Главная Обратная связь

Дисциплины:


Дипломатичне право міжнародних організаційДержави-учасниці можуть, якщо це допускається правилами Організації, засновувати постійні представництва. Організація повідомляє державу-перебування про заснування представництва заздалегідь. Функції постійного представництва, зокрема, такі:

- забезпечення представництва держави при Організації; підтримання зв’язку між державою і Організацією;

- ведення переговорів з Організацією;

- з’ясування діяльності, що здійснюється в Організації,повідомлення про неї уряду держави;

- забезпечення участі держави в діяльності Організації;

- захист інтересів держави щодо Організації;

- сприяння здійсненню цілей і принципів Організації щляхом співробітництва з Організацією.

Представництва засновуються в місці знаходження штабквартири організації. Однак, якщо це допускається правилами Організації і з попередньої згоди держави перебування, посилаюча держава може засновувати представництво або відділення представництва в місці, іншому, ніж місце знахоження штабквартирИ Організації (ст.ст. 13-15, 18, 19 Віденської конвенції про представництво держав у Їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру 1975 року).

Привілеї представництва:

• користуватися прапором і емблемою держави на своїх приміщеннях, главі представництва надано таке ж право щодо його резиденції і засобів пересування;

• держава перебування надає представництву всі можливості,необхідні для виконання його функцій;

• держава перебування дозволяє і охороняє вільні зносини представництва для всіх офіційних цілей, однак представництво може встановлювати і експлуатувати радіопередавач лише з згоди держави перебування;

• пошта представництва не підлягає ні відкриттю, ні затриманню;

• пошта представництва може бути ввірена командиру судна або цивільного літака, що направляється в порт або аеропорт, прибуття в який дозволено. Командир повинен мати офіційний документ з вказанням числа місць, що складають пошту представництва, але він не вважається кур’єром предстаВНИцтва (ст. ст. 19,20,27 Віденської конвенції про представництво держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру 1975 року).

Функції глави представництва і члена дипломатичного персоналу припиняються після повідомлення про це Організації посилаючою державою або якщо представництво відкликається остаточно або тимчасово. Коли представництво остаточно або тимчасово відкликається, держава перебування повинна поважати і охороняти приміщення, майно і архіви представництва.

В свою чергу, співробітники представництва повинні поважати закони і постанови держави перебування і не втручатися у її внутрішні справи. Відсутність факту міжнародного визнання між посилаючою державою, і приймаючою державою не впливає на правове регулювання діяльності представництва.

Діяльність делегацій, а також діяльність спостерігачів в інших видах міжнародних органів (міжнародні конференції, міжнародні комісії, міжнародні комітети) здійснюється відповідно положень Віденської конвенції про представництво держав У їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...