Главная Обратная связь

Дисциплины:


Дайте обліково-економічну характеристику субрахунка № 661 «Розрахунки з оплати праці».а) активний, грошовий;

б) активний, розрахунковий;

+в) пасивний, розрахунковий;

г) активно-пасивний, розрахунковий.

Знайдіть правильне визначення економічної сутності стипендій.

а) стипендія — це винагороди, яка виплачується студентам і аспірантам за виконувану роботу в вузах;

б) стипендія — це різні заохочувальні та компенсаційні виплати студентам і аспірантам;

+в) стипендія — це грошове забезпечення, яке надається студентам і аспірантам денної форми навчання.

Доберіть у правій колонці правильний економічний зміст до кожного з наведених бухгалтерських проведень.

В 1. Дебет 80 Кредит 661. Б 2. Дебет 80 Кредит 651. Г 3. Дебет 661 Кредит 663. А 4. Дебет 661 Кредит 671. Д 5. Дебет 661 Кредит 301. а)депоновано заробітну плату; б) нараховано внески до Пенсійного фонду за рахунок видатків загального фонду; в) нараховано заробітну плату за рахунок видатків загального фонду; г) утримано за товари, продані у кредит; д) виплачено заробітну плату; е) нараховано допомогу за тимчасовою непрацездатністю.

Доберіть з правої колонки бухгалтерські проведення до економічного змісту господарських операцій.

Г 1. Нараховано стипендії студентам і аспірантам. Е 2. Нараховані надбавки студентам, які мають свідоцтво потерпілого внаслідок ава­рії на ЧАЕС. Д 3. Утримано прибутковий податок зі сти­пендій. А 4. Виплачено стипендії. Є 5. Депоновано стипендії. а) Дебет 662 Кредит 301; б) Дебет 662 Кредит 668; в) Дебет 662 Кредит 666; г) Дебет 80 Кредит 662; д) Дебет 662 Кредит 641; е) Дебет 673 Кредит 662; є) Дебет 662 Кредит 671.

Назвіть види утримань зі стипендій студентів і аспірантів.

+а) профспілкові внески;

б) за виконавчими листами;

в) внески до Пенсійного фонду;

+г) прибутковий податок;

д) внески до Фонду Чорнобиля.

Розмістіть у логічній послідовності операції з розрахунків з оплати праці працівників за поточний місяць.

а) нараховано заробітну плату працівникам за поточний місяць;

б) видано аванс за поточний місяць;

в) утримано з заробітної плати прибутковий податок;

г) здано до бухгалтерії табель використання робочого часу;

д) депоновано не отриманий своєчасно аванс.

Що присвоюється працівникові під час прийому його на державну службу?

а) вчене звання;

+б) вчений ступінь;

+в) ранг;

г) військове звання;

+д) категорія;

е) розряд.

Доберіть до кожного з наведених кодів економічної класифікації видатків їх назву.

Г 1. Код 1110. а) грошове утримання військовослужбовців;
В 2. Код 1111. б) стипендії;
А 3. Код 1112. в) заробітна плата;
Б 4. Код 1342. г) оплата праці працівників бюджетних установ;
Д 5. Код 1120. д) нарахування на заробітну плату;

Яка винагорода виплачується військовослужбовцям за війсь­кову службу?а) стипендія;

б) заробітна плата;

+в) грошове забезпечення;

г) матеріальна допомога.

Назвіть реєстр аналітичного обліку розрахунків із заробітної плати.

+а) меморіальний ордер № 5;

б) особовий листок;

в) картка-довідка;

г) розрахунковий листок;

д) лікарняний листок.

Назвіть форму й систему оплати праці, яка переважає в бюджетних установах.

а) відрядна;

+б) почасова;

в) погодинна;

+г) штатно-окладна;

д) акордна.

22. Доберіть у правій колонці визначення термінів:

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...