Главная Обратная связь

Дисциплины:


Критерії оцінки усної або письмової відповіді студентівКількість балів Критерій оцінки
1.6-2 Студент дає повну і точну відповідь на поставлене запитання або бере активну участь в обговоренні усіх питань теми і суттєво доповнює відповіді своїх товаришів.
1-1.5 Студент при відповіді на питання припускається незначних неточностей, які не впливають на суть відповіді або правильно доповнює відповіді своїх товаришів на 50% питань теми.
0.6-0.9 Студент при відповіді на питання припускається незначних помилок, які виправляє за допомогою викладача не впливають на суть відповіді або правильно доповнює відповіді своїх товаришів на 30% питань теми.
0.1-0.5 Студент за допомогою викладача фрагментарно відповідає на запитання, проте не в повній мірі володіє мінімальним рівнем знань з даного питання
Студент не відповідає на поставлене запитання і не бере участі в обговоренні питань теми.

 

Запитання для модульного контролю з лекційного курсу

 

Модуль 1

1. Рівняння Максвела.

2. Матеріальні рівняння. Хвильове рівняння.

3. Зміна фази хвилі при її розповсюдженні. Фазова затримка, що вноситься тонким оптичним елементом.

4. Лінза як тонкий фазовий елемент.

5. Перетворення Фур’є.

6. Перетворення Фур’є. Теорема зсуву

7. Перетворення Фур’є. Теорема масштабу

8. Згортка. Геометричне тлумачення

9. Кореляція. Кореляційний критерій подібності сигналів.

10. Перетворення Фур’є від згортки двох функцій.

11. Перетворення Фур’є від кореляції двох функцій.

12. Розповсюдження оптичного сигналу в однорідному середовищу

13. Реалізація перетворення Фур’є в оптиці

14. Плоский хвилевід. Загальний підхід до фізики розповсюдження хвилі у хвилеводі. Константи розповсюдження. Моди хвилеводу

15. Оптико-геометричний підхід до фізики плоского хвилеводу. Дисперсійне рівняння хвилеводу. Моди хвилеводу

16. Ефективна товщина хвилеводу. Довжина оптичного “зигзагу”


Модуль 2

1. Реальний хвилевід. Спектр хвилеводних мод в реальному хвилеводі.

2. Дисперсія в хвилеводній системі. Хроматична дисперсія.

3. Дисперсія в хвилеводній системі. Модова дисперсія.

4. Градієнтний хвилевід.

5. Особливості розповсюдження хвилі в циліндричному хвилеводі

6. Елементи введення-виведення (інтегрально-оптичні елементи зв’язку). Призмовий елемент введення-виведення.

7. Довжина зв’язку. Перерозподіл енергії в хвилеводі

8. Елементи введення-виведення (інтегрально-оптичні елементи зв’язку). Решітчастий елемент введення-виведення.

9. Планарні оптичні елементи. Лінзи Люнеберга.

10. Планарні оптичні елементи. Геодезична лінза.

11. Планарні оптичні елементи. Дифракційні лінзи12. Електрооптичні пристрої.

13. Модулятори-перемикачі на основі ефекту тунельного перекачування світла, або модулятори-перемикачі на зв’язаних хвилеводах.

14. Модулятори-перемикачі інтерференційного типу.

15. Акусто-оптичні модулятори.

16. Абсорбційні модулятори

 

Модуль 3

1. Класифікація інтегрально-оптичних пристроїв за типом з’єднання

2. Класифікація інтегрально-оптичних пристроїв за функціональним призначенням

3. Датчики фізичних величин та пристрої на основі решітчастих елементів введення-виведення. Одномірний кутомірний датчик

4. Датчики фізичних величин та пристрої на основі решітчастих елементів вводу-виводу. Двомірний кутомірний датчик

5. Хвилеводні фільтри на основі явищ аномального відбивання пропускання

6. Інтегрально-оптичні спектроаналізатори сигналів

7. Проведіть оціночний розрахунок роздільної здатності спектроаналізатора за частотою електричного сигналу.

8. Інтегрально-оптичні корелятори з просторовим інтегруванням.

9. Інтегрально-оптичні корелятори з часовим інтегруванням.

10. Інтегрально-оптичний корелятор цифрових сигналів

11. Чотирьох розрядний інтегрально-оптичний АЦП.

12. ОІс для обчислювальної техніки. Логічний елемент на основі резонатора з нелінійністю.

13. Логічний елемент на основі зв’язаних хвилеводів

14. Логічний елемент на основі решітки.

 


Запитання для модульного контролю з лабораторних робіт

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...