Главная Обратная связь

Дисциплины:


Порядок виконання роботи. 1. Зібрати на набірному полі схему трифазного кола при з’єднанні приймачів трикутником (рис1. Зібрати на набірному полі схему трифазного кола при з’єднанні приймачів трикутником (рис. 15.4).

 

220V/50Hz/120Deg
220V/50Hz/240Deg
220V/50Hz/0Deg
 
 
 

Рисунок 15.4

2. Виміряти і занести до таблиці 15.1 величини для таких випадків:

а) рівномірне навантаження фаз (опір навантаження вибрати за вказівкою викладача в межах 50-100 Ом);

б) обрив лінійного проводу в одній із фаз (за вказівкою викладача), при такому самому навантаженні, що і в п. 2а;

в) вимкнення одного з приймачів (за вказівкою викладача), при такому самому навантаженні, що і в п. 2а;

г) нерівномірне навантаження фаз (опір навантаження змінити в межах 50-100 Ом, врахувавши, що ).

3. В одну із фаз замість резистора під’єднати ємність (за вказівкою викладача в межах 40-80 мкФ). Провести вимірювання і занести результати в табл.15.1.

Оброблення результатів

1. За результатами вимірювань для кожного досліду побудувати в масштабі суміщені векторні діаграми струмів і напруг.

2. За вказівкою викладача розрахувати одне із досліджуваних кіл. Результати розрахунку занести в табл. 15.1 і порівняти з даними вимірювань.

3. Зробити висновки.

 

Таблиця 15.1

Дослід UAB UBC UCA IA IB IC Iab Ibc Ica
В А
2а                  
2б                  
2в                  
2г                  
                 
Розр.                  

 

Контрольні питання

1. Що називається симетричним трифазним колом? Несиметричним?

2. Співвідношення між лінійною і фазною напругами в симетричному трифазному колі при з’єднанні приймача трикутником.

3. Пояснити побудовані за дослідними даними векторні діаграми.

 

 

Лабораторна робота № 16

Перехідні процеси в лінійних електричних колах

 

Мета роботи:дослідити перехідні процеси в нерозгалужених колах першого та другого порядків.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...