Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лабораторна робота № 16АwbПерехідні процеси в лінійних електричних колах першого порядку

 

Мета роботи: дослідити перехідні процеси в нерозгалужених колах першого порядку.

Порядок виконання роботи

1. Зібрати на набірному полі схему (рис. 16А.1). Значення параметрів прийняти згідно з таблицею варіантів (табл. 16А.1). Номер варіанта задає викладач. Параметри функціонального генератора наведені на рис. 16А.2.

Таблиця 16А.1

Варіант
L, мГн
R, Ом

0.01Ω
 
 

Рисунок 16А.1

2. За допомогою двопроменевого осцилографа зняти криві напруги та струму на індуктивності.

3. Роздрукувати електричну схему, параметри та осцилограми.

4. Зібрати на набірному полі схему (рис. 16А.3). Значення параметрів прийняти згідно з таблицею варіантів (табл. 16А.2). Номер варіанта задає викладач. Параметри функціонального генератора наведені на рис. 16А.2.

 

Рисунок 16А.2

 
0.01Ω
 

Рисунок 16А.3

Таблиця 16А.2

Варіант
С, нФ
R, Ом

 

5. За допомогою двопроменевого осцилографа зняти криві напруги та струму на ємності.

6. Роздрукувати електричну схему, параметри та осцилограми.

Оброблення результатів дослідів

1. Розрахувати перехідні струми та напруги для заданих кіл.

2. За результатами розрахунків побудувати графіки та порівняти їх з кривими отриманими при моделюванні на ЕОМ.

3. Зробити висновки.

Контрольні запитання

1. Які причини виникнення перехідних процесів?

2. Закони комутації.

3. Мета даної лабораторної роботи.

4. Що таке стала часу перехідного процесу?

5. Як визначаються залежні початкові умови?

 

 

Лабораторна робота № 16Бwb

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...