Главная Обратная связь

Дисциплины:


Дайте правильне визначення терміна «ліміт каси».а) гранична сума готівки, яка може бути видана з каси протягом робочого дня;

б) гранична сума готівки, яка може бути видана з каси на господарсь­кі потреби;

+в) гранична сума готівки, яка може зберігатися в касі на кінець робочого дня;

г) немає правильної відповіді.

2. Курсова різниця за операціями з іноземною валютою — це:

а) різниця між купівельною та продажною вартістю іноземної валюти;

б) різниця між офіційними курсами валюти на певні періоди;

в) різниця між залишками валюти за певний період;

+г) немає правильної відповіді.

Зазначте векселі, які застосовуються в бюджетних установах.

а) приватні;

б) фінансові;

в) переказні;

г) комерційні;

+д) казначейські.

4. Доберіть з правої колонки склад готівкових і безготівкових розрахунків.

1. Готівкові розрахунки. 2. Безготівкові розрахунки. а) розрахунки з підзвітними особами;
б) розрахунки з відшкодування завданих збитків;
в) розрахунки зі страхування;
г) розрахунки в порядку планових платежів;
д) розрахунки за платежами й податками в бюджеті;
е) розрахунки зі стипендіатами;
є) розрахунки з заробітної плати.

Назвіть умови, за яких можуть бути видані аванси під звіт.

+а) наявність готівки в касі;

б) дозвіл керівника установи;

в) наявність коштів на рахунку в банку (казначействі);

+г) відсутність заборгованості за раніше виданими авансами;

д) немає правильної відповіді.

Назвіть витрати на відрядження, які відшкодовуються підзвітній особі без подання підтверджувальних документів.

а) квартирні;

б) проїзд;

+в) добові;

г) усі витрати.

Доберіть з правої колонки бухгалтерські проведення до господарських операцій.

Б 1. Віднесено на касира нестачу готівки в касі в національній валюті. а) Дебет 301 Кредит 363; б) Дебет 363 Кредит 301; в) Дебет 363 Кредит 642; г) Дебет 661 Кредит 363;
Г 2. Утримано з заробітної плати на від­шкодування завданих установі збитків.
В 3. Віднесено на винних осіб нестачу МШП.
А 4. Отримано до каси суми від винних осіб на відшкодування завданих установі збитків.

Назвіть складові, які входять до фонду заробітної плати.

+а) основна заробітна плата;

+б) додаткова заробітна плата;

в) суми виплат компенсації громадянам, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС;

г) допомога за тимчасовою непрацездатністю;

+д) інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Доберіть з правої колонки правильне визначення кожного виду заробітної плати.

1. Основна заробітна плата — це… 2. Додаткова заробіт­на плата — це… а) винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці;
б) заохочувальні та компенсаційні виплати;
в) винагорода за працю понад установлені норми;
г) допомога за тимчасовою непрацездатністю.

Назвіть показники, які необхідно використати для визначення середньоденної заробітної плати для нарахування відпускних.а) сумарний заробіток за останні 2 місяці;

б) сумарний заробіток за останні 12 місяців;

в) сумарний заробіток за останні 6 місяців;

г) кількість робочих днів у році;

+д) кількість календарних днів у році за мінусом святкових і неробочих днів.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...