Главная Обратная связь

Дисциплины:


за типом еритропоэзуКРОВОВТРАТА

гіповолемія

недостатність кровообігу

АНЕМІЯ постгеморагічна гостра

гіпоксія

Стрес

 

 

· ТАХІКАРДІЯ, ЗБІЛЬШЕННЯ ХОК

 

· вазоспазм, зменшення ЕмНостІ судиННОГО русла

· підвищення аретріального тиску

· централізація / перерОЗпОДІЛ кровообігу

НА КОРИСТЬ жиТТЕВО важЛИВИХ ОРГАНІВ (МОЗОК, СЕРЦЕ, ЛЕГЕНІ)

 

· ГІПЕРПНОЕ, ГІПЕРВЕНТІЛЯЦІЯ альвеол

 

· надходження ткаНИННОЇ РІДИНИ до СУДИН, гемоділюція, зменшення гематокриту

· АДГ, ПРИПИНЕННЯ СЕЧОВИДІЛЕННЯ, утримка рідини в тілі

 

· вИКІД ЕрИТРОЦИТІВ з депо

· Посилення дисоціації оксигемоглобіну

· ПОСИЛЕННЯ еритроПОЕЗУ, ЗБІЛЬШЕННЯ ВИХіду дозріваючих еритроцитів В кров , Зменшення КОЛірного ПОКАЗНИКА КРОВІ.


Анемія:

· зменшення еритроцитарної маси

· синдром замалого вмісту гемоглобіну і еритроцитів в крові / одиниці об’єму крові

гемоглобін < 7,0 ммоль/л

за етіологією

· ПЕРВИнні, ВТОРИнні

· спадкові, набуті

 

за патогенезом(Кончаловський М.П.)

· Постгеморагічні

· Гемолітичні

· Дисеритропоетичні

 

за типом еритропоэзу

· Нормобластичні

· Мегалобластичні

якщо причина АНЕМії – КРОВОвтрата або деструкція клітин поза кістковим мозком, зростає СЕКРЕЦіЯ еРИТРОПОеТИНу і кількість РЕТіКУЛОЦИТіВ (Більш 1% або 100 000 /МКЛ).

відсутність РЕТИКУЛОЦИТОЗА ПРИ АНЕМії вказує НА порушення ПРОДУКЦії еРИТРОЦИТіВ В Кістковому мозку з причини аліментарної недостатності/голодування, зупинки дозрівання та/або проблем кісткового МОЗку

за регенераторною активністю кісткового мозку

· а-, гіпо-  
· НОРМО - РЕГЕНЕРАТОРНі
· Гипер -  

за колірним показником крові

· гіПО -  
· НОРМО - хромні
· Гипер -  

за розмірами еритроцитів

· МіКРО -  
· НОРМО - ЦИТАРНі
· МАКРО -  

Хронічна постгеморагічна/+ залізодефіцитна

анемія

 

 


виснаження запасів заліза дефіцит заліза малий / помірний  
зменшення вмісту гемоглобіну в еритроцитах  
реактивне / адекватне зменшення розмірів еритроцитів  
зменшення вмісту гемоглобіну в крові  
АНЕМІЯ ГІПОХРОМНА МІКРОЦИТАРНА РЕГЕНЕРАТОРНА гіпоксія кров’яна гіпорегенераторна
збільшення дефіциту заліза зменшення синтезу, дефіцит залізовмісних ферментів тканинного дихання + тканинна гіпоксія, дефіцит АТФ
проблеми клітиного поділу порушення регенераціх епітелію пригнічення еритропоезу

еРИТРОЦИТОЗ:· збільшення еРИТРОЦИТАРНОї МАСи

В Середньому є 36 МЛ/ КГ в чоловіків, 32 МЛ/ КГ - в Жінок

 

· синдром надмірного вмісту

еритроцитів і гемоглобіна в крові

 

еритроцити › 6 т/л, гемоглобін › 10,5 ммоль/л

АБСОЛЮТНий (справжній), відносний

ЕРИТРОЦИТОЗ

збільшення ОБєму КРОВі, її вязкості


ГОЛОВНий БіЛЬ,

Порушення зору,

ГіПЕРТЕНЗіЯ,

ТРОМБОЗ.


Матеріали для самоконтролю

A. Завдання для самоконтролю

· Представте схематично етапи еритропоезу.

· Зазначте морфологічні особливості дозріваючих і зрілих клітин еритроїдного ряду.

· Назвіть можливі наслідки анемії, еритроцитозу, крововтрати.

B. Задачі для самоконтролю:

ТЗ з однією правильною відповіддю

1.

В хворого на первинний гіперальдостеронізм підвищений артеріальний тиск крові. При обстеженні хворого будь яких відхилень від нормальної кількості гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів в крові не виявлено, лише величина гематокриту складає 0,32. Яке порушення загального об’єму крові має місце в пацієнта?

Гіповолемія нормоцитемічна

Гіповолемія олігоцитемічна

Гіповолемія поліцитемічна

Гіперволемія поліцитемічна

Гіперволемія олігоцитемічна

 

2.

У дитини з опікової хворобою (площа опіків біля 25 % поверхні тіла), гематокрит складає 0,65. Яке порушення загального об’єму крові має місце в даному випадку?

Гіповолемія нормоцитемічна

Гіповолемія олігоцитемічна

Гіповолемія поліцитемічна

Гіперволемія поліцитемічна

Гіперволемія олігоцитемічна

 

3.

При обстеженні пацієнта, що скаржиться на головний біль та порушення зору, виявлено: еритроцити 7 Т/л, гемоглобін 12 ммоль/л, лейкоцити – 6,8 Г/л, тромбоцити – 220 Г/л. Охарактеризуйте зрушення в крові пацієнта:

Лейкоцитоз

Лейкопенія

Тромбоцитопенії

Анемія

Еритроцитоз

4.

На 7 добу після гострої шлункової кровотечі в 50-річного чоловіка кількість ретікулоцитів в крові складає 8%. Про що це може свідчити?

Про гастрит

Про збільшенні еритропоезу

Про пухлинну трансформацію еритробластів

Про еритроцитоз

Про алергію

 

5.

Пацієнт втратив 15 % об’єму крові. Який з нижченаведених механізмів швидко компенсує крововтрату?

Нормобластичний еритропоез

Мегалобластичний еритропоез

Мієлопоез

Надходження тканинної рідини до судин

Надходження в кров нейтрофілів

 

6.

В хворої діагностовано гостру постгеморагічну, регенераторну анемію. Які клітини є в периферичній крові в такому випадку?

Мієлобласти

Мегакаріобласти

Мегалобласти

Еритробласти

Нормобласти

 

7.

Для з’ясування стану кісткового мозку при анеміях бажано оцінити його регенераторну здібність. Визначення кількості яких клітин в крові дозволяє це зробити?

Ретикулоцити, нормобласти

Мікроцити, макроцити

Овалоцити, ехіноцити

Анізоцити, анізохромоцити

Пойкілоцити

 

8.

При анеміях в периферичній крові виявляються регенеративні, дегенеративні і патологічні форми еритроцитів. Назвіть регенеративну форму еритроцитів.

Гіпохромні еритроцити

Гіперхромні еритроцити

Оксифільні еритроцити

Поліхроматофільні еритроцити

Еритроцити з тільцями Кабо

 

9.

Хворий на пухлину кишки скаржиться на біль в животі, стул з домішками крові, загальну слабкість. В крові: гемоглобін 3,7 ммоль/л, еритроцити 2,8 Т/л, колірний показник 0,66; мікроцитоз, пойкілоцитоз, помірна кількість поліхроматофільних еритроцитів.

Як можна визначити анемію в хворого?

Мегалобластична

Гіперрегенераторна

Арегенераторна

Гіпохромна

Гіперхромна

 

10.

Стандартним методом фарбування мазків крові є фарбування за Романовським. Який колір мають клітинні структури, забарвлені еозином?

Синій

Фіолетовий

Червоний

Зелений

 

11.

Стандартним методом фарбування мазків крові є фарбування за Романовським. Які клітинні структури азур забарвлює синім?

Нейтральні

Кислі

Основні

Спеціалізовані

12.

Оберіть таку відповідь, де зображені на малюнку клітини крові названі вірно:

Еритроцит, поліхроматофільний Ер, нормобласт оксифільний

Еритроцит, поліхроматофільний Ер, нормобласт базофільний

Еритроцит, ретикулоцит, нормобласт базофільний

13.

 

Оберіть таку відповідь, де зображені на малюнку клітини крові названі вірно:

Еритроцит, нормобласт оксифільний, мегалобласт оксифільний

Еритроцит, поліхроматофільний Ер, нормобласт оксифільний

Еритроцит, нормобласт оксифільний, нормобласт базофільний

 

 

14.

Оберіть таку відповідь, де зображені на малюнку клітини крові названі вірно:

Еритроцит, мегалоцит, мегалобласт оксифільний

Еритроцит, мегалоцит, нормобласт оксифільний

Еритроцит, мегалоцит, нормобласт базофільний

 

 

15.

Оберіть таку відповідь, де зображені на малюнку клітини крові названі вірно:

Еритроцит, еритробласт, нормобласт оксифільний

Еритроцит, мегалоцит, нормобласт оксифільний

Еритроцит, мегалобласт, нормобласт базофільний

ТЗ з не визначеною наперед кількістю правильних відповідей:

1.

Вкажіть, які клітини належать до еритроїдного ряду:

Миєлобласт

Мегакаріобласт

Мегалобласт

Еритробласт

Нормобласт

Ретикулоцит

Миєлоцит

 

2.

Назвіть клітини фізіологічної регенерації червоної крові, які ідентифікують в мазках периферичної крові, що фарбовані за Паппенгеймом (Романовским):

Еритробласт

Поліхроматофільний нормобласт

Оксифільний нормобласт

Поліхроматофільний еритроцит

Ретикулоцит

Мегалоцит

Оксифільний мегалобласт

 

3.

Назвіть клітини фізіологічної регенерації червоної крові, які ідентифікують в мазках периферичної крові, що фарбовані суправітально:

Еритробласт

Поліхроматофільний еритроцит

Ретикулоцит

Мегалоцит

Оксифільний мегалобласт

Мікроцит

Анулоцит

4.

Які з регенеративних форм еритроцитів можуть бути наявні в периферичній крові?

Еритробласт

Поліхроматофильні еритроцити

Ретикулоцити

Нормобласти

Мегалобласти

Мієлобласти

Мегакаріобласти

 

5.

Про що показує колірний показник крові?

Середній вміст заліза в еритроцитах

Середній вміст гемоглобіну в еритроцитах

Вміст eритроцитов в одиниці об’єму крові

Вміст гемоглобіну в одиниці об’єму крові

Кількість ретікулоцитів в одиниці об’єму крові

 

6.

Які дані Вам необхідні для розрахунку колірного показника крові?

Кількість ретікулоцитів в крові

Кількість нормобластів в крові

Вміст еритроцитів в одиниці об’єму крові

Вміст тромбоцитів в одиниці об’єму крові

Вміст гемоглобіну в одиниці об’єму крові

 

7.

Що є причиною зменшення величини колірного показника крові після гострої крововтрати:

Овалоцитоз

Анулоцитоз

Пойкілоцитоз

Мікроцитоз

Ретикулоцитоз

 

8.

Назвіть механізми відновлення ОЦК при гострій крововтраті:

Ретикулоцитоз

Надходження тканинної рідини до судинного русла

Активація системи ренін- ангіотензин- альдостерон

Стрес, гіперсекреція АДГ, анурія

Тахікардія

 

9.

Назвіть механізми відновлення кисневої ємності крові при гострій постгеморагічній анемї:

Стрес, секреція АДГ, анурія

Активація системи ренін- ангіотензин- альдостерон

Вихід додаткової кількості еритроцитів з депо в кров

Стимуляція еритропоезу

Ретикулоцитоз, зменшення величини КП крові

Ретикулоцитоз, збільшення величини КП крові

 

10.

Вкажіть реакції пристосувально- компенсаторного типу при гострій крововтраті:

Стрес, секреція АДГ

Стрес, активація симпато-адреналовой системи, тахікардія

Активація системи ренін- ангіотензин- альдостерон

Продукція еритропоетинів, стимуляція еритропоезу

Мегалобластичний еритропоез

Збільшення вмісту нормобластів, поліхроматофільних еритроцитів в крові

Поліурія

 


4.3. ПРИКлАДИ Ситуаційних задач:

K Хворий, чоловік Т., 37 років, зріст 1,78 м, вага тіла 96 кг, скаржиться на частий головний біль, погіршення зору.

Об’єктивно: загальний стан пацієнта задовільний. Привертає увагу червонуватий колір шкіри обличчя. Артеріальний тиск крові 170/95 мм. рт. ст., частота серцевих скорочень 86 за 1 хв., з боку внутрішніх органів – без будь-яких особливостей, печінка, селезінка, периферичні лімфатичні вузли не збільшені.

В крові:

Еритроцити – 7,0 Т/л, гемоглобін 190 г/л, КП -?

Лейкоцити 6,7 Г/л, Тромбоцити 220 Г/л, ШОЕ 17 мм/год.

 

· Розрахуйте колірний показник крові.

· Зробіть висновок про стан червоної крові.

Зазначте можливі причини такого стану:

1.Гостра крововтрата

2.Геморой

3.Виразки травного каналу

4.Пухлини травного каналу

5.Хвороба кісткового мозку

6.Хвороба нирок

7.Гемофілія

8.Пронос

9.СНІД


K Хвора, жінка С., 32 років, зріст 1,70 м, вага тіла 76 кг, скаржиться на зменшення працездатності, швидку втомлюваність, задишку при фізичному навантаженні. При опитуванні з’ясовано, що останні пів року в неї дещо змінився характер місячних, які набули риси гіперменорагії.

Об’єктивно: загальний стан пацієнтки задовільний. Наявна блідість шкіри, «синці» під очима. Артеріальний тиск крові 120/80 мм. рт. ст., частота серцевих скорочень 72 за 1 хв., з боку внутрішніх органів – без будь-яких особливостей, печінка, селезінка, периферичні лімфатичні вузли не збільшені.

В крові:

Еритроцити – 3,0 Т/л, гемоглобін 90 г/л, КП -?

Ретикулоцити - 7%

Лейкоцити 5,9 Г/л, Тромбоцити 250 Г/л, ШОЕ 12 мм/год.

 

· Розрахуйте колірний показник крові.

· Зробіть висновок про стан червоної крові.

 

Зазначте можливі причини такого стану:

1.Крововтрата

2.Хвороба кісткового мозку

3.Хвороба нирок

4.Пронос

5.СНІД

 

 

 

 


 

 

Література:

Основна:

1.Патологічна фізіологія. Під ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця. К.:Вища школа, 2001.

2.Лекції з патофізіології.

3.Посібник до практичних занять з патологічної фізіології / За ред. Ю.В.Биця та Л.Я.Данилової. - К.: Здоров’я, 2001.

 

Додаткова:

 

4.Robbins Pathologic basis of disease / 6-7 th Editions/ R.S.Cotran, S.L.Robbins, V. Cumar.- 2000-2001.- USA, UK.

5.Патофізіологія крові. Дж. Шиффман. Пер. З англ. –М.-СПБ.: »Издательство БИНОМ»-«Невський діалект», 2000.-448с.,ил.

 

 

 


[1] Тромбоз, ДВЗ крови

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...