Главная Обратная связь

Дисциплины:


до практичного заняття. Тема: Облік біологічних активів рослинництва.Тема: Облік біологічних активів рослинництва.

Мета: Набуття практичних навичок у складанні первинних документів обліку продукції рослинництва, складанні путівок та реєстрів на відправку зерна та приймання вагарем, відомості руху зерна.

Завдання:

1. Скласти реєстр відправки зерна і іншої продукції з поля№ 14 від19.07. 20__р., якщо озиму пшеницю збирав Бурий Л.В. на комбайні Нива-15. Зерно транспортував водій Санюк АЛХ на автомобілі САЗ №06-12. Бункерна вага 2900кг. Відправлено від комбайна зерно пшениці 1 рейс 2900кг, 2 рейс 2850кг, 3 рейс 2870кг, 4 рейс 2950кг. Разом 11570кг.

2. Скласти путівку на вивіз продукції з поля№ 6.

3. Путівка на вивіз продукції з поля8 від 19.07.20 ___р. намолочено озимої пшениці від комбайна «Нива», комбайнер Захарко П.П., доставлено на тік зав током Іванченко Л.П., водієм Хомік Л.Д. автомобілем САЗ № 06-13. Бункерна маса 2700кг, брутто 6000кг, маса тари 3850кг, нетто 2150кг.

4. Скласти Реєстр приймання зерна вагарем№ 12 від 19.07.20____р. на підставі путівок і реєстру відправки зерна і іншої продукції з поля з умови 1-3.

5.Скласти товарно-транспортну накладну№ 38 від 25.07.20___р. на реалізацію зерна озимої пшениці з току в кількості 17ц за ціною 120грн за 1ц.

6.Скласти відомість руху зерна№3 від 30 липня 20___р, на підставі вищенаведених даних.

Дати відповіді на контрольні запитання:

1. Що відноситься до біологічних активів рослинництва?________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Які види оцінок застосовуються для обліку надходження і вибуття біологічних активів рослинництва? _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Які первинні документи використовуються для обліку надходження біологічних активів рослинництва?_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Які первинні документи використовуються для обліку вибуття біологічних активів рослинництва?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5.Де ведеться аналітичний та синтетичний облік біологічних активів рослинництва ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка ____________ Дата ____________ Підпис______________


Додаток 32

 

 

 

 

Рік Місяць Сільгосппідп­риємство Шифр Від-ділення Брига да Ланка РЕЄСТР № Опе­рацій Отри­мувач Відправ­ник  
відправки зерна та іншої продукції з поля  
                     

Комбайнер___________________Шофер_________________Комбайн_____________________________

Найменування продукції___________________________________________

 

Номер поля Номер комбайна або автомашини Бункерна вага, кг Підпис комбайнера при здачі або шофера в прийманні продукції Дані току (складу) Підпис комірника (зав. током) в прийомі, шофера - в здачі продукції
вага брутто, кг вага нетто, кг
             
             
             
             
             
             
             
  Шифр синтетичного або аналітич. обліку дебет    
      кредит    
  Одиниця виміру      
  Всього за день      
  Ціна      
  Сума      
                   

 

Додаток 33

  Сільгосп підприємство___________________ Відділення, бригада______________________   ПУТІВКА № ____ на вивіз продукції з поля Комбайнер _____________________________ (прізвище, ім`я, по батькові) Комбайн, притиральна машина_____________ Продукція ______________________________ (назва, культура і сорт) № поля, клітки____ автомашина ____________ ________________________________________ (прізвище, ім`я, по батькові шофера) Маса ________кг _________кг ____________кг (бункерна) (брутто) (нетто)     Здав _________ прийняв шофер ____________ Прийняв від шофера _______________       Вага (маса, кг) Брутто _______________ Тара _________________ Нетто _________________     Зважувальник

 

 


 

 

 

Рік Місяць Число Сільгосппідприємство Шифр Відділення Тік Склад РЕЄСТР№ Операція Отримувач
Додаток 34
Шифр синтетичного і аналятичного обліку - дебет

прийому зерна вагарем
                     

Місце зберігання_______________ _______________________ Культура, сорт

Матеріально-відповідальна особа________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

 

 

 

 

№ реєстра шофера № талонів комбай­нера (бункериста) № поля (клітки) Прізвище, ім'я, по батькові шофера (тракториста) Автс машина Маса (вага), кг  
(трактор) брутто тара нетто в тому числі маса (вага) нетто по комбайнерам  
мар­ка номер                     Підпис шофера, здавшого зерно
л., і., б. п.,і.,б. п.,і.,б. п.,і.,б. п.,і., б. п., і., б. п., і., б. п., і., б п., і., б. п,і,б.  
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

Всього за день

Шифр синтетичного і аналітичного обліку   Ціна   Сума  

Автомобіль _____________________________до шляхового листа № марка, держ.№ Автопідприємство _____________________________________________ найменування Водій ____________________________________________________ Код прізвище, ім’я по-батькові Замовник(Платник) _________________________________________________ Код найменування Вантажовід-Правник __________________________________________________ Код сільгосппідприємство Пункт наван- Відділення (Цех), таження ______________________ Бригада, Ланка, Код адреса Вантажо-Одержувач ________________________________________________ Код найменування Пункт Розвантаження __________________________________________ маршрут № адреса Відомість про вантаж Причіп ______________Гар. № держ. №  
Х
 
 
Х
 
  Продукція ___________________________________________________________________   Сорт, клас____________ Забрудненість____________ % Вологість __________________%
Операція Вид упаковки Кіль-кість місць Спосіб визна-чення маси Код ван-тажу Клас ван-тажу Маса, цн Ціна Сума
Брутто Тара Нетто
Відправ-лено                    
Прийнято                    
 
Надбавки За цінні сорти За сортуван. і упаковку За тару За доставку продукції Інші доплати Всього до оплати
           
Сума до оплати ______________________________________________ прописом   Відпуск дозволив ______________________________________ посада, підпис Продукцію до перевозки кількість місць __________________________ прописом маса (нетто) _________________________________________ прописом Здав ____________________ Прийняв_________________________ прізвище, ім’я по батькові, підпис прізвище, ім’я по батькові, підпис       Код (дебет   Код (кредит))
                             

Додаток 35
Спеціалізована форма № 1-сх (зерно)

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...