Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лабораторна робота №1.Розрахунок параметрів плоского хвилеводу та характеристик хвиль, які розповсюджуються в хвилеводній системі

1. Сформульовати умови, які закладаються при виводі дисперсійного рівняння, що визначає характеристики хвиль, які розповсюджуються в плоскому хвилеводі.

2. Розкрийте зміст умов:

· Повне внутрішнє відбивання.

· Умова самоузгодження.

3. Що таке моди хвилеводу

4. Скільки мод може розповсюджуватися у хвилеводі. Описати різницю між симетричним та асиметричним хвилеводами.

5. Різниця між кутовими спектрами хвиль, які можуть існувати в ідеальному та реальному хвилеводах.

6. Ефективні параметри хвилеводу.

Лабораторна робота №2

Дослідження характеристик призмового елементу введення-виведення

1. Поясніть принцип дії призмового елементу введення-виведення.

2. Що таке довжина зв’язку в системі з призмовим елементом введення-виведення?

3. Чому показник заломлення призми має бути більшим, ніж показник заломлення хвилеводу?

4. Які типи планарних оптичних елементів ви знаєте?

5. Принцип вимірювання кутів на гоніометрі.

6. Які існують методи вимірювання показника заломлення за допомогою гоніометра? Який саме метод використовується в даній роботі?

Лабораторна робота №3

Дослідження хвилеводної системи - призмовий елемент введення-виведення – геодезична лінза

1. Пояснить принцип дії призменого елементу введення-виведення.

2. Які типи планарних оптичних елементів ви знаєте?

3. Що таке довжина зв’язку?

4. Що таке моди хвилеводу? Яким чином розповсюджується поле у хвилеводі?

Лабораторна робота №4

Дослідження решітчастого елементу введення-виведення та інтегрально-оптичного кутовимірювального датчика

1. Пояснить принцип дії решітчастого елементу вводу-виводу.

2. Що таке довжина зв’язку в системі з решітчастим елементом зв’язку?

3. Як характеристики поля, що виникає в реальному хвилеводі відрізняються від характеристик поля в ідеальному хвилеводі?

4. Що таке кутова селективність хвилеводної системи?

5. Пояснить принцип роботи кутомірного датчика.


Лабораторна робота № 5

Дослідження двовимірного інтегрально-оптичного кутовимірювального датчика

1. Пояснить принцип дії решітчастого елементу введення-виведення.

2. 2. Що таке довжина зв’язку в системі з решітчастим та призовими елементами зв’язку?

3. Як характеристики поля, що виникає в реальному хвилеводі відрізняються від характеристик поля в ідеальному хвилеводі?

4. Що таке кутова селективність хвилеводної системи?

5. Пояснить принцип роботи кутовимірювального датчика. 

Питання які виносяться на іспит

1. Основні Рівняння. Рівняння Максвела. Матеріальні рівняння. Хвильове рівняння.

2. Зміна фази хвилі при її розповсюдженні. Фазова затримка, що вноситься тонким оптичним елементом.

3. Лінза як тонкий фазовий елемент.

4. Перетворення Фур’є. Теорема зсуву

5. Перетворення Фур’є. Теорема масштабу

6. Згортка. Геометричне тлумачення

7. Кореляція. Кореляційний критерій подібності сигналів.

8. Перетворення Фур’є від згортки та кореляції двох функцій.

9. Розповсюдження оптичного сигналу в однорідному середовищу

10. Реалізація перетворення Фур’є в оптиці

11. Плоский хвилевід. Загальний підхід до фізики розповсюдження хвилі у хвилеводі. Константи розповсюдження. Моди хвилеводу

12. Оптико-геометричний підхід до фізики плоского хвилеводу. Дисперсійне рівняння хвилеводу. Моди хвилеводу

13. Ефективна товщина хвилеводу. Довжина оптичного “зигзагу”

14. Реальний хвилевід. Спектр хвилеводних мод в реальному хвилеводі.

15. Дисперсія в хвилеводній системі. Модова та хроматичні дисперсії.

16. Градієнтний хвилевід. Особливості розповсюдження хвилі в циліндричному хвилеводі.

17. Елементи введення-виведення (інтегрально-оптичні елементи зв’язку). Призмовий елемент введення-виведення. Довжина зв’язку. Перерозподіл енергії в хвилеводі.

18. Елементи введення-виведення (інтегрально-оптичні елементи зв’язку). Решітчастий елемент введення-виведення.

19. Планарні оптичні елементи. Лінзи Люнеберга. Геодезична лінза. Дифракційні лінзи

20. Модулятори-перемикачі на основі ефекту тунельного перекачування світла, або модулятори-перемикачі на зв’язаних хвилеводах.

21. Модулятори-перемикачі інтерференційного типу.

22. Акусто-оптичні модулятори. Абсорбційні модулятори

23. Датчики фізичних величин та пристрої на основі решітчастих елементів введення-виведення. Одномірний кутомірний датчик

24. Датчики фізичних величин та пристрої на основі решітчастих елементів вводу-виводу. Двомірний кутомірний датчик

25. Хвилеводні фільтри на основі явищ аномального відбивання пропускання

26. Інтегрально-оптичні спектроаналізатори сигналів

27. Інтегрально-оптичні корелятори

28. Інтегрально-оптичний корелятор цифрових сигналів

29. Чотирьох розрядний інтегрально-оптичний АЦП.

30. ОІс для обчислювальної техніки. Логічні елементи.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...