Главная Обратная связь

Дисциплины:


Порядок виконання роботи. 2. Змінюючи напругу на вході кола з 0.5 В до 1.5 В, зняти пряму вітку ВАХ діода1. Зібрати схему (рис. 30.5).

2. Змінюючи напругу на вході кола з 0.5 В до 1.5 В, зняти пряму вітку ВАХ діода. Потім, помінявши місцями затискачі діода, зняти зворотну вітку ВАХ діода (напругу на вході кола в цьому випадку визначити самостійно). Результати вимірювань занести в таблицю 30.1.

0.5 V
1N3889

Рисунок 30.5

Таблиця 30.1

Uпр.                
Iпр.                
Uзвор.                
Iзвор.                

 

3. Скласти схему однопівперіодного випрямлення (рис. 30.6).

20V/50Hz/0Deg
10Ω
 
1N3889

Рисунок 30.6

В цій схемі кожен з параметрів – вхідна напруга, вихідна напруга, вихідний струм вимірюються двома приладами, один з яких має опцію АС, другий – опцію DC.

4. Зняти та записати в таблицю 30.2 показання приладів.

Відмітимо, що у випадку, якщо вольтметр вимірює несинусоїдну напругу, опція АС забезпечить вимірювання діючого значення змінної складової несинусоїдної напруги, а опція DC – постійної складової несинусоїдної напруги. Результуюче діюче значення несинусоїдної напруги визначається за формулою: .

У випадку, якщо амперметр вимірює несинусоїдний струм, опція АС забезпечить вимірювання діючого значення змінної складової несинусоїдного струму, а опція DC – постійної складової несинусоїдного струму. Результуюче діюче значення несинусоїдного струму визначається за формулою: .

Таблиця 30.2

Uвх Uвхо Uн Uно Iн Iно
           

Uвх, Uвхо – діюче значення напруги на вході кола та її постійна складова;

Uн, Uно – відповідні напруги на опорі навантаження;

Iн, Iно – відповідні струми через опір навантаження.

5. Роздрукувати осцилограми напруг на вході та на навантаженні.

6. Увімкнувши паралельно навантаженню ємність Сф (див. рис. 30.7), вияснити, як зміниться постійна складова струму через навантаження. Підібрати величину ємності Сф такою, щоб постійна складова струму в опорі навантаження Iно змінилась приблизно в два рази у порівнянні із його значенням в п.4. Записати це значення ємності Сф.

10Ω
 
20V/50Hz/0Deg
 
1N3889

Рисунок 30.7

7. Скласти схему двопівперіодного випрямлення (рис.30.8, 30.9).8. Зняти та записати в таблицю 30.3 показання приладів.

Таблиця 30.3

Uвх Uвхо Uн Uно Івх Івхо Iн Iно
               

Uвх, Uвхо – діюче значення напруги на вході кола та її постійна складова;

Uн, Uно – відповідні напруги на опорі навантаження;

Івх, Івхо – діюче значення струму на вході кола та його постійна складова;

Iн, Iно – відповідні струми через опір навантаження.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...