Главная Обратная связь

Дисциплины:


для самостійного вирішення1 Задача. Надана інформація про ситуацію на ринку відеокасет.

Ціна, грош. од.
Попит, млн. шт.
Пропозиції, млн. шт.

Завдання:

1) накресліть графіки попиту і пропозиції;

2) яка ситуація складеться на ринку – надлишок або дефіцит відеокасет – при ціні 8 грош. од. за касету. Визначте обсяг надлишків (дефіциту);

3) виконайте ті самі завдання за умови, що ціна склала 30 грош. од. за касету;

4) чому дорівнює рівноважна ціна на цьому ринку? Покажіть на графіку.

 

2Задача. Вартість тижневого продукту праці робітника – 300 грош. од., у тому числі перенесена вартість – 132 грош. од., змінний капітал дорівнює 56 грош. од. Тривалість робочого тижня – 42 години. Скільки годин робітник працює для відшкодування вартості своєї робочої сили?

 

3Задача. Підприємець авансував змінний капітал у 100 тис. грош. од. Визначте масу отриманої їм додаткової вартості, якщо норма додаткової вартості (m') складає 200 %.

 

4Задача. Авансовано капітал обсягом: 80 грош. од. постійного (с) і 20 грош. од. змінного (v) капіталу. Фонд накопичення 50 %. Як зміняться розміри накопичення при збільшенні норми додаткової вартості (m') із 100% до 200 %?

 

5Задача. припустимо, нова створена вартість дорівнює 20 грн., змінний капітал дорівнює 10 грн. Розрахуйте масу та норму додаткової вартості.

 

6Задача. Капітал у 3 млн. грош. од. здійснює 1,6 обороту за рік. Визначте час одного обороту і суму річного обороту капіталу.

 

7Задача. Активи компанії склали 10785 тис. грош. од. Капітал зробив 1,53 обороту за рік. Визначте суму річного обороту капіталу і час одного обороту.

 

8Задача. В два підприємства інвестовані однакові за розміром змінні капітали по 42 тис. грош. од. На першому підприємстві він здійснює 4, на другому – 12 оборотів у рік. Норма додаткова вартості (m') = 200 %. Визначте річні маси і норми додаткова вартості.

 

9Задача. Вартість товару 150 тис. грош. од., змінний капітал (v) = 30 тис. грош. од., m' = 200%. Визначити розмір витрат виробництва.

 

10Задача. Витрати виробництва склали 80 од. постійного капіталу (с) і 20 од. змінного капіталу (v), норма додаткова вартості (m') = 100 %. Визначити вартість товару і витрати виробництва (при незмінній новоствореній вартості), якщо витрати на засоби виробництва збільшаться до 90 од., а витрати на заробітну плату скоротяться на 10 од.

 

11Задача. Витрати основного капіталу – 60 млн. На сировину, паливо, електроенергію і допоміжні матеріали витрачено 10 млн., органічна будова капіталу с : v = 7:1, норма прибутку – 15 %. Чому дорівнює маса прибутку? 

12Задача. Авансовано два капітали 70 с + 30 v та 120 с + 30 v, m' = 120 %. У якому випадку норма прибутку вище і на скільки?

 

13Задача. Вартість товару 150 тис. грош. од., змінний капітал (v) дорівнює 30 тис. грош. од., норма додаткової вартості (m') склала 200 %. Визначити розмір витрат виробництва.

 

14Задача. Визначте ціну 1 га землі, якщо площа ділянки 150 га, сума земельної ренти 432 грош. од. , а рівень позичкового процента – 1,8 %.

 

15Задача. Витрати виробництва склали 80 од. постійного капіталу (с) і 20 од. змінного капіталу (v), норма додаткової вартості (m') = 100 %. Визначити, як зміняться вартість товару і витрати виробництва (за незмінної нової створеній вартості), якщо витрати на засоби виробництва збільшаться до 90 од.

 

16Задача. Витрати виробництва склали 80 од. постійного капіталу (с) і 20 од. змінного капіталу (v), норма додаткової вартості (m') = 100 %. Визначити, як зміняться вартість товару і витрати виробництва при незмінної нормі додаткової вартості, якщо витрати на заробітну плату скоротяться на 10 од.

 

17Задача. Підприємець авансував змінний капітал у 100 тис. грош. од. Визначте масу отриманої їм додаткової вартості, якщо норма додаткової вартості (m') складає 150 %.

 

18 Задача. Вартість тижневої продукції робітника 400 грош. од., у тому числі перенесена вартість 150 грош. од., змінний капітал дорівнює 60 грош. од. Визначити норму прибутку.

 

19Задача. Авансовано капітал обсягом: 100 постійного (с) і 40 змінного (v). Фонд накопичення 50 %. Як зміняться розміри накопичення при збільшенні норми додаткової вартості (m') із 100 до 200 %?

 

20Задача. Нехай норма додаткової вартості (m') складає 150 %, органічна будова капіталу с : v = 4 : 1, норма накопичення – 50 %, на одному підприємстві використовується капітал у 100 тис. грош. од., на іншому – 200 тис. грош. од. Де і наскільки розміри накопичення більші?

 

21Задача. Авансований капітал склав 3 млн. дол., органічна будова 2 : 1. На фабрично-заводські будівлі підприємець витратив 500 тис. грош. од., на обладнання 1млн. грош. од., на сировину та полуфабрикати 500 тис грош. од. Визначте чому дорівнюється обіговий капітал.

 

22Задача. Статутний капітал компанії – 250 млн. грош. од. За цих умов випущено 4 млн. акцій. Прибуток, що підлягає розподілу між акціонерами, складає 29 млн. грош. од. Який буде очікуваний розмір дивідендів?

 

23Задача. Вартість товару 280 тис. грош. од., змінний капітал дорівнюється 60 тис. грош. од., маса додаткової вартості склала 120 тис. грош. од. Визначте розмір витрат виробництва.

 

24Задача. З 80 млн. осіб, що мали роботу, було звільнено 0,3 млн. осіб; з 9 млн. осіб безробітних 0,5 млн. припинили пошук роботи. Визначте кількість зайнятих, кількість безробітних та рівень безробіття.

 

25Задача. Розрахуйтезгідно з законом Оукена відставання фактичного обсягу ВНП від реального, якщо фактичний рівень безробіття перевищує природний рівень на 2,8%.

 

26Задача. Ціна споживчого кошика з набором певних товарів у США складає, припустимо, 100 дол. Ціна цього кошика з аналогічними товарами в Україні дорівнюється 135 гривням. Яким буде курс долара до гривні?

 

27Задача. За перші 5 років реформування економіки роздрібні ціни в Україні зросли у 118 тис. разів, а грошові доходи населення – у 18 тис. разів. Визначте, як змінилися за цей час реальні доходи населення?

 

28Задача. Розрахуйте кількість грошових одиниць, необхідних для обігу, за умови, що обсяг продаж складає 70 млрд. грн. Товари, які будуть продані в кредит складають 20 млрд. грн., 10 млрд. грн. - сума надходження платежів за товари, продані в попередні періоди, 5млрд. грн. - сума взаємних розрахунків, а гривня буде обертатися 6 разів за рік?

 

29Задача. Визначити норму прибутку на капітал при наступних даних: на виробництво 500 од. товару підприємець авансував 35 тис. грн. Ринкова ціна товару – 100 грн. за одиницю.

 

30Задача. Капітал в 100 тис. дол. при нормі прибавочної вартості 100% забезпечує норму прибутку 20 %. Розрахуйте, якою стане норма прибутку, якщо при незмінному авансованому капіталі його органічний склад ( С/V) зросте до 9:1, а норма прибавочної вартості – 110%.

 

31Задача. Підприємець витратив змінний капітал 100 тис. грн. Визначити масу додаткової вартості, якщо норма додаткової вартості складає 200%. Чому дорівнює вартість продукції при умові, що постійний капітал 200 тис. грн. (Задачу вирішити згідно трудовій теорії вартості).

 

32В суспільстві є 3 групи товаровиробників, які витрачають на виробництво одиниці даного виду товару відповідно: I гр-3 години, II-2 години, III- 5 годин. За цих умов перша група виробляє 35 одиниць товару, друга 40, а третя 25. Визначити вартість одиниці товару, якщо 1 година суспільно- необхідного часу дорівнює грошовому еквіваленту 10 грн.

 

33Капітал 2 млн. гр. од. потроївся через 10 років. За цей час середньорічна додаткова вартість складала 500 тис. гр. од. В якій пропорції вона розпадається на частину, яка споживається та яка накопичується.

 

34У три галузі виробництва вкладено по 100 тис. гр.од. Норма додаткової вартості 200%. Органічна побудова капіталу відповідно по галузях 4:1; 9:1; 7:3. Визначити вартість одиниці продукції та ціну виробництва кожної з галузей.

 

35Денна вартість робочої сили 8 гр. од. За годину робітник створює вартість в 3 гр. од., та витрачає за 8-годинний робочий день засобів виробництва на 30 гр. од. Визначити вартість денного продукту праці та розмір додаткової вартості.

 

36Яка кількість грошей потрібна для обігу при наступних умовах: товарні залишки на кінець року – 200 тис. гр. од.; протягом року вироблено товарів для реалізації на 2300 тис. гр. од. В кредит реалізовано товарів на 400 гр. од. Час обертання грошової одиниці 3 місяці.

 

37При виробництві продукції знос обладнання склав 100 тис. гр. од., витрати на сировину, матеріали, енергію – 300 тис. гр. од. Визначити змінний капітал, якщо вартість продукції 1 млн. гр. од., норма додаткової вартості 200%.

 

38Накреслити криву виробничих можливостей за даними таблиці:

 

 

Види продукту Альтернативні можливості
Комп’ютери
Сканери

Як зміниться крива виробничих можливостей якщо має місце удосконалення технології виробництва комп’ютерів. Покажіть графічно.

 

39Підприємець витратив на споруди 150 тис. гр. од., на обладнання 90 тис. гр. од., сировину та полуфабрікати 25 тис. гр. од., на найм робочої сили 40 тис. гр. од Визначити розмір основного і оборотного, постійного і змінного капіталу.

 

40На виробництво 100 одиниць товару витрати постійного капіталу складають 20 тис. грн., змінного 10 тис. грн. Товар реалізували по ціні 360 грн. Розрахуйте норму прибутку.

 

41Органічна побудова капіталу 4:1, норма додаткової вартості 100%. Витрати на робочу силу 100 тис. гр. од. Визначити масу додаткової вартості та вартість продукту.

 

42Авансовано капіталу 200 тис гр од., у тому числі 40 тис. гр. од. складає змінний капітал. Норма додаткової вартості 100%. Визначити розмир капіталу на початок другого року при розширеному відтворенні, якщо на розвиток виробництва витрачається 50% додаткової вартості.

 

43Власний капітал банку – 1 млн. гр. од., залучений – 20 млн. гр. од. Відсоток, який сплачується вкладникам – 3%, норма судного проценту – 4%. Визначити банківський прибуток та норму банківського прибутку.

 

44За одну годину робітник виробляє одну одиницю товару, використовує засобів виробництва на 80 гр. од., та створює нову вартість в 20 гр. од. Продуктивність його праці зросла у 2 рази. Визначити вартість денної продукції та одного виробу до і після підвищення продуктивності праці.

 

45Капітал в 20 тис. дол., який передано в позику на 3 місяці приніс дохід в 400 дол. Цей же капітал було надано в позику спочатку на 6 , а потім на 3 місяці з рахунку 5% і 2% річних. Визначити річну норму відсотку.

 

46Капітал акціонерного товариства – 3 млн. дол. Норма рентабельності 20%, норма накопичення 50%. З прибутку АТ 100 тис. дол. направляється на винагороду керівництву, 20 тис. дол. – на виплату податків, залишки на виплату дивідендів. Визначити дивіденд на стодоларову акцію за умові, що всі акції продані.

 

47Денна вартість робочої сили – 100 гр. од. У тому числі 25 гр. од. – на їжу, 10 – на одяг, 30 – на житло, 15 – на транспорт, залишок – на соціально-культурні потреби. Як зміниться вартість робочої сили при умові, що суспільна продуктивність праці зросте удвічі, одночасно зростуть потреби: матеріальні – на 20%, соціально-культурні на 150%.

 

48Накреслити криву виробничих можливостей суспільства за наступних умов:

Вид продукту Виробничі альтернативи
A Б С Д Е
Зерно (млн. т.)
Трактори (тис. шт.)

Чи можливо виробництво 8 млн. т. зерна та 50 тис. шт. тракторів? Розрахуйте альтернативні витрати виробництва тракторів при переході від альтернативи Б к C.

 

49Визначити ціну рівноваги за наступних умов:

Ціна, грн. Пропозиція, шт. Попит, шт.

Яка ситуація складається на ринку при ціні 2 грн. Завдання виконати графічно.

 

50Використовуючи модель Фішера, розрахуйте наскільки зміниться потреба суспільства в грошах за умові, що обсяг продукції, яка вироблена, підвищився на 30%, індекс цін зріс на 10%, а швидкість обігу грошей знизилась на 10%.

 


3 Тематичний виклад змісту навчальної дисципліни «Макроекономіка»

 

 

Зміст курсу

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...