Главная Обратная связь

Дисциплины:


для студентів 3 курсу денного відділення1. Становлення господарського законодавства України.

2. Загальні принципи господарювання. Організаційно-правові форми господарювання.

3. Поняття, ознаки і види господарської діяльності.

4.Господарські відносини та їх види.

5. Поняття, метод, система і джерела господарського права.

6.Господарське законодавство: поняття, ознаки і система.

7. Поняття, форми реалізації державної економічної політики, її основні напрями.

8. Засоби державного регулювання господарської діяльності. Державне стимулювання підприємництва, інноваційній діяльності, конкуренції.

9. Правовий статус держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування як учасників господарських відносин.

10. Методи і форми участі держави і органів місцевого самоврядування у сфері господарювання.

11. Основні засоби державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

12. Особливості управління господарською діяльністю у державному та комунальному секторі економіки.

13. Поняття та види суб’єктів господарського права.

14. Створення суб’єктів господарювання. Основні права та обов’язки суб’єктів господарювання. Реалізація прав суб’єктів господарювання.

15. Припинення суб’єктів господарювання або їх діяльності.

16. Поняття та види господарських товариств, підприємств та їх об'єднань.

17. Створення та припинення господарських товариств, підприємств та їх обєднань або їх діяльності.

18. Поняття громадянина-підприємця, його основні права та обов’язки.

19. Отримання статусу підприємця ті припинення його діяльності.

20. Особливості статусу іноземних суб’єктів господарювання, кредитних союзів, благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання.

21. Джерела формування майна суб’єктів господарювання. Організаційно-засновницькі повноваження власника.

22. Правові форми використання майна у сфері господарювання.

23. Правова основа приватизації державного та комунального майна.

24. Правовий режим майна приватної форми власності у сфері господарювання: поняття, суб’єкти, об’єкти, правові форми реалізації.

25. Правовий режим майна державної форми власності у сфері господарювання: поняття, зміст, правові форми реалізації.

26. Правовий режим майна комунальної форми власності у сфері господарювання: поняття, підстави придбання, правові форми реалізації.

27. Правовий режим природних ресурсів, цінних паперівг, корпоративних прав, інтелектуальної власності у сфері господарювання.

28. Поняття, види і підстави виникнення господарських зобов’язань.

29. Виконання та забезпечення виконання господарських зобов’язань.

30. Припинення та недійсність господарських зобов’язань.31. Правова основа, поняття та ознаки господарських договорів.

32. Види, зміст та функції господарських договорів.

33. Укладення, виконання та забезпечення виконання господарських договорів.

34. Договори на передачу, реалізацію та використання майна.

35. Договори про виконання робіт та надання послуг.

36. Договори про господарську залежність.

37. Поняття неплатоспроможності та банкрутства.

38. Розпорядження майном боржника.

39. Санація як судова процедура в процесі провадження справи про банкрутство.

40. Мирова угода.

41. Ліквідаціона процедура.

42. Учасники у справах про банкрутство.

43. Умови, порядок та наслідки порушення справи про банкрутство.

44. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності.

45. Поняття, принципи, функції та види господарсько-правової відповідальності.

46. Підстави, межі та порядок реалізації господарсько-правової відповідальності.

47. Відшкодування збитків у сфері господарювання.

48. Штрафні санкції: поняття, розмір та порядок застосування.

49. Оперативно-господарські санкції: поняття, види, підстави і порядок застосування.

50. Адміністративно-господарські санкції: поняття, види і порядок застосування.

51. Понятя, зміст, підстави та засоби захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

52.Досудовий захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

53. Судовий захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

54. Самозахист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

 

Контрольні питання до іспиту

з курсу «Господарське право»

(Загальна та особлива частина)

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...