Главная Обратная связь

Дисциплины:


Діагностика ймовірності банкрутства за допомогою моделі БівераПоказник Методика розрахунку 20 ____ р. 20 ____ р. 20 ____ р.
Коефіцієнт Бівера (р.220+р.260(ф.2) / р.480+р.260 (ф.1)      
Рентабельність активів Р.220 (ф.2) / р.280 (ф.1) *100      
Фінансовий леверидж Р.480+р.620 (ф.1) / р.280(ф.1)      
Коефіцієнт маневрування (р.380+р.430+р.480)-р.080 (ф.1) / р.280 (ф.1)      
Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) Р.260(ф.1) / р.620(ф.1)      

 

Методичні вказівки:

Якщо коефіцієнт Бівера від 0,4 до 0,45 – добрий стан підприємства.

0,17 – підприємство за 5 років до банкрутства

-0,15 – підприємство за рік до банкрутства

 

Висновки:
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 5.4. Державне регулювання і підтримка розвитку підприємств

Державна підтримка сільського господарства за рахунок бюджетних дотацій

Види продукції Роки 20___ р. у % до 20___ р
20___ р. 20___ р. 20___ р.
Отримано коштів за звітний рік – всього        
у т.ч. для підтримки виробництва продукції рослинництва:        
у т.ч.: озимі зернові        
у т.ч.: пшениця        
ярі зернові та зернобобові        
у т.ч.: пшениця        
ріпак (озимий і ярий)        
льон-довгунець        
коноплі        
для розвитку тваринництва:        
у т.ч.: ВРХ        
свині        
птиця усіх видів        
молоко        
інше        
Для здійснення заходів з відтворення водних живих ресурсів        
За іншими видами державної підтримки        

 

Висновки:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вплив державної підтримки виробництва сільськогосподарської продукції на його економічну ефективність

Показники Без урахування державної підтримки З урахуванням державної підтримки
20___ р. 20___ р. 20___ р. 20___ р. 20___ р. 20___ р.
Виручка від реалізації продукції у цілому по господарству, тис. грн            
у т.ч.: по рослинництву, тис. грн            
по тваринництву, тис. грн            
Прибуток (збиток) у цілому по господарству, тис. грн            
у т.ч.: по рослинництву, тис. грн            
по тваринництву, тис. грн            
Рівень рентабельності виробництва у цілому по господарству, %            
у т.ч.: по рослинництву, %            
по тваринництву, %            
Рівень рентабельності продажу у цілому по господарству, %            
у т.ч.: по рослинництву, %            
по тваринництву, %            

 Висновки:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Зміст

Вступ.. Ошибка! Закладка не определена.

Тематика практичних занять. Ошибка! Закладка не определена.

Модуль 1. Підприємство в сучасній системі господарювання. 1

Тема 1.1. Предмет і метод дисципліни «Економіка підприємства». 1

Тема 1.2. Підприємство як суб’єкт господарювання. 2

Тема 1.3. Класифікація, види підприємств та основи підприємницької діяльності 4

Тема 1.4. Зовнішнє середовище діяльності аграрних підприємств. 6

Модуль 2. Виробничі ресурси підприємства та ефективність їх використання. 8

Тема 2.1. Земельні ресурси підприємства та ефективність їх використання. 8

Тема 2.2. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці 12

Тема 2.3. Матеріально-технічна база аграрних підприємств. 17

Тема 2.4. Основні фонди та виробнича потужність підприємства.. 21

Тема 2.5. Оборотні фонди та фонди обігу підприємства.. 25

Тема 2.6. Фінансово-кредитні та нематеріальні активи підприємства.. 27

Тема 2.7. Авансований і власний капітал підприємства.. 29

Модуль 3. Витрати й результати діяльності підприємства.. 29

Тема 3.1. Витрати виробництва і собівартість продукції (робіт, послуг) аграрних підприємств. 29

Тема 3.2. Економічні результати та ефективність діяльності підприємства.. 29

Тема 3.3. Розширене відтворення і нагромадження в аграрних підприємствах.. 29

Тема 3.4. Розміщення і спеціалізація сільськогосподарського виробництва.. 29

та галузева структура аграрних підприємств. 29

Тема 3.5. Економіка виробництва продукції рослинництва.. 29

Тема 3.6. Економіка виробництва і використання кормів. 29

Тема 3.7. Економіка виробництва продукції тваринництва.. 29

Модуль 4. Економічні важелі формування та підвищення ефективності діяльності підприємства.. 29

Тема 4.1. Ціноутворення на продукцію... 29

Тема 4.2. Якість і конкурентоспроможність продукції 29

Тема 4.3. Інноваційні процеси та науково-технічний прогрес. 29

Тема 4.4. Інтенсифікація виробництва в аграрних підприємствах.. 29

Тема 4.5. Концентрація виробництва та диверсифікація підприємств. Агропромислова інтеграція. 29

Модуль 5. Стабільність розвитку підприємства за ринкових умов господарювання . 29

Тема 5.1. Прогнозування, планування та регулювання діяльності підприємства. 29

Тема 5.2. Інфраструктура сільськогосподарського виробництва. 29

Тема 5.3. Банкрутство підприємства і його санація. 29

Тема 5.4. Державне регулювання і підтримка розвитку підприємств. 29

Список використаної літератури.. 29

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...