матеріалів.

Завдання 2. Необхідно відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку підприємства у випадку, коли:

перша подія – надходження товарів;

перша подія – попередня оплата постачальнику (аванс).

Дані для виконання: підприємство придбало у вітчизняного постачальника товари на суму 24 000 грн. (в т. ч. ПДВ). В табл. 1 відображено господарські операції підприємства коли перша подія надходження товарів або попередня оплата постачальнику.

 

Таблиця 1

Господарські операції з придбання товарів

 

Зміст господарської операції Сума, грн.
Перша подія – надходження товару
Оприбутковано товар, отриманий від постачальника, за купівельною вартістю 20 000
Відображена сума податкового кредиту з ПДВ від вартості отриманих товарів 4 000
Оплачено рахунок постачальника за отриманий товар 24 000
Перша подія – попередня оплата постачальнику (аванс)
З поточного рахунку в банку перераховано кошти постачальнику в рахунок майбутньої поставки товарів 24 000
Відображена сума податкового кредиту з ПДВ від суми передплати постачальнику 4 000
Оприбутковано товар, отриманий від постачальника, за купівельною вартістю 20 000
Списано суму раніше нарахованого податкового кредиту при отриманні товару від постачальника 4 000
Відображено зарахування заборгованостей 24 000

 Завдання 3. Необхідно скласти господарські операції та бухгалтерські проводки за розрахунками з постачальником.

Дані для виконання: підприємство «Хвиля» прийняло до сплати рахунок постачальника за виконані роботи з ремонту основних засобів, що використовуються в основному виробництві. Вартість робіт – 36 000 грн. (в т. ч. ПДВ 6 000 грн.). Рахунок постачальника було сплачено.

Завдання 4. Необхідно: скласти бухгалтерські операції; визначити суми за господарськими операціями.

Дані для виконання: підприємство «Калина» вирішило придбати у постачальника партію товару на суму 60 000 грн. (в тому числі ПДВ 10 000 грн.). Відповідно до договору з постачальником товар відвантажено на адресу покупця після внесення останнім 80 % його вартості. Після отримання товару підприємство «Калина» перерахувало на розрахунковий рахунок постачальника 20 % вартості товару, що залишилися не сплаченими.

Господарські операції підприємства «Калина» наведено в табл. 5.

 

Таблиця 5

 

Господарські операції підприємства «Калина»

 

Зміст операцій Сума, грн.
Підприємство «Калина» перерахувало аванс постачальнику за товар 48 000
Відображено податковий кредит з ПДВ у складі перерахованого авансу ?
Отримано від постачальника товар, за який було перераховано аванс ?
Списана раніше відображена сума податкового кредиту з ПДВ при оприбуткуванні товару ?
Перераховано постачальнику грошові кошти, що залишилися не сплаченими за товар 12 000
Здійснено зарахування заборгованості постачальнику та заборгованості за раніше виданим авансом ?

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...