Главная Обратная связь

Дисциплины:


ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Наведіть основні засоби державного регулювання інноваційної діяльності_

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Використовуючи матрицю БКГ, необхідно сформулювати продуктово-товарні стратегії для інноваційних товарів фірми у 2012 році. Обсяг продажу товарів у 2012 році наведений у таблиці 1.

 

Таблиця 1 – Обсяг продажу товарів у 2012 році, тис. грн.

Варіант Товари
А Б В Г Д

Продовження таблиці 1

Варіант Товари
А Б В Г Д

 

Споживачами сегменту ринку, на якому функціонує фірма є:

для товару А: чоловіки та жінки віком від 20 до 30 років, що мешкають переважно у містах із середнім рівнем доходу та купують дані товари двічі на рік. Середня вартість товару 100 грн;

для товару Б: чоловіки віком від 40 до 50 років, що мешкають переважно у містах із низьким рівнем доходу та купують дані товари раз на рік Середня вартість товару 1000 грн;

для товару В: жінки віком від 30 до 40 років, що мешкають як у містах, так і селах із вищим за середній рівнем доходу та купують дані товари тричі на рік. Середня вартість товару 500 грн;для товару Г: чоловіки та жінки віком від 50 до 60 років, що мешкають як у містах, так і селах із середнім рівнем доходу та купують дані товари двічі на рік. Середня вартість товару 200 грн;

для товару Д: чоловіки старше 60 років, що мешкають переважно у сільській місцевості із високим рівнем доходу та купують дані товари раз на рік Середня вартість товару 2000 грн.

Згідно статистичних даних, у 2011 році на даному ринку чисельність споживачів становить 300 тис. осіб, з них чоловіки складають 45 % та жінки 55 %. 70 % із чоловіків та 75 % із жінок проживають у містах. Інші структурні характеристики споживачів наведені у таблиці 2.

Таблиця 2 – Структура споживачів за рівнем доходу у 2011 році, %

Вік Чоловіки з рівнем доходу Жінки з рівнем доходу
низький середній високий низький середній високий
до 20 років
від 20 до 30 років
від 30 до 40 років
від 40 до 50 років
від 50 до 60 років
старше 60 років

 

У 2012 році передбачається зростання чисельності населення на 5 %. Частка чоловіків у загальній чисельності населення у 2012 році порівняно з 2011 роком зросте на 3 в.п. Частка чоловіків, що проживають у містах зросте на 5 в.п., жінок на 2 в.п. Структура населення за рівнем доходу та віком у 2012 році порівняно з 2011 роком не зміниться.

 

Розв’язок:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 


Рис. Матриця БКГ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Висновок:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Тема№8

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...