Главная Обратная связь

Дисциплины:


Порядок виконання роботи. 1. За вказівкою викладача зібрати на набірному полі одну з двох схем (рис1. За вказівкою викладача зібрати на набірному полі одну з двох схем (рис. 16В.7, рис. 16В.8). Значення параметрів прийняти згідно з таблицею варіантів (табл. 16В.1). Номер варіанта задає викладач.

Таблиця 16В.1

Варіант
L, мГн
С, мкФ
R, Ом

 
0.1Ω
0.01Ω

Рисунок 16В.7

 

 
0.1Ω
0.01Ω

Рисунок 16В.8

2. За вказівкою викладача задати на функціональному генераторі

(рис. 16В.10, а, б) одну з двох форм вхідної напруги (рис. 16В.9, а, б)

 

       
   
 

 


а) б)

Рисунок 16В.9

 

а) б)

Рисунок 16В.10

3. За допомогою двопроменевого осцилографа зняти криві вхідної напруги та реакції кола.

4. Роздрукувати електричну схему, параметри та осцилограми вхідного та вихідного сигналів.

Оброблення результатів дослідів

1. Розрахувати перехідну характеристику для заданого електричного кола.

2. Записати аналітичний вираз вхідного сигналу.

3. За допомогою інтеграла Дюамеля провести аналітичний розрахунок реакції кола ( вихідного сигналу).

4. За результатами розрахунків побудувати графіки вхідного та вихідного сигналів та порівняти їх з кривими отриманими при моделюванні на ЕОМ.

5. Зробити висновки.

 

Контрольні запитання

1. Що називається одиничною східчастою функцією?

2. Як знаходиться перехідна характеристика кола?

3. Як знаходиться імпульсна характеристика кола?

4. Мета даної лабораторної роботи.

5. Як розрахувати перехідний процес для довільного вхідного сигналу при ненульових початкових умовах?

 

 

Лабораторна робота № 28wb

Електричні кола при несинусоїдних струмах і напругах

Мета роботи: дослідження процесів в електричних колах при несинусоїдних струмах і напругах

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...