Главная Обратная связь

Дисциплины:


Критерії оцінки знань студентаСума балів Оцінювання в системі ECTS Оцінка Примітка
90-100 A – Відмінно 5 (відмінно)  
83-89 B – Дуже добре 4 (добре)  
75-82 C – Добре 4 (добре)  
68-74 D – Задовільно 3 (задовільно)  
60-67 E – Достатньо (задовольняє мінімальні критерії) 3 (задовільно)  
35-59 FX – Незадовільно 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
1-34 F - Незадовільно 2 (незадовільно) з обов’язковим повторним курсом

 


Змістовна-діяльнісна структура модулів нормативного курсу

“Хвилеводна оптика в інформаційній техніці”

№ НЕ Назва НЕ Зміст НЕ Лекції Практичні Лабораторні Форма контролю К-сть балів за вид роботи Всього за НЕ
Модуль 1, 1-6 тижні
НЕ 1.1 Оптичний сигнал і його розповсюдження. Основні рівняння. Рівняння Максвела. Матеріальні рівняння. Хвильове рівняння.     Максимум балів за Модуль 1 – 21   Модульний контроль проводиться протягом 12-13 тижнів за наступними критеріями: · Контрольна робота з лекційного матеріалу – 8 питань, по 2 бала (максимум 16 балів) · Здача лабораторної роботи (максимум 5 балів)   За кожну пропущену без поважних причин лекцію знімається 1 бал.  
НЕ 1.2 Розповсюдження оптичного сигналу Зміна фази хвилі при її розповсюдженні. Фазова затримка, що вноситься тонким оптичним елементом. Збіраюча лінза.      
НЕ 1.3 Математичні основи хвилеводної оптики та приладів обробки інформації Перетворення Фур’є. Згортка. Кореляція. Реалізація таких перетворень в оптиці.      
НЕ 1.4 Теорія оптичного хвилеводу. Загальний підхід Плоский хвилевід. Загальний підхід до фізики розповсюдження хвилі у хвилеводі. Константи розповсюдження. Моди хвилеводу    
НЕ 1.5 Оптико-геометричний підхід до фізики плоского хвилеводу. Оптико-геометричний підхід до фізики плоского хвилеводу. Дисперсійне рівняння хвилеводу. Моди хвилеводу      
НЕ 1.6 Ефективні параметри хвилеводу Ефективна товщина хвилеводу. Довжина оптичного “зигзагу”      

 

№ НЕ Назва НЕ Зміст НЕ Лекції Практичні Лабораторні Форма контролю К-сть балів за вид роботи Всього за НЕ
Модуль 2, 7-12 тижні
НЕ 2.1 Реальний хвилевід Реальний хвилевід. Спектр хвилеводних мод в реальному хвилеводі     Максимум балів за Модуль 2 – 24   Модульний контроль проводиться протягом 12-13 тижнів за наступними критеріями: · Контрольна робота з лекційного матеріалу – 7 питань, по 2 бала (максимум 14 балів) · Здача 2-х лабораторних робот (максимум 10 балів)   За кожну пропущену без поважних причин лекцію знімається 1 бал.  
НЕ 2.2. Дисперсія в хвилеводній системі. Дисперсія в хвилеводній системі. Хроматична дисперсія. Модова дисперсія. Градієнтний хвилевід. Особливості розповсюдження хвилі в циліндричному хвилеводі      
НЕ 2.3 Базові елементи інтегральної оптики. Елементи введення-виведення Елементи введення-виведення (інтегрально-оптичні елементи зв’язку). Призмовий елемент введення-виведення. Решітчастий елемент введення-виведення.    
НЕ 2.4 Планарні оптичні елементи. Планарні оптичні елементи. Лінзи Люнеберга. Геодезична лінза. Дифракційні лінзи.    
НЕ 2.5 Активні елементи інтегральної оптики. Електрооптичні модулятори Електрооптичні пристрої. Модулятори-перемикачі на основі ефекту тунельного перекачування світла, або модулятори-перемикачі на зв’язаних хвилеводах. Модулятори-перемикачі інтерференційного типу.      
НЕ 2.6 Модулятори на інших фізичних принципах. Акусто-оптичні модулятори. Абсорбційні модулятори.      

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...